งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ดช. ณัฐธัญ วัฒน ไกร. มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อสวิตช์ มี ฐานะพอใช้ได้ไม่ยากจน......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ดช. ณัฐธัญ วัฒน ไกร. มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อสวิตช์ มี ฐานะพอใช้ได้ไม่ยากจน......"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ดช. ณัฐธัญ วัฒน ไกร

2 มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อสวิตช์ มี ฐานะพอใช้ได้ไม่ยากจน......

3 แต่เมื่อเขื่อนแตกกกกกกก กกกกกกกกเกิดน้ำท่วม ครั้งใหญ่ขึ้น !! เกิดการโกลาหลอย่างมาก บ้านของสวิตช์ปลิว ลอย หายไปกับน้ำ.......

4 ตอนนี้เขากลายเป็นคนจรจัด ไม่มีอาหารกิน ผมยุ่งเหยิง คอยอาศัยอยู่ บนหลังคาบ้าน

5 สวิตช์มาขอให้ทางพระราชวังช่วย แก้ไขปัญหา เมื่อถึงหูในหลวง ท่านก็จัดการคิด หาทางแก้ไข...

6 เมื่อท่านทรงเห็นลิง กำลังกินกล้วย ท่านจึง คิดวิธีช่วยประชาชนได้

7 นั่นคือการตั้งโครงการแก้มลิง ซึ่งท่านเห็นจากการที่ลิงกิน กล้วยแล้วกินทีละมากๆ เมื่อเต็ม กระพุ้งแก้มแล้วจึงกินทีเดียว มาเป็นโครงการแก้มลิงในที่สุด โครงการนี้ทำให้น้ำท่วมหมดไปแล้วกักน้ำไว้ ได้เป็นจำนวนมาก

8

9 ตอนนี้สวิตช์ได้กลับมามี ฐานะร่ำรวยอีก ครั้งหนึ่ง แล้วเขา รวมทั้ง ทุกๆคนต้องขอบพระคุณใน หลวงเป็นอย่างมาก ที่ช่วย แก้ปัญหาตามที่ประชาชน ขอร้อง.........

10 1. วางรูปลงบน layer2. กดรูป T แล้วจังพิมคำ ดังรูป 3. นำ layer ฟรอนต์ลงมา ข้างล่าง layer รูปภาพ

11 4. คลิก layer รูป จากนั้นเลือก layer create clipping mask 5. ฟรอนต์ที่เป็นแบบพื้นหลัง จากนั้นคลิก layer merge visible

12


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ดช. ณัฐธัญ วัฒน ไกร. มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อสวิตช์ มี ฐานะพอใช้ได้ไม่ยากจน......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google