งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Securing the Network Infrastructure Security+ Guide to Network Security Fundamentals Second Edition Instructor By Sukchatri P. Chapter 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Securing the Network Infrastructure Security+ Guide to Network Security Fundamentals Second Edition Instructor By Sukchatri P. Chapter 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Securing the Network Infrastructure Security+ Guide to Network Security Fundamentals Second Edition Instructor By Sukchatri P. Chapter 8

2 Objectives 2  Work with the network cable plant  Secure removable media  Harden network devices  Design network topologies

3 Working with the Network Cable Plant 3  Cable plant : โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของเครือข่าย (wire, connectors, and cables) ที่ใช้ในการดำเนินการส่ง สัญญาณการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์  ประเภทของสื่อการส่งผ่าน มี 3 ชนิดหลัก คือ :  Coaxial cables  Twisted-pair cables  Fiber-optic cables

4 Coaxial Cables 4

5 Coaxial Cables (continued) 5

6 Twisted-Pair Cables 6

7 7

8 Fiber-Optic Cables 8

9 Fiber-Optic Cables (continued) 9  จำแนกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกลางและขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของ cladding  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมีหน่วยวัดเป็นไมครอน หรือ 1 / 25, 000 นิ้ว หรือ หนึ่งส่วนล้านเมตร  มี 2 ชนิด:  Single-mode fiber cables: ใช้เมื่อต้องมีการส่งข้อมูลใน ระยะทางไกล  Multimode cable: สนับสนุนการส่งแสงจำนวนมากพร้อม กันซึ่งสร้างขึ้นโดยไดโอดเปล่งแสง ส่งได้ในระยะใกล้ มี ราคาถูก

10 Securing the Cable Plant 10  การรักษาความปลอดภัยสายภายนอกเครือข่ายไม่ได้ป้องกันเรื่อง ความปลอดภัยเป็นหลักสำหรับองค์กรส่วนใหญ่  เน้นเกี่ยวกับการป้องกันการเข้าถึงสายเคเบิลในเครือข่ายภายใน  ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายในได้โดยตรงโดยผ่านสาย เคเบิลได้ โดยข้ามการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและสามารถ เปิดการโจมตีได้

11 Securing the Cable Plant (continued) 11  ผู้โจมตีสามารถดักจับแพ็คเก็ตได้โดยผ่านเครือข่ายด้วยการ sniffing  ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่าการ sniffer  การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security )  เป็นการป้องกันอันดับแรก  ปกป้องอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานของตัวเอง  หนึ่งในเป้าหมายหลักคือการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าถึงอุปกรณ์หรือสายเคเบิลได้, การขโมยหรือทำลาย ทรัพย์สิน :

12 Securing Removable Media 12  การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สำคัญที่เก็บไว้ในไฟล์ เซิร์ฟเวอร์สามารถทำได้โดยผ่านรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย, ซอฟต์แวร์ป้องกัน ไวรัสและการล็อคประตู  พนักงานคัดลอกข้อมูลไปยังฟล็อปปี้ดิสก์หรือซีดีและพากลับ บ้านมีสองความเสี่ยง :  สื่อข้อมูลอาจจะสูญหายหรือถูกขโมยข้อมูลอย่างไม่คาดถึง  worm or virus อาจจะติดมากับสื่อ ซึ่งอาจทำลายข้อมูลที่ เก็บไว้และติดกันในระบบเครือข่ายได้

13 Magnetic Media 13  บันทึกข้อมูลโดยการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นอนุภาคลงบน แผ่นหรือเทปได้  Floppy disks คือสื่อ magnetic media ในยุคแรกๆ  ความจุในทุกวันนี้ที่แผ่นขนาด 3 1/2-inch คือ 14 MB  Hard drives เป็นสื่อในการเก็บข้อมูลที่มีความจุสูง มีหัวอ่าน และเขียนสำหรับแต่ละแผ่นที่บรรจุถภายในตัวมันหลายหัว ด้วยกัน และการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ random  Magnetic tape drives บันทึกข้อมูลเป็นลักษณะแบบ ต่อเนื่องกันไป ซึ่งในปัจจุบันมีความจุที่สูง

14 Optical Media 14  Optical media ใช้หลักการในการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกัน จากสื่อแม่เหล็ก  เลเซอร์ความเข้มสูงทำให้เกิดอาการไหม้หลุมเล็ก ๆ ใน พื้นผิวของแผ่นดิสก์ออปติคอลเพื่อบันทึกหนึ่ง แต่จะไม่มีการ บันทึกเป็นศูนย์  ความจุของแผ่นออปติคอลแตกต่างกันไปตามประเภท  Compact Disc - Recordable (CD - R) แผ่นดิสก์สามารถ บันทึกได้ถึง 650 MB ของข้อมูล  ข้อมูลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ในการบันทึกครั้งเดียว

15 Optical Media (continued) 15  Compact Disc - rewriteable (CD - RW) แผ่นดิสก์สามารถ ใช้ในการบันทึกข้อมูลการลบมันและบันทึกอีกครั้ง  A Digital Versatile Disc (DVD) สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาด ใหญ่ได้มากขึ้นกว่า CD  รูปแบบการบันทึก DVD เช่น Digital Versatile Disc - Recordable (DVD - R) ซึ่งสามารถบันทึกพร้อมกันได้ถึง 395 GB บนแผ่นด้านเดียวและ 79 GB บนแผ่นดิสก์แบบ สองด้าน

16 Electronic Media 16  Electronic media ใช้ flash memory ในการเก็บข้อมูล  Flash memory คือเครื่องมือในการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่มีการ เก็บเป็นวงจรอิเลคทรอนิค ไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวหรือมีส่วนที่ เป็นกลไกใดๆ  SmartMedia cards มีความจุอยู่ที่ระหว่าง 2 MB ถึง 128 MB  ขนาดการ์ด ยาง 45 mm, กว้าง 37 mm, and ความหนาน้อย กว่า 1 mm

17 Electronic Media (continued) 17  CompactFlash card (CF) ประกอบไปด้วยแผ่นวงจรเล็กๆ กับ flash memory chips มีความจุอยู่ที่ 1 GB หรือมากกว่า  USB memory stick : ในปัจจุบันมีความจุอยู่ที่ 32 GB หรือ มากกว่า

18 Keeping Removable Media Secure 18  การปกป้องสื่อที่ถอดได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ จะถูก ติดตั้งในระบบทั้งหมดที่อาจจะได้รับอุปกรณ์สื่อที่ถอดได้รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านของพนักงานเอง

19 Hardening Network Devices 19  แต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นเป้าหมายที่สำคัญของ การโจมตีและมันต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม ถูกต้อง  อุปกรณ์เครือข่ายที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ :  Standard network devices  Communication devices  Network security devices

20 Hardening Standard Network Devices 20  standard network device เป็นอุปกรณ์ที่พบในเกือบทุก เครือข่ายเช่น workstation, server, switch, or router  อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่คุณสามารถใช้เพื่อ ทำให้เป็นอุปกรณ์หลักได้

21 Workstations and Servers 21  Workstation: เป็น personal computer ที่ใช้ร่วมกับ เครือข่าย และบางครั้งเรียกว่า client ก็ได้  เชื่อมต่อกับ LAN และ shares resources กับเครื่องอื่นๆ และอุปกรณ์เครือข่าย  สามารถใช้เป็นอิสระได้ในเครือข่าย และ สามารถติดตั้ง โปรแกรมเพื่อใช้เองส่วนตัวได้  Server: คอมพิวเตอร์ทีใช้ในเครือข่ายเฉพาะในการจัดการ และการควบคุมเครือข่าย

22 Switches and Routers 22  Switch  ส่วนใหญ่จะถูกใช้ใน Ethernet LANs  รับแพ็กเก็ตจากอุปกรณ์เครือข่ายหนึ่งและส่งไปยังอุปกรณ์ ปลายทางเท่านั้น  จำกัดการชนกันในโดเมนเดียวกัน (เป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่ายที่อุปกรณ์หลายๆ ตัว อาจพยายามที่จะส่งแพ็ค เก็ตพร้อมกัน)  สวิทช์จะใช้ภายในเครือข่ายเดียว  เราเตอร์เชื่อมต่ออย่างน้อยสองเครือข่าย เช่นเดียวกับรูปแบบ เครือข่ายขนาดใหญ่

23 Switches and Routers (continued) 23  สวิตช์และเราเตอร์จะต้องได้รับการป้องกันจากการโจมตี  Switches และ routers สามารถจัดการด้วยการใช้ Simple Network Management Protocol (SNMP), ส่วนของ TCP/IP protocol suite  Software หลักจะถูกโหลดเข้าไปในแต่ละเครื่องเพื่อการจัดการ ระบบ

24 Switches and Routers (continued) 24  แต่ละเครื่องแ ต่ละเครือข่ายจะตรวจสอบการจราจรและการ เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของการจัดการ (MIB)  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟแวร์การจัดการ SNMP ( สถานีการ จัดการ SNMP) ติดต่อสื่อสารกับซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของแต่ ละเครือข่ายและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บใน MIBs

25 Hardening Communication Devices 25  ประเภทที่สองของอุปกรณ์เครือข่ายคือการติดต่อสื่อสารระยะ ทางไกล เช่น :  Modems  Remote access servers  Telecom/PBX Systems  Mobile devices

26 Modems 26  อุปกรณ์สื่อสารที่พบมากที่สุด  บรอดแบนด์เพิ่มมากขึ้นในความนิยมและสามารถสร้างความเร็ว ในการเชื่อมต่อเครือข่ายของ 15 Mbps และสูงกว่า  สองเทคโนโลยีบรอดแบนด์ที่นิยม :  Digital Subscriber Line (DSL) ส่งข้อมูลที่ความเร็ว 15 Mbps ผ่านสายโทรศัพท์ปกติ  อีกเทคโนโลยีบรอดแบนด์ถูกใช้กับระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่น

27 Modems (continued) 27  คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับโมเด็มสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับคู่สายที่ นำสัญญาณเคเบิลทีวีสู่ที่บ้าน  เนื่องจากการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่ที่ ใกล้เคียงกับผู้ใช้อื่น ๆ สามารถใช้ sniffer เพื่อดู traffic ได้  Another risk with DSL and cable modem connections is that broadband connections are charged at a set monthly rate, not by the minute of connect time ความเสี่ยงกับการ เชื่อมต่อแบบ DSL เคเบิลโมเด็มก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงจะมีค่าบริการเหมาเป็นรายเดือนในอัตราที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้คิดเป็นนาทีในการเชื่อมต่อ

28 Remote Access Servers 28  ชุดของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้ระยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายพื้นที่กว้าง (WAN)  ผู้ใช้เรียกใช้ซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลของลูกค้าและเริ่มต้น การเชื่อมต่อกับ Remote Access Server (RAS) ซึ่งจะตรวจสอบ ผู้ใช้และส่งผ่านการร้องขอบริการในเครือข่าย  เครื่องลูกข่ายสามารถเข้าถึงได้ในระยะไกลและจะทำงานเกือบจะ ทุกโปรแกรมบนเครือข่ายโดยไม่มีการดัดแปลง  อาจเป็นไปได้เพราะเทคโนโลยีการเข้าถึงระยะไกลรองรับ ตัวอักษรไดรฟ์ทั้งสองและแบบแผนการตั้งรายชื่อสากล (UNC)

29 Remote Access Servers (continued) 29

30 Telecom/PBX Systems 30  ความหมายของ PBX มาจากคำให้ขึ้นชื่อของมัน  Private  Branch  eXchange

31 Mobile Devices 31  โทรศัพท์มือถือและ PDA (personal digital assistants) ได้ กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและได้กลายเป็นเป้าหมายของการโจมตี  การป้องกันบางชนิดต่อต้านการโจมตีด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ คือโดย การใช้การเข้ารหัสแบบเรียลไทม์และรหัสผ่านเพื่อปกป้องระบบ จากผู้บุกรุก ไวรัส หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยการ beam หา

32 Hardening Network Security Devices 32  ประเภทสุดท้ายของอุปกรณ์เครือข่ายรวมถึงผู้ที่ออกแบบและการ ใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเครือข่าย รวมเช่น  Firewalls  Intrusion-detection systems  Network monitoring and diagnostic devices

33 Firewalls 33  โดยทั่วไปจะใช้ในการกรองแพ็คเก็ต  ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้แพ็คเก็ตที่เป็นอันตรายจากการ ป้อนเครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน (บางครั้ง เรียกว่า packet filter)  โดยปกติตั้งอยู่นอกระบบหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย เครือข่ายเป็นด่านแรกของการป้องกัน  สามารถกำหนดค่าของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (configulation)  ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์จะทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลได้ (บางครั้งเรียกว่า personal firewall )  Enterprise firewalls เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาให้ทำงาน บนอุปกรณ์เฉพาะและการปกป้องเครือข่ายแทนการใช้เพียง หนึ่งคอมพิวเตอร์

34 Firewalls (continued) 34  Filter packets :  Stateless packet filtering: อนุญาตหรือปฏิเสธแพ็คเก็ตอย่างเคร่งครัด ตามกฎที่กำหนด  Stateful packet filtering: ระเบียนของการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกเซิร์ฟเวอร์; ทำให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับ ฐานข้อมูลการเชื่อมต่อและนโยบายที่กำหนด  สามารถทำการกรองเนื้อหาเพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ พึงประสงค์  An application layer firewall สามารถป้องกัน worms ได้ดีกว่า ไฟล์วอลชนิดอื่นๆ  การ Reassembles และวิเคราะห์กระแสแพ็คเก็ต แทนการ ตรวจสอบแต่ละแพ็คเก็ต

35 Intrusion-Detection Systems (IDSs) 35  อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็น หลัก  Active IDS (or reactive IDS) มีหน้าที่หลักในการคัดแพ็ค เก็ตหรือติดตามแหล่งผู้บุกรุก  ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์หรือในบางกรณีในคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องในเครือข่าย  Passive IDS จะส่งแจ้งข้อมูลที่เกิดขึ้นมาให้ทราบแต่จะไม่ ทำการใดๆ กับผู้บุรุก

36 Intrusion-Detection Systems (IDSs) (continued) 36  Host - based IDS จะตรวจสอบแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ สำคัญและกิจกรรมการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และหน่วยความจำบันทึกเหตุการณ์สแกนหาสัญญาณของ กิจกรรมที่น่าสงสัย  Network - based IDS จะตรวจสอบการจราจรทุกเครือข่าย แทนกิจกรรมเฉพาะในคอมพิวเตอร์  โดยปกติตั้งอยู่เพียงหลังไฟร์วอลล์  ระบบ IDS อื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับหน้าที่ :  เฝ้าดูการทำงานของเครือข่ายและรายงานพฤติกรรมที่ ผิดปกติ

37 Network Monitoring and Diagnostic Devices 37  SNMP สำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อ :  Monitor network performance  Find and solve network problems  Plan for network growth  Managed device:  เครือข่ายที่ใช้ SNMP  มีการจัดการรวบรวมและเก็บข้อมูลให้กับ SNMP

38 Designing Network Topologies 38  Topology: เป็นผังทางกายภาพของอุปกรณ์เครือข่ายว่า ถูก เชื่อมต่อกัน และมีวิธีการสื่อสารอย่างไร  เป็นพื้นฐานของการสร้างการรักษาความปลอดภัย  แม้ว่ารูปแบบเครือข่ายสามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลด้านความ ปลอดภัยเครือข่ายแต่ยังคงต้องสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ ขององค์กรและผู้ใช้

39 Security Zones 39  วิธีการหนึ่งเพื่อการทำแผนผังโครงสร้างเครือข่าย คือการแยก ผู้ใช้ให้มีความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก โดยการกำหนดหรือ ตั้ง :  Demilitarized Zones (DMZs)  Intranets  Extranets

40 Demilitarized Zones (DMZs) 40  เครือข่ายที่แยกต่างหากซึ่งอยู่ข้างนอกระบบเครือข่ายความ ปลอดภัย  ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าถึง DMZ แต่ไม่สามารถเข้าสู่เครือข่าย ความปลอดภัยข้างในได้  สำหรับการรักษาความปลอดภัยพิเศษบางเครือข่ายใช้ DMZ กับ สองไฟร์วอลล์  ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ควรจะตั้งอยู่ใน DMZ มี :  Web servers  E-mail servers  Remote access servers  FTP servers

41 Demilitarized Zones (DMZs) (continued) 41

42 Intranets 42  เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลเดียวกับอินเทอร์เน็ตสาธารณะ แต่จะ เข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ภายใน  ข้อด้อยคือมันไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก ระยะไกล

43 Extranets 43  บางครั้งเรียกว่าการเชื่อมต่อข้ามระหว่างอินเทอร์เน็ตและ อินทราเน็ต  ผู้ใช้ภายนอกที่มีสิทธิสามารถเข้าถึงภายในได้ แต่ผู้ใช้ที่อยู่ ภายในที่ไม่มีสิทธิก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน  ผู้ขายไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไป แต่ช่วยให้และคู่ค้าทาง ธุรกิจในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ บริษัท ไม่อนุญาตให้สำหรับ สาธารณะทั้วไป แต่อนุญาตให้ผู้ซื้อขายและผู้ที่มีธุระกิจทำ ธุรกรรมผ่านเวปไซต์

44 Network Address Translation (NAT) 44  “You cannot attack what you do not see”  "คุณไม่สามารถโจมตีสิ่งที่คุณไม่เห็น"ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง (NAT)  ซ่อน IP ที่อยู่ของอุปกรณ์เครือข่ายจากการโจมตี  คอมพิวเตอร์จะถูกกำหนดที่อยู่ IP พิเศษ (ที่รู้จักกันเป็นที่อยู่ ส่วนตัว)  IPเหล่านี้ไม่ได้กำหนดให้แก่ผู้ใช้เฉพาะหรือองค์ใดอันหนึ่ง ทุก คนสามารถใช้ได้เหมือนเป็นเครือข่ายภายในของพวกเขาเอง  Port address translation (PAT) คือตัวแปลของ NAT  แต่ละแพ็กเก็ตจะได้รับ IP เดียวกัน แต่แตกต่างกันที่เลขพอร์ต ของ TCP

45 Honeypots 45  คอมพิวเตอร์อยู่ใน DMZ เต็มไปด้วยไฟล์ซอฟแวร์และข้อมูลที่ ปรากฏเป็นจริง  มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีหรือเคล็ดลับกับดัก  วัตถุประสงค์สองส่วน :  เป็นเส้นทางที่ตั้งใจให้พวกบุกรุกไปใช้ server ที่ไม่ได้อยู่บน เครือข่ายจริง  เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบพวก attacker

46 Honeypots (continued) 46

47 Virtual LANs (VLANs) 47  เป็นส่วนที่แบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ  Core สวิทช์อยู่ที่ด้านบนสุดของลำดับชั้นและดำเนินการ จราจรระหว่างสวิทช์  Workgroup switches ถูกเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับอุปกรณ์บน เครือข่าย  Core switches ต้องทำงานเร็วกว่า must work faster than workgroup switches เพราะว่า core switches จะต้อง รองรับ traffic หลายๆ workgroup switches

48 Virtual LANs (VLANs) (continued) 48

49 Virtual LANs (VLANs) (continued) 49  ส่วนของเครือข่ายโดยการจัดกลุ่มผู้ใช้ที่คล้ายกัน  การแบ่งกลุ่มโดยผู้ใช้ซึ่งคุณสามารถแบ่งส่วนของเครือข่ายด้วย การแยกอุปกรณ์ออกเป็นกลุ่มๆ (ที่เรียกว่าการสร้าง VLAN)

50 Summary 50  Cable plant: โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (ลวดเชื่อมต่อ และสายสัญญาณที่ดำเนินการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์)  Removable media used to store information include:  Magnetic storage (removable disks, hard drives)  Optical storage (CD and DVD)  Electronic storage (USB memory sticks, FlashCards)  Network devices (workstations, servers, switches, and routers) ความเป็นอุปกรณ์ที่ยากต่อการจู่โจมของผู้บุกรุก  A network’s topology เป็น บทบาทสำคัญในการต่อต้านผู้ โจมตี  การซ่อนที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เครือข่ายสามารถช่วยในการ พลางตัวเพื่อให้ผู้บุกรุกไม่สามารถหาได้


ดาวน์โหลด ppt Securing the Network Infrastructure Security+ Guide to Network Security Fundamentals Second Edition Instructor By Sukchatri P. Chapter 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google