งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดย นาย สมชาติ มานะศรี วิศวกร แผนก Technical Service บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

2 ขอบเขตเนื้อหา ทำความเข้าใจเกี่ยวโครงข่าย VPN กรมชลประทาน
เทคโนโลยีระหว่าง ADSL และ VPN กรมชลประทาน IP Address ที่ควรทราบและวิธีติดตั้ง วิธีการ share file เบื้องต้น การบำรุงรักษาและการตรวจสอบโดยการอ่านค่า MRTG

3 รูปแบบโครงข่าย VPN กรมชลประทาน

4 รูปแบบโครงข่าย VPN กรมชลประทาน
SAMART Infonet - Internet - Secondary DNS : , RID (Sam Sen) - Primary DNS : - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : - - webmail.rid.go.th ( ) , mail.rid.go.th ( ) /webbudget GFMIS - intranet.gfmisloader.go.th = - gfmisreport.mygfmis.com  =

5 เทคโนโลยี MPLS (1) MPLS = Multi-Protocol Label Switching
เป็นมาตรฐานกลาง เครือข่ายสาธารณะ แต่มีความมั่นคงปลอดภัยเช่นเดียวกับ Leased Line/Frame Relay โดย วิธีเข้ารหัสข้อมูล (encryption) วิธีในการส่งแพ็กเก็ต โดยการใส่ label ที่ส่วนหัว ของข้อความ และค่อยเข้ารหัสข้อมูล จากนั้น จึงส่งไปยังจุดหมายปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง ก็จะถอดรหัสที่ส่วนหัวออก

6 เทคโนโลยี MPLS (2) การรับส่งข้อมูล ด้วยเราเตอร์ ที่ใช้ IP แพ็กเก็ตในการรับส่งข้อมูลนั้น จะมีส่วนหัวของแพ็กเก็ตที่ระบุที่อยู่ของต้นทางและปลายทาง การส่งต่อของแพ็กเก็ตจากต้นทางไปยังปลายทางสามารถเกิดความล่าช้าขึ้นได้ ปัญหาความล่าช้าที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความเร็วในการค้นหาเส้นทางของที่อยู่ปลายทางของเราเตอร์ ไปจนถึงขั้นตอนและวิธีการส่งต่อ แพ็กเก็ตจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง กระบวนการของ MPLS นั้นได้เพิ่มขั้นตอนอย่างหนึ่งเข้าไปใน IP แพ็กเก็ตเพื่อให้การส่งต่อแพ็กเก็ตเร็วขึ้น คือการใส่ป้ายชื่อหรือ Label เข้าไป การใส่ป้ายชื่อนี้เปรียบเสมือนกับการใส่รหัสไปรษณีย์เพิ่มเข้าไปในหน้าซองจดหมาย

7 MPLS Network

8 จุดเด่นของ MPLS New technology และเหมาะกับ IP protocol เหมาะกับ application เช่น voice,video,data MPLS ถูกออกแบบมาเพื่อ protocol IP โดยเฉพาะ แต่ access นั้นอาจเป็น ADSL/Leased Line/Frame Relay/Gigabit Ethernet โดยไม่ต้องแยก Network ทำให้ลูกค้าง่ายต่อการดูแล ต่างจาก ADSL, leased line, frame-relay, gigabit Ethernet ตรงที่เสริมให้ technology ADSL, leased line, frame-relay, gigabit Ethernet มีความ intelligent มากขึ้นด้วย MPLS พร้อมการใช้งานที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

9 เทคโนโลยี DSL (1) DSL = Digital Subscriber Line
เทคโนโลยีที่ใช้โครงข่ายสายโทรศัพฑ์ในการรับส่งข้อมูล (ATM network) ใช้เทคนิคการ เข้ารหัสสัญญาณข้อมูล (Modulation) ในย่านความถี่ที่สูงกว่า การใช้งานโทรศัพท์โดยทั่วไป ทำให้เราสามารถส่งข้อมูล ในขณะเดียวกับการใช้งานโทรศัพท์ได้

10 เทคโนโลยี DSL (2)

11 ประเภทของ DSL ADSL (Asymmetric DSL) รองรับการรับส่งข้อมูลและโทรศัพฑ์ได้ในคู่สายเดียวกัน อัตราการส่งข้อมูล(Upstream) จะน้อยกว่าอัตราการรับข้อมูล (Downstream) SDSL (Symmetric DSL) รองรับเฉพาะการรับส่งข้อมูลใน 1 คู่สาย อัตราการส่งข้อมูล(Upstream) จะเท่ากับอัตราการรับข้อมูล (Downstream) HDSL (High bit rate DSL ) พัฒนาเพื่อเพิ่มระยะทางในการรับ-ส่งข้อมูลได้ไกลจากชุมสายเพิ่มขึ้น และรับส่งได้เร็วขึ้น รองรับเฉพาะการรับส่งข้อมูลใน 1 คู่สาย อัตราการส่งข้อมูล(Upstream) จะเท่ากับอัตราการรับข้อมูล (Downstream)

12 ประเภทของ DSL (2) VDSL (Very High Speed DSL) ใช้บนระบบโทรศัพท์ สามารถรับและส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงถึง 13–52 Mbps

13 เปรียบเทียบ MPLS กับ DSL
xDSL MPLS เทคโนโลยี X เสถียรภาพ การขยายโครงข่าย ราคา ความน่าเชื่อถึอ  X

14 การติดตั้ง IP Address : 192.168.xxx.xxx Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : xxx.1 DNS : ,

15 การติดตั้ง (2) Switch to Switch : Crossover Wire IP Address Gateway :
DNS : ,

16 สายแลน

17 8-Port 10/100 Mbps Dual Speed Switch
SMC Networks SMC-EZ6508TX 8-Port 10/100 Mbps Dual Speed Switch Product Features Plug and Play installation, no configuration Auto-detects speed and duplex Auto Uplink makes the right connection 100 Mbps access/200 Mbps in full-duplex

18 เราเตอร์ Cisco2503 10Base-T Tranciever ทำหน้าที่แปลงหัวเชื่อมต่อ
จากหัว AUI เป็น RJ45

19 โมเด็ม

20 การตรวจสอบการทำงานของเราเตอร์ และสวิตช์
Hardware - ไฟแสดงสถานะของ power ที่ router - การทำงานของพัดลมที่ router - ไฟแสดงสถานะการทำงานที่ 10Base-T Transceiver - ไฟแสดงสถานะการทำงานที่ Port Switch Software - Ping - Tracert

21 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ping , tracert

22 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ping , tracert ( ต่อ )

23 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ping , tracert ( ต่อ )

24 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ping , tracert ( ต่อ )

25 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ping , tracert ( ต่อ )

26 การตรวจสอบการใช้งานโดย MRTG
MRTG = Multi Router Traffic Grapher เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ Traffic บน Nerwork Links

27 การตรวจสอบการใช้งานโดย MRTG

28 การตรวจสอบการใช้งานโดย MRTG
1. ชึ่อ Link 2.system = IP Address ที่อยู่บน Router Interface = Interface บน Router ที่ต้องการ Monitor Max Speed = แสดง Bandwidth สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ 3. เวลาล่าสุดที่ที่มีการเปลียนแปลงข้อมูล ( Update Time) 4. ข้อมูลการใช้ Bandwidth Max In : ค่า BW ที่ใช้ในการรับข้อมูล (Download) สูงสุด (kb/s) Max Out : ที่ใช้ในการส่งข้อมูล (Upload) สูงสุด (kb/s) Average In : ค่า BW เฉลี่ยที่ใช้งาน Download (kb/s) Average Out : ค่า BW เฉลี่ยที่ใช้งาน Upload (kb/s) Current In : ค่า BW ที่ใช้งาน Download (kb/s) ( Update ทุก 5 นาที ) Current Out : ค่า BW ที่ใช้งาน Upload (kb/s) ( Update ทุก 5 นาที )

29 SAMART Service and Supports
Technical Service Tel.: # 0 24 ชั่วโมง/วัน

30 การแชร์ไฟล์เบื้องต้น
Window XP การแชร์ข้าม WAN network การแชร์แบบทั่วไป การแชร์แบบกำหนดสิทธิ์

31 การแชร์ไฟล์ทั่วไป(Simple File Sharing )

32 การแชร์ไฟล์ทั่วไป(Simple File Sharing )

33 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
“ Passworded folders were a Windows 9X feature.It doesn't exist natively in Windows XP.Windows XP uses File and Folders Permissions " " การจะกำหนดใช้ Password ในการ Share Folder นั้น ทำได้เฉพาะใน Windows version 95, 98, ME เท่านั้น ส่วนใน Windows XP นั้นเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่า File and Folder permissions เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือ แม้แต่ตัวเจ้าของเองว่าจะมีสิทธิ์ในการเรียกใช้ แก้ไขปรับปรุงได้ในระดับไหน”

34 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
ใช้ Accoutname กับ password มีการกำหนดสิทธิ Harddisk จะต้องเป็นแบบ NTFS ถ้าเป็นระบบแบบ FAT หรือ FAT32 จะทำไม่ได้

35 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
การกำหนดสิทธิ์ 1. My Computer > Manage 2. Local Users and Groups > Users > New User

36 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
3. Add New User , Password

37 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
4. Windows Explorer >Tools >Folders Options เมื่อปรากฎ Pop Up Folder Option แล้วให้เลือก View แล้วเอาเครื่องหมายถูกน้า Use simple file sharing ออก แล้วคลิก OK

38 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
5. Folder > Shirring and Security > Share this solder > Permission Remove Everyone

39 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
6. Add Permission user

40 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์
Permission user

41 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์

42 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์

43 THE END


ดาวน์โหลด ppt การอบรมโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google