งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมโครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย นาย สมชาติ มานะศรี วิศวกร แผนก Technical Service บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมโครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย นาย สมชาติ มานะศรี วิศวกร แผนก Technical Service บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมโครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย นาย สมชาติ มานะศรี วิศวกร แผนก Technical Service บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

2 ขอบเขตเนื้อหา ทำความเข้าใจเกี่ยวโครงข่าย VPN กรมชลประทาน เทคโนโลยีระหว่าง ADSL และ VPN กรมชลประทาน IP Address ที่ควรทราบและวิธี ติดตั้ง วิธีการ share file เบื้องต้น การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ โดยการอ่านค่า MRTG

3 รูปแบบโครงข่าย VPN กรม ชลประทาน

4 SAMART Infonet - Internet - Secondary DNS : 203.149.0.40, 203.149.0.41 RID (Sam Sen) - Primary DNS : 10.1.1.1 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : 10.1.1.45 - www.rid.go.thwww.rid.go.th - webmail.rid.go.th (203.146.71.46), mail.rid.go.th (203.146.71.47) - 203.146.71.38/webbudget GFMIS - intranet.gfmisloader.go.th = 203.150.71.110 - gfmisreport.mygfmis.com = 203.150.71.101

5 MPLS = Multi-Protocol Label Switching เป็นมาตรฐานกลาง เครือข่ายสาธารณะ แต่มีความมั่นคง ปลอดภัยเช่นเดียวกับ Leased Line/Frame Relay โดย วิธีเข้ารหัสข้อมูล (encryption) วิธีในการส่งแพ็กเก็ต โดยการใส่ label ที่ ส่วนหัว ของข้อความ และค่อยเข้ารหัส ข้อมูล จากนั้น จึงส่งไปยังจุดหมาย ปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง ก็จะถอดรหัสที่ ส่วนหัวออก เทคโนโลยี MPLS (1)

6 การรับส่งข้อมูล ด้วยเราเตอร์ ที่ใช้ IP แพ็กเก็ตใน การรับส่งข้อมูลนั้น จะมีส่วนหัวของแพ็กเก็ตที่ระบุ ที่อยู่ของต้นทางและปลายทาง การส่งต่อของ แพ็กเก็ตจากต้นทางไปยังปลายทางสามารถเกิด ความล่าช้าขึ้นได้ ปัญหาความล่าช้าที่สามารถ เกิดขึ้นได้จากความเร็วในการค้นหาเส้นทางของที่ อยู่ปลายทางของเราเตอร์ ไปจนถึงขั้นตอนและ วิธีการส่งต่อ แพ็กเก็ตจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปยัง อีกตัวหนึ่ง กระบวนการของ MPLS นั้นได้เพิ่มขั้นตอนอย่าง หนึ่งเข้าไปใน IP แพ็กเก็ตเพื่อให้การส่งต่อแพ็ก เก็ตเร็วขึ้น คือการใส่ป้ายชื่อหรือ Label เข้าไป การใส่ป้ายชื่อนี้เปรียบเสมือนกับการใส่ รหัสไปรษณีย์เพิ่มเข้าไปในหน้าซองจดหมาย เทคโนโลยี MPLS (2)

7 MPLS Network

8 จุดเด่นของ MPLS New technology และเหมาะกับ IP protocol เหมาะกับ application เช่น voice,video,data MPLS ถูกออกแบบมาเพื่อ protocol IP โดยเฉพาะ แต่ access นั้นอาจเป็น ADSL/Leased Line/Frame Relay/Gigabit Ethernet โดยไม่ต้องแยก Network ทำให้ลูกค้าง่ายต่อการดูแล ต่างจาก ADSL, leased line, frame- relay, gigabit Ethernet ตรงที่เสริมให้ technology ADSL, leased line, frame- relay, gigabit Ethernet มีความ intelligent มากขึ้นด้วย MPLS พร้อมการ ใช้งานที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

9 เทคโนโลยี DSL (1) DSL = Digital Subscriber Line เทคโนโลยีที่ใช้โครงข่ายสายโทรศัพฑ์ในการ รับส่งข้อมูล (ATM network) ใช้เทคนิคการ เข้ารหัสสัญญาณข้อมูล (Modulation) ในย่านความถี่ที่สูงกว่า การใช้งาน โทรศัพท์โดยทั่วไป ทำให้เราสามารถส่งข้อมูล ในขณะเดียวกับการใช้งานโทรศัพท์ได้

10 เทคโนโลยี DSL (2)

11 ประเภทของ DSL ADSL (Asymmetric DSL) รองรับการรับส่ง ข้อมูลและโทรศัพฑ์ได้ในคู่สายเดียวกัน อัตราการ ส่งข้อมูล (Upstream) จะน้อยกว่าอัตราการรับ ข้อมูล (Downstream) SDSL (Symmetric DSL) รองรับเฉพาะการรับส่ง ข้อมูลใน 1 คู่สาย อัตราการส่งข้อมูล (Upstream) จะเท่ากับอัตราการรับข้อมูล (Downstream) HDSL (High bit rate DSL ) พัฒนาเพื่อเพิ่ม ระยะทางในการรับ - ส่งข้อมูลได้ไกลจากชุมสาย เพิ่มขึ้น และรับส่งได้เร็วขึ้น รองรับเฉพาะการ รับส่งข้อมูลใน 1 คู่สาย อัตราการส่งข้อมูล (Upstream) จะเท่ากับอัตราการรับข้อมูล (Downstream)

12 ประเภทของ DSL (2) VDSL (Very High Speed DSL) ใช้บนระบบ โทรศัพท์ สามารถรับและส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว สูงถึง 13–52 Mbps

13 เปรียบเทียบ MPLS กับ DSL xDSLMPLS เทคโนโลยี X เสถียรภาพ X การขยาย โครงข่าย X ราคา X ความน่า เชื่อถึอ X X

14 IP Address : 192.168.xxx.xxx Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.xxx.1 DNS : 10.1.1.1, 203.149.0.40 การติดตั้ง

15 การติดตั้ง (2) Switch to Switch : Crossover Wire IP Address Gateway : DNS : 10.1.1.1, 203.149.0.40

16 สายแลน

17 Product Features Plug and Play installation, no configuration Auto-detects speed and duplex Auto Uplink makes the right connection 100 Mbps access/200 Mbps in full- duplex SMC Networks SMC- EZ6508TX 8-Port 10/100 Mbps Dual Speed Switch

18 เราเตอร์ Cisco2503 10Base-T Tranciever ทำหน้าที่แปลงหัว เชื่อมต่อ จากหัว AUI เป็น RJ45

19 โมเด็ม

20 Hardware - ไฟแสดงสถานะของ power ที่ router - การทำงานของพัดลมที่ router - ไฟแสดงสถานะการทำงานที่ 10Base-T Transceiver - ไฟแสดงสถานะการทำงานที่ Port Switch Software - Ping - Tracert การตรวจสอบการทำงานของเรา เตอร์ และสวิตช์

21 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ping, tracert

22 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ping, tracert ( ต่อ )

23

24

25

26 MRTG = Multi Router Traffic Grapher เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ Traffic บน Nerwork Links การตรวจสอบการใช้งานโดย MRTG

27 http://wow.s amart.co.th

28 1. ชึ่อ Link 2.system = IP Address ที่อยู่บน Router Interface = Interface บน Router ที่ต้องการ Monitor Max Speed = แสดง Bandwidth สูงสุดที่สามารถใช้ งานได้ 3. เวลาล่าสุดที่ที่มีการเปลียนแปลงข้อมูล ( Update Time) 4. ข้อมูลการใช้ Bandwidth Max In : ค่า BW ที่ใช้ในการรับข้อมูล (Download) สูงสุด (kb/s) Max Out : ที่ใช้ในการส่งข้อมูล (Upload) สูงสุด (kb/s) Average In : ค่า BW เฉลี่ยที่ใช้งาน Download (kb/s) Average Out : ค่า BW เฉลี่ยที่ใช้งาน Upload (kb/s) Current In : ค่า BW ที่ใช้งาน Download (kb/s) ( Update ทุก 5 นาที ) Current Out : ค่า BW ที่ใช้งาน Upload (kb/s) ( Update ทุก 5 นาที ) การตรวจสอบการใช้งานโดย MRTG

29 SAMART Service and Supports Technical Service Tel.:0-2234-8625 # 0 E-mail : Technical_service@Samartconne ct.com Technical_service@Samartconne ct.com 24 ชั่วโมง / วัน

30 การแชร์ไฟล์เบื้องต้น Window XP การแชร์ข้าม WAN network การแชร์แบบทั่วไป การแชร์แบบกำหนดสิทธิ์

31 การแชร์ไฟล์ทั่วไป (Simple File Sharing )

32

33 “ Passworded folders were a Windows 9X feature.It doesn't exist natively in Windows XP.Windows XP uses File and Folders Permissions " การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ " การจะกำหนดใช้ Password ในการ Share Folder นั้น ทำได้เฉพาะใน Windows version 95, 98, ME เท่านั้น ส่วนใน Windows XP นั้นเขา จะใช้ระบบที่เรียกว่า File and Folder permissions เป็นการกำหนดสิทธิ์ ให้กับผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือ แม้แต่ตัว เจ้าของเองว่าจะมีสิทธิ์ในการเรียกใช้ แก้ไขปรับปรุงได้ในระดับไหน ”

34 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ ใช้ Accoutname กับ password มี การกำหนดสิทธิ Harddisk จะต้องเป็นแบบ NTFS ถ้า เป็นระบบแบบ FAT หรือ FAT32 จะ ทำไม่ได้

35 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ การกำหนดสิทธิ์ 1. My Computer > Manage 2. Local Users and Groups > Users > New User

36 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ 3. Add New User, Password

37 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ 4. Windows Explorer >Tools >Folders Options เมื่อปรากฎ Pop Up Folder Option แล้ว ให้เลือก View แล้ว เอาเครื่องหมายถูกน้า Use simple file sharing ออก แล้ว คลิก OK

38 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ 5. Folder > Shirring and Security > Share this solder > Permission Remove Everyone

39 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ 6. Add Permission user

40 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์ Permissi on user

41 การแชร์ไฟล์แบบกำหนดสิทธิ์

42

43 THE END


ดาวน์โหลด ppt การอบรมโครงการปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย นาย สมชาติ มานะศรี วิศวกร แผนก Technical Service บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google