งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

[Computer Network] งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "[Computer Network] งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 [Computer Network] งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา

2 Computer Network ความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย รูปร่างของเครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย ประโยชน์ของระบบเครือข่าย End

3 ความหมายของระบบเครือข่าย (Network Concept) กลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกัน ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถ ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ลักษณะแบ่งกันใช้ทรัพยากร เช่น แบ่งการใช้ Hard Disk แบ่งการใช้ Printer

4 ประเภทของเครือข่าย (1) LAN (Local Area Network) เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ บริเวณที่ไม่ไกลเข้าด้วยกัน มีตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปภายในห้องเดียวกัน จนถึงเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างห้องหรือ อาคาร สามารถติดตั้งได้ง่าย ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง มีข้อผิดพลาดน้อย และลงทุนน้อย

5 ประเภทของเครือข่าย (2) WAN (Wide Area Network) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล ต้องพึ่งพาระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ เช่นใช้ สายวงจรเช่าจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ ไทย ใช้กับองค์กรที่มีสาขาห่างไกล และต้องการเชื่อม สาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น ธนาคารมีสาขาทั่ว ประเทศ มีบริการฝาก - ถอนเงินผ่านตู้ ATM มีความเร็วในการสื่อสารไม่สูง เนื่องจากมีสัญญาณ รบกวนในขณะสื่อสาร เทคโนโลยีที่ใช้กับ WAN ได้แก่ สัญญาณ ดาวเทียม เส้นใยนำแสง เป็นต้น

6 รูปร่างของเครือข่าย (Network Topology) คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูลที่ประกอบ กันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบ ต่างๆ ตามความเหมาะสม พิจารณาจากการลากเส้นมาต่อกันเป็นกิ่งก้าน หรือรูปแบบของ Network เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า “ รูปร่างเครือข่าย ” แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)

7 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) (1) เป็นโครงสร้างไม่ยุ่งยาก สถานีทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นใน เครือข่าย จะเชื่อมต่อกับสายหลักเพียงสาย เดียว เรียกว่า “ แบ็กโบน (Backbone)” วิธีนี้ต้องกำหนดวิธีการที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่ง ข้อมูลพร้อมกัน เพราะจะทำให้ข้อมูลชนกัน [ กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย ] [ รูปที่ 1] [ รูปที่ 2] กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย รูปที่ 1 รูปที่ 2

8 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) (2) [Bus Network 1]

9 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) (3) [Bus Network 2]

10 สถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะต่อเข้ากับหน่วย สลับสายกลางแบบจุดต่อจุด เพื่อสลับตำแหน่ง ของเส้นทางของข้อมูลใด ๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์จะติดต่อกันได้ใน 1 ครั้ง ต่อ 1 คู่ สถานีเท่านั้น ข้อมูลไม่เกิดการชนกันเอง ทำให้การสื่อสาร เป็นไปอย่างรวดเร็ว เครือข่ายแบบดาว (Star Network) (1) [ กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย ] [ รูปที่ 1] [ รูปที่ 2] กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย รูปที่ 1 รูปที่ 2

11 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) (2) [Star Network 1]

12 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) (3) [Star Network 2]

13 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลยาวเส้น เดียวในลักษณะวงแหวน การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายวงแหวน จะใช้ ทิศทางเดียวเท่านั้น เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งข้อมูลมันก็จะ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไป ถ้าข้อมูลที่ รับมาไม่ตรง ตามที่คอมพิวเตอร์เครื่องต้นทาง ระบุ ก็จะส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไป จนกว่าจะถึงคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ถูกระบุ ตามที่อยู่จากเครื่องต้นทาง เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) (1) [ กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย ] [ รูปที่ 1] [ รูปที่ 2] กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย รูปที่ 1 รูปที่ 2

14 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) (2) [Ring Network 1]

15 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) (3) [Ring Network 2]

16 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย (1) ในที่นี้จะกล่าวถึงเครือข่ายแบบดาว ( เป็น เครือข่ายที่ได้รับความนิยม ) การ์ดแลน (LAN Card ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สาย UTP (Unshielded Twisted Pair) อุปกรณ์สวิตช์ (Switch) อุปกรณ์รวมสัญญาณ

17 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย (2) [LAN Card] [Switch] [UTP]

18 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย ทำให้ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทำให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า เช่น ใช้เครื่องประมวลผลร่วมกันได้ แบ่งกันใช้ แฟ้มข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์ ทำให้ลดต้นทุนการ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ ปรับปรุงข้อมูลโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน คอมพิวเตอร์ใดๆบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่ง อยู่ต่างสถานที่กัน เช่น การจองที่นั่งบน เครื่องบินผ่านทางคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสาร เช่น ส่งข้อความสั้นๆหรือ E- mail กันภายในองค์กร

19


ดาวน์โหลด ppt [Computer Network] งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google