งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา
[Computer Network] งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา

2 Computer Network ความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย
รูปร่างของเครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย ประโยชน์ของระบบเครือข่าย End

3 ความหมายของระบบเครือข่าย (Network Concept)
กลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกัน ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ลักษณะแบ่งกันใช้ทรัพยากร เช่น แบ่งการใช้ Hard Disk แบ่งการใช้ Printer

4 ประเภทของเครือข่าย (1)
LAN (Local Area Network) เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่บริเวณที่ไม่ไกลเข้าด้วยกัน มีตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปภายในห้องเดียวกัน จนถึงเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างห้องหรืออาคาร สามารถติดตั้งได้ง่าย ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง มีข้อผิดพลาดน้อย และลงทุนน้อย

5 ประเภทของเครือข่าย (2)
WAN (Wide Area Network) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล ต้องพึ่งพาระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ เช่นใช้สายวงจรเช่าจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ใช้กับองค์กรที่มีสาขาห่างไกล และต้องการเชื่อมสาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ มีบริการฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM มีความเร็วในการสื่อสารไม่สูง เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนในขณะสื่อสาร เทคโนโลยีที่ใช้กับ WAN ได้แก่ สัญญาณดาวเทียม เส้นใยนำแสง เป็นต้น

6 รูปร่างของเครือข่าย (Network Topology)
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม พิจารณาจากการลากเส้นมาต่อกันเป็นกิ่งก้านหรือรูปแบบของ Network เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า “รูปร่างเครือข่าย” แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)

7 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) (1)
เป็นโครงสร้างไม่ยุ่งยาก สถานีทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่าย จะเชื่อมต่อกับสายหลักเพียงสายเดียว เรียกว่า “แบ็กโบน (Backbone)” วิธีนี้ต้องกำหนดวิธีการที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกัน เพราะจะทำให้ข้อมูลชนกัน [กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย] [รูปที่ 1] [รูปที่ 2]

8 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) (2)

9 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) (3)

10 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) (1)
สถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลางแบบจุดต่อจุด เพื่อสลับตำแหน่งของเส้นทางของข้อมูลใด ๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์จะติดต่อกันได้ใน 1 ครั้ง ต่อ 1 คู่สถานีเท่านั้น ข้อมูลไม่เกิดการชนกันเอง ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว [กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย] [รูปที่ 1] [รูปที่ 2]

11 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) (2)

12 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) (3)

13 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) (1)
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลยาวเส้นเดียวในลักษณะวงแหวน การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายวงแหวน จะใช้ทิศทางเดียวเท่านั้น เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งข้อมูลมันก็จะส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไป ถ้าข้อมูลที่รับมาไม่ตรง ตามที่คอมพิวเตอร์เครื่องต้นทาง ระบุ ก็จะส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไป จนกว่าจะถึงคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ถูกระบุตามที่อยู่จากเครื่องต้นทาง [กลับหน้ารูปร่างเครือข่าย] [รูปที่ 1] [รูปที่ 2]

14 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) (2)

15 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) (3)

16 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย (1)
ในที่นี้จะกล่าวถึงเครือข่ายแบบดาว (เป็นเครือข่ายที่ได้รับความนิยม) การ์ดแลน (LAN Card ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สาย UTP (Unshielded Twisted Pair) อุปกรณ์สวิตช์ (Switch) อุปกรณ์รวมสัญญาณ

17 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย (2)
[Switch] [LAN Card] [UTP]

18 ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
ทำให้ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทำให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า เช่น ใช้เครื่องประมวลผลร่วมกันได้ แบ่งกันใช้แฟ้มข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์ ทำให้ลดต้นทุนการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ ปรับปรุงข้อมูลโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ใดๆบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ต่างสถานที่กัน เช่น การจองที่นั่งบนเครื่องบินผ่านทางคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสาร เช่น ส่งข้อความสั้นๆหรือ กันภายในองค์กร

19 End...


ดาวน์โหลด ppt งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพนมเบญจา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google