งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 คำศัพท์ います อยู่ ( ใช้กับคนและสัตว์ แสดงการมีอยู่ ) いろいろ { な } ต่างๆมากมาย, หลายอย่าง, ต่างๆนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 คำศัพท์ います อยู่ ( ใช้กับคนและสัตว์ แสดงการมีอยู่ ) いろいろ { な } ต่างๆมากมาย, หลายอย่าง, ต่างๆนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 คำศัพท์ います อยู่ ( ใช้กับคนและสัตว์ แสดงการมีอยู่ ) いろいろ { な } ต่างๆมากมาย, หลายอย่าง, ต่างๆนา

2 おとこのひと 男の人 ผู้ชาย おんなのひと 女の人 ผู้หญิง おとこのこ 男の子 เด็กผู้ชาย おんなのこ 女の子 เด็กผู้หญิง いぬ 犬 สุนัข ねこ 猫 แมว き 木 ต้นไม้, ไม้

3 もの物 สิ่งของ フイルム ฟิล์ม でんち電池 แบตเตอรี่ はこ箱 กล่อง スイシチ สวิตช์ れいぞうこ冷蔵庫 ตู้เย็น テーブル โต๊ะ ( รับประทาน อาหาร ) ベツド เตียง

4 たな棚 หิ้ง, ชั้น ドア ประตู まど窓 หน้าต่าง ポスト ตู้ ไปรษณีย์ ビルตึก, อาคาร こうえん公園 สวนสาธารณะ きっさてん喫茶店 คอฟฟี่ช็อป, ร้าน กาแฟ

5 ほんや本屋 ร้าน ขายหนังสือ ― や ― 屋 ร้านขาย, ร้าน のりば 乗り場 สถานที่สำหรับรอขึ้น แท็กซี่, รถไฟฯลฯ けん県 จังหวัด うえ上 ข้างบน, บน, เหนือ した下ข้างล่าง, ล่าง, ใต้, ข้างใต้ まえ前 ข้างหน้า うしろ ข้างหลัง

6 みぎ右ข้างขวา, ทางขวา ひだり左 ข้างซ้าย, ทางซ้าย なか中ข้างใน, ใน そと外ข้างนอก, นอก となり隣ข้างเคียง, ข้างๆ, ข้างบ้าน ちかく近く ใกล้ๆ, ใกล้ あいだ間 ระหว่าง ― やー「など」 ― และ ― และ อื่นๆ

7 いちばんー ― สุด,― ที่สุด ( いい ちばん うえ : ข้าง บนสุด ーだんめ ー 段目ชั้นที่ _( だん ลักษณะนาม ของชั้น, หิ้ง ) おく 奥ส่วนลึก, ลึกเข้าไป, ข้างในสุด チリソースซอสพริก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 คำศัพท์ います อยู่ ( ใช้กับคนและสัตว์ แสดงการมีอยู่ ) いろいろ { な } ต่างๆมากมาย, หลายอย่าง, ต่างๆนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google