งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Team Members: 1. นายสมบัติ รหัสนักศึกษา 2. นายราชา พลวัง รหัสนักศึกษา 5524106624 3. นางสาว รหัสนักศึกษา 55241066… 4. นางสาวรหัสนักศึกษา 55241066…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Team Members: 1. นายสมบัติ รหัสนักศึกษา 2. นายราชา พลวัง รหัสนักศึกษา 5524106624 3. นางสาว รหัสนักศึกษา 55241066… 4. นางสาวรหัสนักศึกษา 55241066…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Team Members: 1. นายสมบัติ รหัสนักศึกษา 2. นายราชา พลวัง รหัสนักศึกษา 5524106624 3. นางสาว รหัสนักศึกษา 55241066… 4. นางสาวรหัสนักศึกษา 55241066…

2 กรณีศึกษา : ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน AEC องค์กรที่พร้อมสู่ เศรษฐกิจอาเซียน บริษัทกรณีศึกษา : ชื่อบริษัท : แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์ มอลซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด Air International Thermal Systems(Thailand) Co.,ltd.

3 ประวัติความเป็นมา : จดทะเบียน :15 พค. 2551 ทุนจดทะเบียน :400 ล้านบาท สัญชาติ : Australian ผลิตภัณฑ์ : Evaporator and Hvac( อุปกรณ์ ระบายความร้อนรถยนต์ ) ประเภทธุรกิจ : Automotive Part ที่ตั้ง :

4 International branch: International branch:

5 กลุ่มลูกค้า (Clients)

6 Board of investment: ได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินลงทุนจากกลุ่ม Unitas Hong kong และกลุ่ม Board มี ประสพการณ์ ด้านการลงทุน, การธนาคาร และในธุรกิจยานยนต์ เช่น Emerson Electric,Futuris,Coopland,

7 Supplier : Supplier :

8


ดาวน์โหลด ppt Team Members: 1. นายสมบัติ รหัสนักศึกษา 2. นายราชา พลวัง รหัสนักศึกษา 5524106624 3. นางสาว รหัสนักศึกษา 55241066… 4. นางสาวรหัสนักศึกษา 55241066…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google