งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Team Members: 1.นายสมบัติ รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Team Members: 1.นายสมบัติ รหัสนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Team Members: 1.นายสมบัติ รหัสนักศึกษา
1.นายสมบัติ รหัสนักศึกษา 2.นายราชา พลวัง รหัสนักศึกษา 3.นางสาว รหัสนักศึกษา … 4.นางสาวรหัสนักศึกษา …

2 กรณีศึกษา:ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC องค์กรที่พร้อมสู่เศรษฐกิจอาเซียน
บริษัทกรณีศึกษา: ชื่อบริษัท:แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอลซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด Air International Thermal Systems(Thailand) Co.,ltd.

3 ประวัติความเป็นมา: จดทะเบียน:15 พค ทุนจดทะเบียน:400 ล้านบาท สัญชาติ: Australian ผลิตภัณฑ์: Evaporator and Hvac(อุปกรณ์ระบายความ ร้อนรถยนต์) ประเภทธุรกิจ: Automotive Part ที่ตั้ง:

4 International branch:

5 กลุ่มลูกค้า(Clients)

6 Board of investment: ได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินลงทุนจากกลุ่ม Unitas Hong kong และกลุ่ม Board มีประสพการณ์ ด้านการลงทุน,การ ธนาคาร และในธุรกิจยานยนต์ เช่น Emerson Electric,Futuris,Coopland,

7 Supplier :

8


ดาวน์โหลด ppt Team Members: 1.นายสมบัติ รหัสนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google