งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ โทรสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 28 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมแด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม 2557 หน้า 2
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม หน้า 2 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลาฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยาย พร้อมด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่มีการดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านมาฝากด้วย. ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฝังเข็มและเก้าอี้ไฟฟ้าแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ภายใน ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา

3 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน 6 พฤติกรรม ทำลายสมอง
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม หน้า 3 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา นำผู้สูงอายุเข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจก ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี การอดนอน จะทำให้สมองตายอันตรายอย่างยิ่ง การนอนคลุมโปง จะทำให้ขาดออกซิเจน ซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมอง ไม่ทานอาหารเช้า จะทำให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่พอ 6 พฤติกรรม ทำลายสมอง การสูบบุหรี่ จะทำให้เป็นโรคสมองฝ่อและโรคอัลไซเมอร์ ใช้สมองตอนไม่สบาย จะเป็นการทำร้ายสมอง หากใช้งานช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ ไม่ใช้ความคิด จะทำให้สมอง ค่อยๆฝ่อลง

4 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม 2557 หน้า 4
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม หน้า 4 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้สูงอายุ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา ได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา

5 ภาพข่าวกิจกรรมภายนอก
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม หน้า 5 ภาพข่าวกิจกรรมภายนอก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา เข้าร่วม โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อฟื้นคืนชีพ โดยมี พ.อ. ทัศนีย์ จันทร์เรือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ อาคารพยาบาล ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา นางเนตรนภิส แก้วน้อย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา นางสุกุณฑี อนุราช หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายในสถานบัน นางศิริรัตน์ สตรอว์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศูนย์ นางภาวนา ละมุล หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์การเรียนรู้ภายในสถานบัน นายอับบาส คำสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภายนอกสถาบัน เรียบเรียง นางสาวมณิสรา ชูหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้อมูล/ภาพ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google