งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอ เรื่องราวความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยาย พร้อมด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ทางศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่มีการ ดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านมาฝากด้วย. สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอ เรื่องราวความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยาย พร้อมด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ทางศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่มีการ ดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านมาฝากด้วย. จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม 2557 หน้า 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้บริการตรวจ สุขภาพเบื้องต้น ฝังเข็มและเก้าอี้ไฟฟ้าแก่ผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่ ภายใน ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ. ยะลา

3 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม 2557 หน้า 3 การอดนอน จะทำให้ สมองตาย อันตราย อย่างยิ่ง ไม่ใช้ ความคิด จะทำให้ สมอง ค่อยๆฝ่อลง ใช้สมองตอน ไม่สบาย จะเป็นการทำ ร้ายสมอง หากใช้งาน ช่วงที่ร่างกาย อ่อนแอ การสูบบุหรี่ จะทำให้เป็น โรคสมอง ฝ่อและ โรคอัลไซ เมอร์ ไม่ทาน อาหารเช้า จะทำให้ สารอาหาร ไปเลี้ยง สมองไม่พอ การนอนคลุม โปง จะทำให้ขาด ออกซิเจน ซึ่งมีผลต่อ การทำงาน ของสมอง 6 พฤติกรรม ทำลายสมอง

4 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม 2557 หน้า 4

5 ที่ปรึกษา นางเนตรนภิส แก้วน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัด ยะลา นางสุกุณฑี อนุราช หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภายในสถานบัน นางศิริรัตน์ สตรอว์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศูนย์ นางภาวนา ละมุล หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์การเรียนรู้ภายใน สถานบัน นายอับบาส คำสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภายนอกสถาบันเรียบเรียง นางสาวมณิสรา ชูหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้อมูล / ภาพ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กรกฎาคม 2557 หน้า 5


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google