งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงส ร้าง ภาษา ซี. โปรแกรมภาษา ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย ภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง จะต้องเปลี่ยน ภาษานั้นให้เป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงส ร้าง ภาษา ซี. โปรแกรมภาษา ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย ภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง จะต้องเปลี่ยน ภาษานั้นให้เป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงส ร้าง ภาษา ซี

2 โปรแกรมภาษา ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย ภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง จะต้องเปลี่ยน ภาษานั้นให้เป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานได้ โปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) โปรแกรมที่เครื่องทำงานได้ (Executable Program) – การเขียนโปรแกรมด้วยแอสเซมบลี ( ภาษาระดับต่ำ ) เป็นภาษาเครื่อง ขั้นตอนการแปลงภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง

3 โปรแกรมภาษา – การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงเป็น ภาษาเครื่อง  อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)  คอมไพเลอร์ (Compiler) ขั้นตอนการแปลภาษาโปรแกรม

4 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ได้ตามเราต้องการ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องรู้ว่า จะให้โปรแกรมทำอะไร มีข้อมูลอะไร และ ต้องการอะไรจากโปรแกรม รวมทั้งรูปแบบการ แสดงผลด้วย โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม ดังนี้ การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม เขียนเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม

5  ภาษาซีพัฒนาขึ้นมาในปี 1972 โดย Dennis Ritchie แห่ง Bell Telephone Laboratories, Inc. ( ปัจจุบันคือ AT&T Bell Laboratories)  ต้นกำเนิดมาจากภาษา 2 ภาษา คือ ภาษา BCPL และ ภาษา B  ในกลางปี 1980 ภาษาซีก็กลายเป็น ภาษาที่ได้รับความนิยม ประวัติภาษาซี

6  ภาษาที่เป็นโครงสร้าง เข้าใจง่าย มีความ ยืดหยุ่น  มีส่วนขยายเป็นคำหลัก (keyword) ใน ภาษาอังกฤษ เช่น if, else, for, do และ while ที่มีความ ใกล้เคียงกับ ภาษามนุษย์  สามารถใช้กับงานด้านโปรแกรมระบบ (system programming) เช่น เขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือใช้กับงานทั่ว ๆ ไป  สามารถย้ายไปทำงานในเครื่องอื่นได้ คุณสมบัติของภาษาซี

7 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี 1. ส่วนหัวของโปรแกรม (Header file) #include เป็นส่วนหัวหรือส่วนที่เรียกโมดูล อื่นๆ เข้ามาทำงานร่วม โดยโมดูลเหล่านี้ จะบรรจุคำสั่งหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่จะ ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น โมดูล ถ้าไม่มีโมดูลนี้ไม่สามารถใช้ งานคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลได้

8 การใช้ #include ตัวอย่าง #include ( เป็นการเรียกใช้ไฟล์ stdio.h เข้ามา ในโปรแกรมหากไม่มีไฟล์นี้ไม่สามารถ เรียกใช้งานคำสั่ง printf ได้ ) <> “” #include หรือ #include “ ชื่อไฟล์ ”

9 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี 2. ส่วนของคำสั่งหลัก (Main function) main() { statements; } ส่วนนี้ทุกโปรแกรมจะต้องมี ซึ่งภายในฟังก์ชัน หลักจะประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ที่จะให้โปรแกรม ทำงาน ฟังก์ชันนี้เริ่มต้นการทำงานด้วย ฟังก์ชัน main() ส่วนคำสั่งต่างๆ จะต้องเขียนอยู่ระหว่าง เครื่องหมาย { และ } เสมอ และคำสั่ง ทุกคำสั่ง ในภาษาซีจะต้องปิดท้ายด้วย เครื่องหมาย ; (semicolon) เสมอ

10 ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม (Main Function) ตัวอย่าง #include main() { printf(“Hello, Good morning.\n”); } Hello, Good morning. ผลการทำงาน

11 การใช้ printf() เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลออกทาง จอภาพ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ “ ” printf(“control หรือ format string”, variable list ); control หรือ format string เป็นส่วนที่ใส่ข้อความที่จะแสดงผล และส่วน ควบคุมลักษณะการแสดงผล รวมทั้งบอก ตำแหน่งที่ตัวแปรจะแสดงผล variable list เป็นตัวแปรที่ต้องการจะแสดงผล ในกรณีที่ ต้องการแสดงข้อความ ไม่จำเป็นต้องมีส่วนนี้

12 ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี

13

14 อธิบายโปรแกรม บรรทัดที่ 1: เป็นส่วนที่เป็นหมายเหตุแบบบรรทัดเดียวของ โปรแกรม เพื่อให้ทราบชื่อโปรแกรมว่า MyFirstProgram.c บรรทัดที่ 3: เป็นการบอกให้คอมไพเลอร์นำเฮดเดอร์ไฟล์ชื่อ stdio.h เข้ามา ร่วมในการแปลผลด้วย โดย stdio ย่อมาจาก standard input/output และ.h คือ นามสกุลของเฮดเดอร์ไฟล์ใน ภาษาซี (h ย่อมาจาก header) บรรทัดที่ 5: คือฟังก์ชัน main() ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของ โปรแกรม การทำงานของโปรแกรมภาษาซีจะเริ่มต้นที่ฟังก์ชัน นี้ บรรทัดที่ 6: เครื่องหมาย { ระบุจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน main() บรรทัดที่ 7: เป็นคำสั่งให้เคลียร์หน้าจอเวลาแสดงผลลัพธ์ บรรทัดที่ 8: เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน printf() ซึ่งเป็นฟังก์ชัน มาตรฐานของภาษาซีทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ ในที่นี้จะแสดงข้อความ Hello World ! ออกทางจอภาพ บรรทัดที่ 9: เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน getch() ซึ่งเป็นฟังก์ชัน มาตรฐานของภาษาซีทำหน้าที่รับตัวอักษรใด เพื่อออกจาก หน้าจอปัจจุบัน บรรทัดที่ 10: เครื่องหมาย } ระบุจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน main()


ดาวน์โหลด ppt โครงส ร้าง ภาษา ซี. โปรแกรมภาษา ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย ภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง จะต้องเปลี่ยน ภาษานั้นให้เป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google