งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำ โดย นางสาวชลธิชา เพ็ชรศรี เลขที่ 27 นางสาวนาฎยา ชลธารกัมปนาท เลขที่ 46 นางสาวภัสสร เหนือพวน เลขที่ 67.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำ โดย นางสาวชลธิชา เพ็ชรศรี เลขที่ 27 นางสาวนาฎยา ชลธารกัมปนาท เลขที่ 46 นางสาวภัสสร เหนือพวน เลขที่ 67."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำ โดย นางสาวชลธิชา เพ็ชรศรี เลขที่ 27 นางสาวนาฎยา ชลธารกัมปนาท เลขที่ 46 นางสาวภัสสร เหนือพวน เลขที่ 67

3 เว็บเพจ web page หรือ หน้าเว็บ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซด์ ที่เราเปิด ขึ้นมาใช้งาน เนื้อหาของเว็บไซต์ทุกๆหน้า หน้าพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เปิดดูเว็บเพจ เรียกว่า เว็บ เบราว์เซอร์ ตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยม เช่น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์และมอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์เป็นต้น อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์

4 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1. ส่วนหัวของหน้า (Page Header) เป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหน้า และเป็นส่วนที่ สำคัญที่สุดของหน้า เพราะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้ชมให้ ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์ มักใส่ภาพกราฟฟิก เพื่อสร้างความประทับใจ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย - โลโก้ (Logo) เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ควรมี เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ ได้เป็นอย่างดี และยัง ทำให้เว็บน่าเชื่อถือ - ชื่อเว็บไซต์ - เมนูหลักหรือลิงค์ (Navigation Bar) เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหา ของเว็บไซต์

5 2. ส่วนของเนื้อหา (Page Body) เป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงข้อมูล เนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ, ตารางข้อมูล ภาพกราฟิก วีดีโอ และอื่นๆ และ อาจมีเมนูหลัก หรือเมนูเฉพาะกลุ่มวางอยู่ในส่วนนี้ ด้วย สำหรับส่วนเนื้อหาควรแสดงใจความสำคัญที่เป็น หัวเรื่องไว้บนสุด ข้อมูลมีความกระชับ ใช้รูปแบบ ตัวอักษรที่อ่านง่าย และจัด Layout ให้เหมาะสม และเป็นระเบียบ 3. ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer) เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้า จะมีหรือไม่มีก็ ได้ มักวางระบบนำทางที่เป็นลิงค์ข้อความง่าย ๆ และ อาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เช่น เจ้าของเว็บไซต์, ข้อความแสดงลิขสิทธิ์, วิธีการ ติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์, คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ เป็น ต้น

6 ตัวอย่าง แสดงส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ

7 ประโยชน์ของเว็บเพจ 1. สร้างโฮมเพจที่มีข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้คนทั้ง โลกรู้จัก 2. สร้างเว็บเพจขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ ขายสินค้าและบริการ 3. สร้างเว็บเพจเพื่อให้ความรู้แก่คนทั่วไป 4. สร้างเว็บเพจเพื่อกระจายข่าวสารขององค์กร ที่ เปิดดูได้ทุกเวลา 5. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นเหมือนห้องสมุดที่ สามารถค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้

8 ข้อคิดก่อนการวางแผนการ สร้างเว็บเพจ 1. ตั้งจุดประสงค์ โดยถามตนเองก่อนว่าสร้างเว็บเพจเพื่ออะไร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนของงานที่สร้างขึ้น 2. อย่าใช้เวลาในการออกแบบมากเกินไป การออกแบบเว็บเพจ ไม่เหมือน การออกแบบสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ผู้สร้างไม่สามารถ ควบคุมภาพที่ปรากฏออกทางหน้าจอมอร์นิเตอร์ของผู้ชมหรือ คาดคะเนสิ่งที่แต่ละคนจะได้พบ เช่น โมเด็มและความเร็วในการ เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่าย การกำหนดแบบและขนาดตัวอักษร และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในบราวเซอร์ 3. ใส่เนื้อหาที่ดีและน่าสนใจลงในหน้าแรก ทั้งนี้เนื่องจากคนที่ แวะเยี่ยมเว็บไซต์ ก็เหมือนเห็นปกหนังสือครั้งแรก ย่อมจะสนใจ ในสิ่งที่มองเห็นครั้งแรก 4. คำนึงถึงเวลาในการเข้าถึงเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บหรือการ ดาวน์โหลดข้อมูล ที่ต้องการขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บรรจุในเว็บ การ ใส่กราฟิกลงในเว็บมาเกินไปเป็นการเสียเวลาในการเข้าถึงข้อมูล

9 5. การรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากร ประชากรส่วนใหญ่ที่ ใช้เว็บ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา หรือใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง 6. เลือกใช้ข้อความที่สั้นและกระชับ การบอกเล่าข้อความที่สั้น กระชับถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งช่วยให้เกิดความน่าสนใจชวนอ่าน ง่ายต่อการจดจำ 7. หาสิ่งใหม่ๆ บรรจุลงไปในเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบการลองเข้าไป ค้นหาและสำรวจดูตามเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบ หรือเว็บไซต์ที่มี จุดประสงค์เดียวกับของเรา ดูว่ามีอะไรใหม่ น่าสนใจอะไรบ้าง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของเราได้หรือไม่ 8. กำหนดขอบเขตและวิธีการประเมินความสำเร็จไว้ในการสร้าง ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นชัดเจน ประเภทของผู้อ่าน จำนวนผู้ที่แวะ เข้ามาในเว็บไซต์หรืออาจจะดูจำนวนส่ง E-mail หรือการ โทรศัพท์เข้ามา


ดาวน์โหลด ppt จัดทำ โดย นางสาวชลธิชา เพ็ชรศรี เลขที่ 27 นางสาวนาฎยา ชลธารกัมปนาท เลขที่ 46 นางสาวภัสสร เหนือพวน เลขที่ 67.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google