งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com ไอซีดิจิตอลและ การใช้งาน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com ไอซีดิจิตอลและ การใช้งาน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com ไอซีดิจิตอลและ การใช้งาน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร

2 LOGO www.themegallery.com หัวข้อที่จะต้องศึกษา ความเป็นมาของไอซีดิจิตอล 1 ความหมายของศัพท์ที่ควรทราบ 2 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ IC TTL 3 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ IC CMOS 4

3 LOGO www.themegallery.com ความเป็นมาของไอซีดิจิตอล ไอซี (IC) เป็นชื่อย่อของภาษาอังกฤษว่า “ Integrated Circuit ” ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จำแนก ตามขนาดและตาม จำนวนวงจร ดังนี้ 1. Integrated Circuit Logic Gate หรือ SSI 2. Combination Logic Circuit หรือ MSI 3. Microprocessor System หรือ LSI / VLSI

4 LOGO www.themegallery.com ความเป็นมาของไอซีดิจิตอล วงจรตรรกะหรือ IC ที่เคยใช้กันมาตั่งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีหลายตระกูลด้วยกัน คือ 1. RTL – Resistor – Transistor Logic 2. DTL – Diode – Transistor Logic 3. TTL – Transistor – Transistor Logic 4. ECL – Emitter Coupled Logic 5. MOS – Metal – Oxide - Semiconductor Logic 6. CMOS – Complementary – Metal - Oxide - Semiconductor Logic 7. I 2 L – Integrated Injection Logic

5 LOGO www.themegallery.com ความหมายและศัพท์ที่ควรทราบ Power dissipation/Gate หมายถึง กำลังไฟฟ้า ( ค่าเฉลี่ย ) ที่สูญเสียไปในเกตในสภาวะที่เปลี่ยน สถานะเอาท์พุตไปมาอย่างต่อเนื่อง Propagation Delay/Gate หมายถึง ระยะเวลาหน่วงที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนสถานะที่อินพุต ของเกตกับการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เอาท์พุต Noise Margin หมายถึง ขนาดใหญ่ที่สุดของสัญญาณรบกวนที่ไม่มีผลต่อการทำงาน ของเกต

6 LOGO www.themegallery.com ความหมายและศัพท์ที่ควรทราบ Fan - Out หมายถึง จำนวนอินพุตของเกตตระกูลเดียวกันที่สมารถนำมาต่อกับ เอาท์พุตของเกตตัวหนึ่งๆ ได้โดยที่เกตตัวนั้นยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

7 LOGO www.themegallery.com ความหมายของหมายเลขกำกับ IC เช่น S74F08N S74 F 08N Signetics เป็นตัวย่อ ของบริษัทผู้ผลิต IC TTL อนุกรม 74 Fast TTL มีการทำงานได้รวดเร็ว Quad AND Gate มี And Gate จำนวน 4 ตัว วัสดุที่ใช้หุ้มเป็นพลาสติก

8 LOGO www.themegallery.com ชื่อบริษัทที่ผลิต S บริษัท Signetics. DM บริษัท National Semiconductor. SN บริษัท Texas Instruments. ชนิดของวัสดุที่ใช้ห่อหุ้ม N W D SO วัสดุห่อหุ้มประเภท Plastics Dual in Line Package (DIP) วัสดุห่อหุ้มประเภท Ceramic Flat Pack วัสดุห่อหุ้มประเภท Surface - Mountes วัสดุห่อหุ้มประเภท Plastic Pack

9 LOGO www.themegallery.com RTL – Resistor – Transistor Logic Power dissipation/Gate 12 mW Propagation Delay/Gate 25nS Output Voltage Drop (Fan-Out=5) 1 V

10 LOGO www.themegallery.com DTL – Diode – Transistor Logic Power dissipation/Gate 12 mW Propagation Delay/Gate 30nS Noise Margin 1 V Fan – Out 8

11 LOGO www.themegallery.com TTL – Transistor – Transistor Logic ชื่อแบบชื่อย่อ Propagation Delay (nS) Power Dissip. (mW) Speed x Power (pJ) Standard TTL Low-Power TTL High-Speed TTL Schottky TTL Low-power Schottky TTL Advance Low Power Schottky Advanced Schoottky TTL (74xxx) LTTL (74Lxxx) HTTL (74Hxxx) STTL (74Sxxx) LSTTL (74LSxxx) ALS-TTL (74ALSxxx) AS-TTL (74ASxxx) 10 33 6 3 9.5 5 1.5 10 1 22 19 2 1 8 100 33 132 53 19 5 12

12 LOGO www.themegallery.com ถ้าทำการแบ่ง TTL ตามลักษณะของวงจรด้าน เอาท์พุต สามรถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 1. Open Collector 2. Totem – Pole Output 3. Tri-state Logic

13 LOGO www.themegallery.com Open Collector

14 LOGO www.themegallery.com

15 LOGO www.themegallery.com Totem – Pole Output

16 LOGO www.themegallery.com Tri-state Logic

17 LOGO www.themegallery.com การใช้วงจร Tri-state Logic ในการรับส่งสัญญาณผ่านบัสร่วม

18 LOGO www.themegallery.com MOS – Metal – Oxide - Semiconductor Logic

19 LOGO www.themegallery.com NMOS (N-Channel) PMOS (P-Channel)

20 LOGO www.themegallery.com การสร้างวงจรตรรกด้วยมอสเฟต

21 LOGO www.themegallery.com CMOS – Complementary – Metal - Oxide - Semiconductor Logic

22 LOGO www.themegallery.com

23 LOGO www.themegallery.com

24 LOGO www.themegallery.com ECL – Emitter Coupled Logic

25 LOGO www.themegallery.com I 2 L – Integrated Injection Logic

26 LOGO www.themegallery.com

27 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com ไอซีดิจิตอลและ การใช้งาน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google