งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไอซีดิจิตอลและการใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไอซีดิจิตอลและการใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไอซีดิจิตอลและการใช้งาน
ไอซีดิจิตอลและการใช้งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 หัวข้อที่จะต้องศึกษา
ความเป็นมาของไอซีดิจิตอล 1 ความหมายของศัพท์ที่ควรทราบ 2 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ IC TTL 3 ข้อควรปฏิบัติในการใช้ IC CMOS 4

3 ความเป็นมาของไอซีดิจิตอล
ไอซี (IC) เป็นชื่อย่อของภาษาอังกฤษว่า “ Integrated Circuit ” ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้จำแนก ตามขนาดและตาม จำนวนวงจร ดังนี้ 1. Integrated Circuit Logic Gate หรือ SSI 2. Combination Logic Circuit หรือ MSI 3. Microprocessor System หรือ LSI / VLSI

4 ความเป็นมาของไอซีดิจิตอล
วงจรตรรกะหรือ IC ที่เคยใช้กันมาตั่งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีหลายตระกูลด้วยกัน คือ 1 . RTL – Resistor – Transistor Logic 2 . DTL – Diode – Transistor Logic 3 . TTL – Transistor – Transistor Logic 4 . ECL – Emitter Coupled Logic 5 . MOS – Metal – Oxide - Semiconductor Logic 6 . CMOS – Complementary – Metal - Oxide - Semiconductor Logic 7 . I2 L – Integrated Injection Logic

5 ความหมายและศัพท์ที่ควรทราบ
Power dissipation/Gate หมายถึง กำลังไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ย) ที่สูญเสียไปในเกตในสภาวะที่เปลี่ยน สถานะเอาท์พุตไปมาอย่างต่อเนื่อง Propagation Delay/Gate หมายถึง ระยะเวลาหน่วงที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนสถานะที่อินพุต ของเกตกับการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เอาท์พุต Noise Margin หมายถึง ขนาดใหญ่ที่สุดของสัญญาณรบกวนที่ไม่มีผลต่อการทำงาน ของเกต

6 ความหมายและศัพท์ที่ควรทราบ
Fan - Out หมายถึง จำนวนอินพุตของเกตตระกูลเดียวกันที่สมารถนำมาต่อกับ เอาท์พุตของเกตตัวหนึ่งๆ ได้โดยที่เกตตัวนั้นยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

7 มีการทำงานได้รวดเร็ว
ความหมายของหมายเลขกำกับIC เช่น S74F08N S 74 F 08 N Signetics เป็นตัวย่อ ของบริษัทผู้ผลิต วัสดุที่ใช้หุ้มเป็นพลาสติก Quad AND Gate มี And Gate จำนวน 4 ตัว Fast TTL มีการทำงานได้รวดเร็ว IC TTL อนุกรม 74

8 S DM SN N W D SO ชื่อบริษัทที่ผลิต บริษัท Signetics.
บริษัท National Semiconductor. SN บริษัท Texas Instruments. ชนิดของวัสดุที่ใช้ห่อหุ้ม N วัสดุห่อหุ้มประเภท Plastics Dual in Line Package (DIP) W วัสดุห่อหุ้มประเภท Ceramic Flat Pack D วัสดุห่อหุ้มประเภท Surface - Mountes SO วัสดุห่อหุ้มประเภท Plastic Pack

9 RTL – Resistor – Transistor Logic
Power dissipation/Gate 12 mW Propagation Delay/Gate 25nS Output Voltage Drop (Fan-Out=5) 1 V

10 DTL – Diode – Transistor Logic
Power dissipation/Gate 12 mW Propagation Delay/Gate 30nS Noise Margin V Fan – Out

11 TTL – Transistor – Transistor Logic
ชื่อแบบ ชื่อย่อ Propagation Delay (nS) Power Dissip. (mW) Speed x Power (pJ) Standard TTL Low-Power TTL High-Speed TTL Schottky TTL Low-power Advance Low Power Schottky Advanced Schoottky TTL (74xxx) LTTL (74Lxxx) HTTL (74Hxxx) STTL (74Sxxx) LSTTL (74LSxxx) ALS-TTL (74ALSxxx) AS-TTL (74ASxxx) 10 33 6 3 9.5 5 1.5 1 22 19 2 8 100 132 53 12

12 ถ้าทำการแบ่ง TTL ตามลักษณะของวงจรด้านเอาท์พุต สามรถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. Open Collector 2. Totem – Pole Output 3. Tri-state Logic

13 Open Collector

14

15 Totem – Pole Output

16 Tri-state Logic

17 การใช้วงจร Tri-state Logicในการรับส่งสัญญาณผ่านบัสร่วม

18 MOS – Metal – Oxide - Semiconductor Logic

19 NMOS (N-Channel) PMOS (P-Channel)

20 การสร้างวงจรตรรกด้วยมอสเฟต

21 CMOS – Complementary – Metal - Oxide - Semiconductor Logic

22

23

24 ECL – Emitter Coupled Logic

25 I2 L – Integrated Injection Logic

26

27 THE END !


ดาวน์โหลด ppt ไอซีดิจิตอลและการใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google