งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการประหยัดพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการประหยัดพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการประหยัดพลังงาน

2 - เปิดใช้เครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น.
ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเครื่องปรับอากาศ - นอกเวลาราชการหากมีผู้ต้องอยู่ปฏิบัติราชการให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องปรับอากาศ - วันหยุดราชการหากมีผู้ต้องอยู่ปฏิบัติราชการให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา และไม่ให้ใช้เครื่องปรับอากาศ - มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดให้มีการทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศและคอยส์ทำความเย็นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน - ตั้งอุณหภูมิ 25 – 26 องศาเซลเซียส - ปิดผ้าม่านผนังด้านที่โดนแสงแดด - ให้จัดซื้อครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับดีมาก (ฉลากเบอร์ 5)

3 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
ระบบแสงสว่าง - เปิดไฟในเวลา – น. และ – น เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดไฟทุกดวงที่ไม่ใช้งาน - ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกิดความจำเป็น หรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก - บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการทำความสะอาดฝาครอบโคมหลอดไฟทุก 6 เดือน เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ - เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเวลา น. - กระติกน้ำร้อนเสียบปลั๊กไฟต้มน้ำ เวลา 08.00–10.00 น. และ 13.00–14.30น.

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ - ปิดหน้าจอเวลาเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งานนานเกินกว่า นาที - ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งานเกิน 15 นาที - ปิดและถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกงาน เครื่องถ่ายเอกสาร (เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด) - ให้กดปุ่ม พัก เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดอัตโนมัติควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที - ถ่ายเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น - ปิดและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกงาน

5 น้ำมันเชื้อเพลิง - ขับรถความเร็ว 90/ชม.
- จัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ ไปทางเดียวกันไปพร้อมกัน - กรณีเดินทางไปราชการจังหวัดเดียวกัน โดยรถยนต์ราชการให้ใช้ร่วมกัน - ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแทนการใช้รถ เช่น การใช้โทรศัพท์ การส่งโทรสาร - ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดเป็นเวลานาน (การติดเครื่องยนต์นาน 5 นาทีจะสิ้นเปลืองน้ำมัน 100 ซีซี. หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10) - วางแผนเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง (หากขับรถหลงทางเพียง 10 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซีซี.) - ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ - ควรออกรถโดยการวิ่งไปช้า ๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่ - เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็น และปิดก่อนถึงที่หมาย 2 – 3 นาที - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

6 ข้อควรปฏิบัติ การแต่งตั้งผู้กำกับ ดูแลรับผิดชอบ
- กำหนดตัวบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ควบคุมกำกับดูแล การใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการในแต่ละอาคาร แต่ละชั้น - กำหนดตัวบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการในแต่ละชั้น แต่ละอาคาร ข้อควรปฏิบัติ - ให้ทุกคนปฏิบัติงานตามเวลาราชการ และเปิด – ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ตามเวลาที่กำหนด

7

8 ขอบคุณ 1. ทุกท่านที่รักษ์โลก
2. กระทรวงพลังงาน และ 3. แนวทางการประหยัดพลังงานของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt มาตรการประหยัดพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google