งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูน้อย ครูน๊อยน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ เมียผู้อำนวยการโรงเรียน เมียรองผู้อำนวยการ 1234 567 ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการ ภายในโรงเรียน 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูน้อย ครูน๊อยน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ เมียผู้อำนวยการโรงเรียน เมียรองผู้อำนวยการ 1234 567 ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการ ภายในโรงเรียน 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูน้อย ครูน๊อยน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ เมียผู้อำนวยการโรงเรียน เมียรองผู้อำนวยการ 1234 567 ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการ ภายในโรงเรียน 8

3 1234 5678

4 1234 5678

5 1234 5678

6 นายนครินทร์ พรมกลาง รายวิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 30201 สอน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1234 5678

7 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. T  F มีค่าความจริงเป็นจริง ข. T  T มีค่าความจริงเป็นจริง ค. F  F มีค่าความจริงเป็นจริง ง. F  T มีค่าความจริงเป็นจริง 1234 5678 ไม่ยาก เรย ใช้มั๊ย ครับ

8 2. กำหนดให้ p,q และ r มีค่าความจริงเป็นเท็จทุกประพจน์ ข้อ ใดมีค่าความจริงเป็นจริง ก. (p  q) r ข. p (q  r) ค. p  (q r) ง. (p  q)  r 1234 5678 ตอบผิดไม่เป็นไร... โอกาสหน้าแก้ตัวใหม่นะ จ๊ะ จุ๊บๆ !

9 3. (p q)  r มีค่าความจริงเป็นจริง ข้อใดถูกต้อง ก. p  q มีค่าความจริงเป็นเท็จ ข. p  r มีค่าความจริงเป็นจริง ค. r  q มีค่าความจริงเป็นเท็จ ง. r  p มีค่าความจริงเป็นจริง 1234 5678 ศึกษาเนื้อหา เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้นได้ เรยนะคะ


ดาวน์โหลด ppt ครูน้อย ครูน๊อยน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ เมียผู้อำนวยการโรงเรียน เมียรองผู้อำนวยการ 1234 567 ลำดับผู้มีอำนาจในการสั่งการ ภายในโรงเรียน 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google