งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขหมู่และการ จัดเรียงบนชั้น โดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขหมู่และการ จัดเรียงบนชั้น โดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขหมู่และการ จัดเรียงบนชั้น โดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์

2 เลขหมู่หนังสือคืออะไร ??

3 เลขหมู่หนังสือในห้องสมุด LC call number ( ระบบเก่า ) – หนังสือทั่วไปภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ – วิทยานิพนธ์ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ – หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ Local number ( ระบบใหม่ ) – หนังสือทั่วไปภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ – วิทยานิพนธ์ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ – หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ – นวนิยาย / เรื่องสั้น / วรรณกรรมเยาวชน / เอกสาร / ซีดีรอม

4 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของระบบ LC A = เรื่องทั่วไป B = ปรัชญา ศาสนา C = ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์ D = ประวัติศาสตร์ทั่วไป / โลกเก่า E-F= ประวัติศาสตร์ของทวีป อเมริกา G = ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา นันทนาการ H= สังคมศาสตร์ J = รัฐศาสตร์ K= กฎหมาย L = การศึกษา M = ดนตรี N = ศิลปะ P = ภาษาและวรรณคดี Q = วิทยาศาสตร์ R = การแพทย์ S = การเกษตร T = เทคโนโลยี U = วิทยาศาสตร์การทหาร V = นาวิกศาสตร์ Z = บรรณารักษศาสตร์ 1. หมวดใหญ่ (Main Classes) มี 21 หมวด คือ

5 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของ ระบบ LC 2. หมวดย่อย (Sub Classes) เป็นการแบ่งย่อยจากหมวดใหญ่ (main classes) ใช้อักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว ซึ่งแต่ละหมวด อาจแบ่งหมวดย่อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขอบเขต เนื้อหา เช่น หมวด H สังคมศาสตร์ HC = สถิติ HB = เศรษฐศาสตร์ HC = ประวัติสภาวะทางเศรษฐกิจ HE = การขนส่งและการคมนาคม

6 ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของ ระบบ LC 3. เนื้อเรื่องย่อยของหนังสือ (subdivision / subject) เป็นการแบ่งเนื้อหาในหมวดย่อย (sub classes) ให้ ละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยใช้เลข 1-9999 เติมหลัง หมวดย่อย และอาจใช้จุดทศนิยม เลขคัตเตอร์หมู่ หรือ ตารางประเภทต่าง ๆ ในการกระจายเนื้อหาให้ละเอียด มากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง QSciences (general) 300-385Cybernetics. Information theory QAMathematics 9-10Mathematical Logic 76Computer sciences. Electronics data processing 101-141Elementary mathematics. Arithmetic 150-274Algebra

7 ตัวอย่างเลขหมู่ระบบ LC PE แบ่งหมวดหมู่ ย่อยจากหมวด ใหญ่ P 1130 แบ่งย่อยจาก หมวดหมู่ย่อย โดย ใช้ตัวเลข ร 835 เลขผู้แต่ง PE 1130 ร 835 2555

8 Local number คือ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดขึ้นใช้เอง ในห้องสมุด ประกอบด้วย 1. อักษรย่อของสาขาวิชา เช่น ART; ECON; HIST; LAW; SOC เป็นต้น 2. ตัวอักษรในระบบ LC เช่น HB; HF; KPT; PE; QA; TS; Z เป็นต้น 3. ปีพิมพ์ของหนังสือ ในรูปแบบของ ปี ค. ศ. 4. เลขระเบียนของหนังสือ

9 ตัวอย่าง เลขหมู่หนังสือในระบบ ใหม่ LANG PL 2013 619893 LANG = Language and literature PL = หมวดย่อยของเนื้อหาใน ระบบ LC 2013 = ปีพิมพ์ของหนังสือ 619893 = เลขระเบียนหนังสือ

10 ตัวอย่าง เลขหมู่ระบบใหม่ประเภท นวนิยาย เรื่องสั้น FIC 2014 628902 FIC = นวนิยาย / เรื่องสั้น 2014 = ปีพิมพ์ 628902 = เลขระเบียนของ หนังสือ

11 การเรียงหนังสือบนชั้น


ดาวน์โหลด ppt เลขหมู่และการ จัดเรียงบนชั้น โดย ปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google