งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 จำนวนเต็มแบ่งเป็น 3 ประเภท 2. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1,2,3, … 3. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1,-2,-3,...

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 เมื่อ a และ b เป็น จำนวนเต็ม ที่ b ≠ 0 จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่ b a เขียนแทน ได้ ด้วยเศษส่วน จำนวนตรรกยะ

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 เศษส่วนใด ๆ เมื่อ a เป็น b a เขียนให้อยู่ ในรูป ทศนิยมได้ จำนวนเต็ม และ b เป็นจำนวน เต็ม ที่ไม่เท่ากับ ศูนย์ สามารถ

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 เลขทศนิยม คือ จำนวนที่มีค่า น้อยกว่า 1 ซึ่งจะ เขียนไว้ทางขวา ของจุดทศนิยม เลข โดดหลังจุด ทศนิยมแต่ละตัวจะมี ค่าประจำ 3

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 ตำแหน่งโดยนับ จากจุดทศนิยม ไปทางขวาได้เป็น หลักส่วนสิบ, หลักส่วนร้อย, หลัก ส่วนพัน …. เป็นต้น

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 การเขียนเศษส่วน เป็นทศนิยม 7 10 = 0.7 1) เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100 1,000 … เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม ได้ดังนี้

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 3 100 = 0.03 21 1,000 = 0.021 24 1,000 = 0.024

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 5 1,000 = 0.005 45 10 = 4.5 234 100 = 2.34

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 2) เศษส่วน ที่มี ตัวส่วน ไม่ใช่ 10, 100 1,000,… เมื่อเขียนให้ อยู่ในรูปทศนิยม โดยการทำ ตัวส่วน ของเศษส่วน ให้ เป็น 10, 100, 1,000, ….. เช่น = 0.4 4 10  2 5 2 2 ×× ××

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 8 100  2 25 4 4 ×× ×× 625 1,000  5 8 125 × × = 0.08 = 0.75 75 100  3 4 25 × × = 0.625

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 3) การเขียน เศษส่วนให้อยู่ใน รูปทศนิยม ใช้วิธี เอาตัวส่วนไป หารตัวเศษ โดย เติมเลขศูนย์ที่ ตัวเศษและใส่จุด ทศนิยมที่ ผลลัพธ์ เช่น

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 ) 25 0. 0 4 20 2 5 = 0.400... 2 5 00 0 = 0.40.

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 ) 34 0. 0 7 28 2 0 0 5 20 3 4 = 0.75 3 4

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 ) 54 1 4 1. 0 0 2 8 2 0 0 5 20 5 4 = 1.25 5 4

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 33)5 0. 0 1 33 17 0 0 5 165 5 0 0 1 33 17 0 0 5 165 5 5 33 = 0.15. 5 33

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 ทศนิยมซ้ำ จัดเป็นสองกลุ่ม. 1) ทศนิยมซ้ำศูนย์ เช่น 0.20 และ ซ้ำศูนย์ เขียนเป็น 0.2 และ 1.28. 1.280 ในกลุ่มนี้ไม่ นิยมเขียนตัว

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 2) ทศนิยมซ้ำที่ ไม่ใช่ซ้ำศูนย์ เช่น. 1.18,. -2.063,.. -2.1327.. 12.6423851 และ

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 การเขียนเศษส่วน เป็นทศนิยม โดย การนำตัวส่วนไปหาร ตัวเศษ แล้วไม่ ลงตัว ทศนิยมชนิดนี้ เรียกว่า ทศนิยม ไม่รู้จบ หรือทศนิยม ซ้ำดังนี้ เช่น 3 1 0.333... =. 0.3= 0.3 อ่านว่า ศูนย์จุดสาม สามซ้ำ.

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 = - 0.3555… - 16 45 = - 0.35. อ่านว่า ลบศูนย์จุดสามห้า ห้าซ้ำ

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 = 0.5454… 6 11 = 0.54.. อ่านว่า ศูนย์จุดห้าสี่ ห้าสี่ซ้ำ

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 - 134 111 = -1.207207… = -1.207.. ลบหนึ่งจุดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดซ้ำ

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 6 7 = 0.857142857142… = 0.857142.. ศูนย์จุดแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดห้า เจ็ดหนึ่งสี่สองซ้ำ

26 ครูชนิดา ดวงแข 25

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 เขียนเศษส่วนให้อยู่ใน รูปทศนิยม.. 020 = ( ศูนย์ซ้ำ ).. 75000 =. = 0.3. 33...0 = ( สามซ้ำ ) 5 1 1) 40 3 2) 3 1 3)

28 ครูชนิดา ดวงแข 27. 1212...0 =. 7272...1 =. = 0.12.. = 0.72. 33 4 4) 11 19 5) 7 5 6). 714285714285...0 =. = 0.741285.

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 การบ้าน แบบฝึกหัดที่ 2.1 หน้าที่ 42 ข้อที่ 1 ( ข้อย่อย 1 - 6) แสดงวิธีทำ


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google