งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 จำนวนเต็มแบ่งเป็น 3 ประเภท 2. จำนวนเต็มศูนย์ ได้แก่ 0 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1,2,3, … 3. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1,-2,-3,...

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 เมื่อ a และ b เป็น จำนวนเต็ม ที่ b ≠ 0 จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่ b a เขียนแทน ได้ ด้วยเศษส่วน จำนวนตรรกยะ

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 เศษส่วนใด ๆ เมื่อ a เป็น b a เขียนให้อยู่ ในรูป ทศนิยมได้ จำนวนเต็ม และ b เป็นจำนวน เต็ม ที่ไม่เท่ากับ ศูนย์ สามารถ

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 เลขทศนิยม คือ จำนวนที่มีค่า น้อยกว่า 1 ซึ่งจะ เขียนไว้ทางขวา ของจุดทศนิยม เลข โดดหลังจุด ทศนิยมแต่ละตัวจะมี ค่าประจำ 3

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 ตำแหน่งโดยนับ จากจุดทศนิยม ไปทางขวาได้เป็น หลักส่วนสิบ, หลักส่วนร้อย, หลัก ส่วนพัน …. เป็นต้น

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 การเขียนเศษส่วน เป็นทศนิยม 7 10 = 0.7 1) เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100 1,000 … เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม ได้ดังนี้

10 ครูชนิดา ดวงแข = ,000 = ,000 = 0.024

11 ครูชนิดา ดวงแข ,000 = = = 2.34

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 2) เศษส่วน ที่มี ตัวส่วน ไม่ใช่ 10, 100 1,000,… เมื่อเขียนให้ อยู่ในรูปทศนิยม โดยการทำ ตัวส่วน ของเศษส่วน ให้ เป็น 10, 100, 1,000, ….. เช่น =  ×× ××

13 ครูชนิดา ดวงแข  ×× ×× 625 1,000  × × = 0.08 =  × × = 0.625

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 3) การเขียน เศษส่วนให้อยู่ใน รูปทศนิยม ใช้วิธี เอาตัวส่วนไป หารตัวเศษ โดย เติมเลขศูนย์ที่ ตัวเศษและใส่จุด ทศนิยมที่ ผลลัพธ์ เช่น

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 ) = = 0.40.

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 ) =

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 ) =

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 33) =

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 ทศนิยมซ้ำ จัดเป็นสองกลุ่ม. 1) ทศนิยมซ้ำศูนย์ เช่น 0.20 และ ซ้ำศูนย์ เขียนเป็น 0.2 และ ในกลุ่มนี้ไม่ นิยมเขียนตัว

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 2) ทศนิยมซ้ำที่ ไม่ใช่ซ้ำศูนย์ เช่น. 1.18, , และ

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 การเขียนเศษส่วน เป็นทศนิยม โดย การนำตัวส่วนไปหาร ตัวเศษ แล้วไม่ ลงตัว ทศนิยมชนิดนี้ เรียกว่า ทศนิยม ไม่รู้จบ หรือทศนิยม ซ้ำดังนี้ เช่น =. 0.3= 0.3 อ่านว่า ศูนย์จุดสาม สามซ้ำ.

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 = … = อ่านว่า ลบศูนย์จุดสามห้า ห้าซ้ำ

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 = … 6 11 = อ่านว่า ศูนย์จุดห้าสี่ ห้าสี่ซ้ำ

24 ครูชนิดา ดวงแข = … = ลบหนึ่งจุดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดซ้ำ

25 ครูชนิดา ดวงแข = … = ศูนย์จุดแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดห้า เจ็ดหนึ่งสี่สองซ้ำ

26 ครูชนิดา ดวงแข 25

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 เขียนเศษส่วนให้อยู่ใน รูปทศนิยม = ( ศูนย์ซ้ำ ) =. = = ( สามซ้ำ ) 5 1 1) ) 3 1 3)

28 ครูชนิดา ดวงแข = =. = = ) ) 7 5 6) =. =

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 การบ้าน แบบฝึกหัดที่ 2.1 หน้าที่ 42 ข้อที่ 1 ( ข้อย่อย 1 - 6) แสดงวิธีทำ


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนจริง จำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะ เศษส่วนจำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google