งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ช. ชญานนท์ เป็งธรรม ม.1/4 เลขที่ 5. มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Mangifera ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนใน วงศ์ Anacardiaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ช. ชญานนท์ เป็งธรรม ม.1/4 เลขที่ 5. มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Mangifera ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนใน วงศ์ Anacardiaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ช. ชญานนท์ เป็งธรรม ม.1/4 เลขที่ 5

2 มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Mangifera ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนใน วงศ์ Anacardiaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิด ในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมี ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ ร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย นับย้อน ไปได้ถึง 25-30

3 สับปะรด เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้น กำเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้ ลำ ต้นมีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกสามารถปลูกได้ง่าย โดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของ ผลที่เรียกว่า จุก เปลือกของผลสับปะรด ภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผล

4 ส้ม เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก หลายชนิด เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ สกุล Citrus วงศ์ Rutaceae มีด้วยกันนับร้อย ชนิด เติบโตกระจายอยู่ทั่วโลก โดยมากจะมีน้ำมันหอมระเหยในใบ ดอก และผล และมีกลิ่นฉุน หากนำใบ ขึ้นส่องกับแสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆ เต็มไปหมด

5 สรรพคุณ และ ประโยชน์ของแอปเปิ้ล แอปเปิ้ล รู้จักกันดีในนามผลไม้ที่แสน อร่อยและหอมหวานและประโยชน์ของ แอปเปิ้ลก็มีมากอีกด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่ ประโยชน์ของแอปเปิ้ล แต่เพียงอย่าง เดียวแต่ยังมี สรรพคุณของแอปเปิ้ล ที่จัด ว่าเป็นสมุนไพรได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันก็ มีคนไม่น้อยที่เลงเห็น

6 องุ่น เป็นพืชยืนต้น มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม เลื้อย มีลักษณะเนื้อแข็งและมีลำต้น กิ่ง ถาวรอายุเกิน 1 ฤดู ถ้าปล่อยให้ เจริญเติบโตตามธรรมชาติจะเลื้อยเกาะกิ่ง ไม้ ใบกลมขอบหยักเว้าลึก 5 พู โคนใบ เว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกออกเป็นช่อแยก แขนง ดอกย่อยขนาดเล็กสีเขียวมีหมวก.

7 มังคุด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garci มังคุด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia mangostana Linn. มีชื่อเรียกในภาษามลายู ว่ามังกุสตาน ภาษาอินโดนีเซียเรียกมังกีส ภาษาพม่า เรียกมิงกุทธี ภาษาสิงหลเรียกมังกุส เป็นพันธุ์ไม้ไม่ ผลัดใบเขตร้อนชนิดหนึ่ง nia mangostana Linn. มีชื่อ เรียกในภาษามลายูว่ามังกุสตาน ภาษาอินโดนีเซีย เรียกมังกีส ภาษาพม่าเรียกมิงกุทธี ภาษาสิงหลเรียก มังกุส เป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบเขตร้อนชนิดหนึ่ง

8 มะละกอ เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง สูง ประมาณ 5-10 เมตร มีถิ่นกำเนิดใน อเมริกากลาง ถูกนำเข้าสู่ประเทศไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วเนื้อในจะมีสีเหลืองถึงส้ม นิยมนำมารับประทานทั้งสดและนำไป ปรุงอาหาร เช่น ส้มตำ ฯลฯ...

9 มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ใน ตระกูลปาล์ม เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ำและเนื้อ มะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่ นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไป ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคม ไฟ ฯลฯ

10 มะขาม เป็นไม้เขตร้อน มีถิ่นกำเนิด อยู่ในทวีปแอฟริกาแถบประเทศ ซูดาน ต่อมามีการนำเข้ามาใน ประเทศแถบเขตร้อนของเอเชีย และประเทศแถบละตินอเมริกา และ ในปัจจุบันมีมากในเม็กซิโก


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ช. ชญานนท์ เป็งธรรม ม.1/4 เลขที่ 5. มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Mangifera ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนใน วงศ์ Anacardiaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google