งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ โดย นางสาวปานตา สีฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ โดย นางสาวปานตา สีฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ โดย นางสาวปานตา สีฟ้า
รหัสวิชา รหัสวิชา 23201 ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ โดย นางสาวปานตา สีฟ้า โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

2 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา รหัสวิชา 23201 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองของมนุษย์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

3 2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 23201 2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 1. คอมพิวเตอร์กับการใช้งานของภาครัฐ 2. คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจทั่วไป 3. คอมพิวเตอร์กับงานสายการบิน 4. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา 5. คอมพิวเตอร์กับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้า นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

4 2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 23201 2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 6. คอมพิวเตอร์กับงานธนาคาร 7. คอมพิวเตอร์กับงานวิทยาศาสตร์ 8. คอมพิวเตอร์กับงานการแพทย์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

5 3. ประเภทของคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 23201 3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ จำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 แบ่งตามลักษณะของข้อมูล 1.1 อนาล็อกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) 1.2 ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) 1.3 ไฮบริดคอมพิวเตอร์ (Hybrid Computer) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

6 กลุ่ม 2 แบ่งตามขนาดและความสามารถ
รหัสวิชา 23201 กลุ่ม 2 แบ่งตามขนาดและความสามารถ 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 2. เมนเฟรม Mainframe Computer 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 5. คอมพิวเตอร์มือถือ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

7 รหัสวิชา 23201 4. คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ตัวเครื่องรุ่นใหม่ ๆ การออกแบบปรับปรุงขนาดให้เล็กลงและมีรูปแบบที่แปลกตามากยิ่งขึ้น ตัวอย่างโน้ตบุ๊คยุคใหม่ใสแจ๋ว นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

8 ตัวอย่างไมโครคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 23201 ตัวอย่างไมโครคอมพิวเตอร์ 2. แบบโน้ตบุ๊ค 1. แบบเดสก์ท๊อป 3. แบบเดสก์โน้ต นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

9 ตัวอย่างไมโครคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 23201 ตัวอย่างไมโครคอมพิวเตอร์ 5. PDA: พีดีเอ 4. แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) 6. สมาร์ทโฟน (Smart Phone) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

10 5. คอมพิวเตอร์ในอนาคต - คอมพิวเตอร์ในอนาคตมีขนาดเท่าปากกา
รหัสวิชา 23201 5. คอมพิวเตอร์ในอนาคต - คอมพิวเตอร์ในอนาคตมีขนาดเท่าปากกา - หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (Robot) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ โดย นางสาวปานตา สีฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google