งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา รหัสวิชา 23201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา รหัสวิชา 23201."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา รหัสวิชา 23201

2 2 1. ความหมายของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถอ่าน และบันทึก ข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดง ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ มีไว้ สำหรับผ่อนแรงกายและสมองของมนุษย์ รหัสวิชา รหัสวิชา 23201

3 3 2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 23201 1. คอมพิวเตอร์กับการใช้งานของภาครัฐ 2. คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจทั่วไป 3. คอมพิวเตอร์กับงานสายการบิน 4. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา 5. คอมพิวเตอร์กับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้า

4 4 2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 23201 6. คอมพิวเตอร์กับงานธนาคาร 7. คอมพิวเตอร์กับงานวิทยาศาสตร์ 8. คอมพิวเตอร์กับงานการแพทย์

5 5 3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 23201 จำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 แบ่งตามลักษณะของข้อมูล 1.1 อนาล็อกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer) 1.2 ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer) 1.3 ไฮบริดคอมพิวเตอร์ (Hybrid Computer)

6 6 รหัสวิชา 23201 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) 2. เมนเฟรม Mainframe Computer 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 4. ไมโครคอมพิวเ ตอร์ กลุ่ม 2 แบ่งตามขนาดและ ความสามารถ 5. คอมพิวเตอร์ มือถือ

7 7 4. คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ตัวเครื่องรุ่นใหม่ ๆ การออกแบบ ปรับปรุงขนาดให้เล็กลงและมี รูปแบบที่แปลกตามากยิ่งขึ้น รหัสวิชา 23201 ตัวอย่างโน้ตบุ๊คยุคใหม่ใสแจ๋ว

8 8 ตัวอย่างไมโครคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 23201 1. แบบเดสก์ท๊อป 2. แบบโน้ตบุ๊ค 3. แบบเดสก์โน้ต

9 9 ตัวอย่างไมโครคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 23201 4. แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) 5. PDA: พีดีเอ 6. สมาร์ทโฟน (Smart Phone)

10 10 5. คอมพิวเตอร์ในอนาคต - คอมพิวเตอร์ในอนาคตมีขนาดเท่าปากกา รหัสวิชา 23201 - หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (Robot)


ดาวน์โหลด ppt 1 ความหมายและประเภท ของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา รหัสวิชา 23201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google