งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม. 1. นายอาดัม เจะอูมา. 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา. 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม. 1. นายอาดัม เจะอูมา. 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา. 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม. 1. นายอาดัม เจะอูมา. 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา. 3
สมาชิกในกลุ่ม 1.นายอาดัม เจะอูมา 2.นางสาวยาวารียะห์ แยนา 3.นางสาวมารียัม สาและ 4.นางสาวฟาตีฮะห์ สาเมาะ 5.นางสาวเปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง

2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
เมื่อพิจารณาศัพท์คำว่า Computer ถ้าแปลกันตรงตัวตามคำภาษาอังกฤษ จะหมายถึง เครื่องคำนวณ ดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้าง ๆ เครื่องคำนวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกหรือเครื่องไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด คำนวณ (slide rule) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประจำตัววิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือเครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด สรุป  เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ

3 ประเภทของคอมพิวเตอร์ 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2
ประเภทของคอมพิวเตอร์ 1.ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2. สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) 3. มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer) 4. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) 5. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer) สรุป ประเภทของคอมพิวเตอร์มี 5 ประเภท และเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ

4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

5 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้ คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม. 1. นายอาดัม เจะอูมา. 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา. 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google