งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอาดัม เจะอูมา 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา 3. นางสาวมารียัม สาและ 4. นางสาวฟาตีฮะห์ สาเมาะ 5. นางสาวเปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอาดัม เจะอูมา 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา 3. นางสาวมารียัม สาและ 4. นางสาวฟาตีฮะห์ สาเมาะ 5. นางสาวเปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอาดัม เจะอูมา 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา 3. นางสาวมารียัม สาและ 4. นางสาวฟาตีฮะห์ สาเมาะ 5. นางสาวเปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง

2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาศัพท์คำว่า Computer ถ้าแปลกันตรงตัวตามคำ ภาษาอังกฤษ จะหมายถึง เครื่องคำนวณ ดังนั้นถ้ากล่าว อย่างกว้าง ๆ เครื่องคำนวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกหรือเครื่อง ไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กัน ในร้านค้า ไม้บรรทัด คำนวณ (slide rule) ซึ่งถือเป็น เครื่องมือประจำตัววิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือเครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด สรุป เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงาน คำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูง อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ

3 ประเภทของคอมพิวเตอร์ 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 2. สถานีงานวิศวกรรม (engineering workstation) 3. มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer) 4. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) 5. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer) สรุป ประเภทของคอมพิวเตอร์มี 5 ประเภท และเป็นการเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ

4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

5 ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็น ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ ได้ ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ ประยุกต์เฟิร์มแวร์ คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่าน กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอาดัม เจะอูมา 2. นางสาวยาวารียะห์ แยนา 3. นางสาวมารียัม สาและ 4. นางสาวฟาตีฮะห์ สาเมาะ 5. นางสาวเปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google