งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รสวรรณคดี คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รสวรรณคดี คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รสวรรณคดี คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

2 รสวรรณคดีในวรรณคดีสันสกฤต และ ( บาลี ) ๑.ศฺฤงคารรส ( รติรส ) รสแห่ง ความ รัก ๒.หาสฺยรส ( หัสรส ) รสแห่ง ความขบขัน ๓.กรุณารส ( โสกะรส ) รสแห่ง ความ เมตตากรุณา ๔.รุทฺรรส ( โกธะรส ) รสแห่ง ความ โกรธเคือง ๕.วีรรส ( อุตสาหะรส ) รสแห่ง ความ กล้าหาญ ๖.ภยานกรส ( ภยะรส ) รสแห่ง ความ กลัว ความทุกขเวทนา ๗.พีภตฺสรส ( ชิคุจฉะรส ) รสแห่ง ความชัง ความรังเกียจ ๘.อพฺภูตรส ( วิมหะยะรว ) รสแห่ง ความพิศวงประหลาดใจ ๙.ศานฺติรส ( สมะรส ) รสแห่ง ความ ความสงบ

3 ๑.ศฺฤงคารรส ( รติรส ) เป็นรสแห่งความรัก ใช้พรรณนา ความรักระหว่างชายหญิง, พ่อแม่กับลูก ฯลฯ ตัวอย่าง

4 ๒. หาสฺยรส ( หัสรส ) รสแห่งความตลกขบขัน ใช้ พรรณนาให้เกิดความเบิกบาน บันเทิงใจ รู้สึกตลก ขบขัน ตัวอย่าง

5 ๓. กรุณารส ( โสกะรส ) รสแห่งความเมตตากรุณา กรุณาที่ เกิดจากความเศร้าใช้ พรรณนาให้เกิดความหดหู่ สงสารอยากช่วยเหลือ ตัวอย่าง

6 ๔. รุทฺรรส ( โกธะรส ) รสแห่งความโกรธเคือง ใช้พรรณนา แสดงอารมณ์หงุดหงิด ขุ่นเคืองใจ ตัวอย่าง

7 ๕. วีรรสรส ( อุตสาหะ รส ) รสแห่งความกล้าหาญ พรรณนาให้ เกิดความยินดีและพอใจใน หน้าที่การงาน เห็นชอบ กับการกระทำที่ดี ตัวอย่าง

8 ๖. ภยานกรส ( ภยะรส ) รสแห่งความกลัวและความทุกข์ ใช้ พรรณนาให้เกิดการมองเห็นใน ความทุกข์ มองเห็นโทษและภัย จากความชั่วของการทุจริต อาจ กล่าวถึงสิ่งที่ทำให้กลัวต่าง ๆ เช่น ผี โรคระบาดร้ายแรง ตัวอย่าง

9 ๗. พีภตฺสรส ( ชิคุจฉะ รส ) รสแห่งความเกลียดชัง ใช้ พรรณนาให้เกิดความรังเกียจ ให้ เห็นความแปลก พิเศษ น่า ประหลาดใจ หรือความหัศจรรย์ที่ ไม่เคยพบมาก่อน ตัวอย่าง

10 ๘. อพฺภูตรส ( วิมหะ ยะรว ) รสแห่งความพิศวงงงงวย ประหลาดใจ ใช้พรรณนาให้เห็น ความแปลก พิเศษ พิสดาร น่า ประหลาดใจ หรือความมหัศจรรย์ที่ ไม่เคยพบมาก่อน ตัวอย่าง

11 ๙. ศานฺติรส ( สมะรส ) รสแห่งความความสงบสุข ใช้ พรรณนาให้เกิดความสงบใจเป็น สุขใจ เช่น พรรณนา เรื่อง “ สวรรค์ ” ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt รสวรรณคดี คุณครูมลิวัลย์ สินธุบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google