งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์

2 ชื่อพื้นเมือง (Vernacular name)
ชื่อพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง (Vernacular name) 1 เป็นชื่อพรรณไม้ที่ในแต่ละท้องถิ่นเรียก (Local name) เช่น - มะก้วยเทศ มะก้วยเตด (ภาคเหนือ) - หมักหุ่ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - ลอกอ (ภาคใต้) - มะละกอ (ภาคกลาง)

3 ชื่อสามัญ (Common name)
ชื่อพรรณไม้ ชื่อสามัญ (Common name) 2 เป็นชื่อพรรณไม้ที่ทางการค้าเรียก อาจดัดแปลงมาจากชื่อพื้นเมือง โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ (บางชนิดไม่มี) เช่น มะละกอ = Papaya /Tree melon ฝรั่ง = Guava กล้วย = Banana Water Melon แตงโม = ส้ม = Orange Golden Shower ราชพฤกษ์ = เงาะ = Rambutan Jack Fruit Tree ขนุน =

4 ชื่อพรรณไม้ ชื่อวงศ์ (Family) 3 เป็นชื่อพรรณไม้ในระดับตระกูล (วงศ์) เรียก ซึ่งบอกให้ทราบว่าพรรณไม้สกุลนั้นๆหรือชนิดนั้นๆ อยู่ในวงศ์ใด ต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย –ACEAE ยกเว้น 8 วงศ์ เช่น APOCYNACEAE หรือ Apocynaceae

5 วงศ์ชมพู่ MYRTACEAE วงศ์ส้ม RUTACEAE

6 ชื่อวงศ์ ลงท้ายด้วย -ACEAE เสมอ ยกเว้น
CAESALPINIOIDEAE MIMOSOIDEAE PAPILIONOIDEAE ๑. LEGUMINOSAE = FABACEAE ๒. PALMAE = ARECACEAE ๓. GRAMINEAE = POACEAE ๔. CRUCIFERAE = BRASSICACEAE ๕. GUTTIFERAE = CLUSIACEAE ๖. UMBELLIFERAE = APIACEAE ๗. LABIATAE = LAMIACEAE ๘. COMPOSITAE = ASTERACEAE พรรณไม้ในแต่ละวงศ์มีได้หลายๆ สกุล ในแต่ละสกุลมีได้หลายๆ ชนิด มีข้อยกเว้นในบางสกุล และบางวงศ์ที่มีเพียง ๑

7 LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

8 LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

9 LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

10 ชื่อวิทยาศาสตร์(ระดับชนิด)
ชื่อพรรณไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์(ระดับชนิด) 4

11 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula L.
เป็นชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกพรรณไม้ชนิดนั้น ๆ เขียนเป็นภาษาลาติน ประกอบไปด้วย 3 วรรค 1 2 3 Cassia fistula L. ชื่อสกุล (Generic name) คำคุณศัพท์ระบุชนิด (Specific epithet) ชื่อผู้ตั้งชื่อพืช (Author name)

12 หลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์
1 2 3 Cassia fistula L. 1. ประกอบไปด้วย 3 วรรค 2. เขียนให้แตกต่างจากการเขียนปกติ เช่น Cassia fistula L. Cassia fistula L. Cassia fistula L.

13 Father of Taxonomy Carolus Linnaeus

14 ตัวอย่างการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์
น้อยหน่า Annona squamosa L. ชื่อสกุล ชื่อผู้ตั้งชื่อ ชื่อระบุชนิด ลำไย Dimocarpus longan Lour. ชื่อผู้ตั้งชื่อ ชื่อสกุล ชื่อระบุชนิด

15 ข้อสังเกต ชื่อเต็ม เช่น Kurz, Craib, Skeels
ชื่อผู้ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าเป็น ชื่อย่อจะมีจุด (ย่อเองไม่ได้) ถ้าเป็นชื่อเต็มไม่มีจุด ชื่อเต็ม เช่น Kurz, Craib, Skeels ชื่อย่อ เช่น Lam., R.Br., Roxb., L.f.

16 พันธุไม้บางชนิดมี varities หรือ subspecies
เขียนต่อท้าย โดยใช้ var. หรือ subsp. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ตามด้วยชื่อผู้ตั้งชื่อ ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis Nielsen สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton

17 เช่น Bauhinia sp. Lagerstroemia sp. ถ้าทราบแต่ชื่อสกุล ไม่ทราบชื่อชนิด

18 การค้นหาชื่อพรรณไม้ จากเอกสาร ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย

19 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ

20 ศาสตราจารย์ ดร. เต็ม สมิตินันทน์

21

22

23

24

25

26 ชื่อพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง มะเกลือ (ทั่วไป) มักเกลือ (ตราด) ผีเผา (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros mollis Griff. Diospyros mollis Griff. ชื่อวงศ์ EBENACEAE Ebenaceae ชื่อสามัญ Ebony tree

27 Peninsular (ภาคใต้)

28 ของพรรณไม้ 2 ชนิดดังนี้
บทปฏิบัติการ ให้แต่ละกลุ่มหาชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์และชื่อสามัญ ของพรรณไม้ 2 ชนิดดังนี้ แปรงล้างขวด ทองกวาว

29 ชื่อพื้นเมือง แปรงล้างขวด (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Callistemon lanceolatus DC. ชื่อวงศ์ MYRTACEAE ชื่อสามัญ Bottle brush tree

30 ชื่อพื้นเมือง ทองกวาว (ภาคกลาง), กว๋าว (ภาคเหนือ), จาน (อุบลราชธานี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub. ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ชื่อสามัญ Bastard teak, Bengal kino, Flame of the forest


ดาวน์โหลด ppt ชื่อพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google