งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์
ชั้น ม.1/10 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 ดอกไม้ภาคเหนือ ดอกพวงแสต ดอกเสี้ยว ดอกพิกุล ดอกทองกวาว ดอกเสลา
ดอกประตู่ ดอกยมหิน ดอกบัวตอง ดอกธรรมรักษา

3 ดอกพวงแสต ดอกไม้ประจำจังหวัด       เชียงรายชื่อสามัญ             Orange Trumpet, Flame Flower.  ชื่อวิทยาศาสตร์                 Pyrostegia venusta., Miers.

4 ดอกเสี้ยว ดอกไม้ประจำจังหวัด                    ตาก, น่าน  ชื่อสามัญ                                    Orchid Tree, Purple Bauhinia  ชื่อวิทยาศาสตร์                           Bauhinia variegata L  วงศ์                                            LEGUMINOSAE  ชื่ออื่น                                         เสี้ยวป่าดอกขาว  การขยายพันธุ์                            เพาะเมล็ด  สภาพที่เหมาะสม                       เติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด  ถิ่นกำเนิด                                   อินเดีย, มาเลเซีย

5 ดอกพิกุล ดอกไม้ประจำจังหวัด กำแพงเพชร, ยะลา, ลพบุรี ชื่อสามัญ Bullet Wood, Spanish Cherry ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi Linn. วงศ์ SAPOTACEAE ชื่ออื่น กุน (ภาคใต้), แก้ว (ภาคเหนือ), ซางดง (ลำปาง), พิกุลป่า (สตูล), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุล (ทั่วไป) การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อินเดีย, พม่า และมาเลเซีย

6 ดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำจังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, อำนาจเจริญ, อุดรธานี ชื่อสามัญ Flame of the forest, Bastard Teak, Bengal kinotree, Kino tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต้), จ้า (เขมร), ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ ทองต้น (ภาคกลาง), ดอกจาน (อิสาน) การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อินเดีย

7 ดอกเสลา ดอกไม้ประจำ นครสวรรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii Binn. วงศ์ LYTHRACEAE ชื่ออื่น เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ (ทั่วไป), อินทรชิต การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน

8 ดอกประตู่ ดอกไม้ประจำจังหวัด                    ชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์  ชื่อสามัญ                                    Angsana, Padauk  ชื่อวิทยาศาสตร์                           Pterocarpus indicus Willd  วงศ์                                           LEGUMINOSAE  ชื่ออื่น                                         สะโน (ภาคใต้)  การขยายพันธุ์                            โดยการเพาะเมล็ด  สภาพที่เหมาะสม                       ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด  ถิ่นกำเนิด                                  อินเดีย, พม่า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์

9 ดอกยมหิน ดอกไม้ประจำจังหวัด                       แพร่  ชื่อสามัญ                                      Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood  ชื่อวิทยาศาสตร์                              Chukrasia velutina Roem.  วงศ์                                               MELIACEAE     ชื่ออื่น                                            โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ช้ากะเดา (ใต้), ยมขาว (เหนือ),                                                      ยมหิน มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง), ริ้งบ้าง รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน),                                                      เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี)    การขยายพันธุ์                             โดยการเพาะเมล็ด  สภาพที่เหมาะสม                         เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง  ถิ่นกำเนิด                                    ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป 

10 ดอกบัวตอง ดอกไม้ประจำจังหวัด                         แม่ฮ่องสอน  ชื่อสามัญ                                         Mexican Sunflower Weed  ชื่อวิทยาศาสตร์                                Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.  วงศ์                                                COMPOSITAE  ชื่ออื่น                                              พอหมื่อนี่  การขยายพันธุ์                                 เพาะเมล็ด  สภาพที่เหมาะสม                            แสงแดดจัด  ถิ่นกำเนิด                                       เม็กซิโก  

11 ดอกธรรมรักษา   ดอกไม้ประจำจังหวัด                                ลำปาง  ชื่อสามัญ                                                 Heliconia  ชื่อวิทยาศาสตร์                                        Heliconia spp.  วงศ์                                                        HELICONIACEAE  ชื่ออื่น                                                      ก้ามกุ้ง  การขยายพันธุ์                                        เพาะเมล็ด, แยกกอ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  สภาพที่เหมาะสม                                   ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด  ถิ่นกำเนิด                                                อเมริกาใต้


ดาวน์โหลด ppt ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google