งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อม ป้องกันภัย ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อม ป้องกันภัย ธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อม ป้องกันภัย ธรรมชาติ

2 ปัญหา ชุมชน และ กิจกรรม ในท้องถิ่น เป็นผู้ได้รับ ผลกระทบโดยตรง จากสภาพอากาศ / ภัยธรรมชาติ

3 วัตถุประสงค์ 1) ต่อยอดคำพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติ สำหรับพื้นที่ ( จังหวัด อำเภอ ตำบล ) 2) สร้างเครือข่ายเพื่อการ เรียนรู้ / แลกเปลี่ยนข้อมูลระดับภูมิภาค / ท้องถิ่น 3) พัฒนาองค์ความรู้ การ เตรียมพร้อมป้องกันภัย

4 ประโยชน์จาก ผลสำเร็จ เสริมสร้างเครือข่ายแห่ง การเรียนรู้และพัฒนา ร่วมกัน เสริมสร้างเครือข่ายแห่ง การเรียนรู้และพัฒนา ร่วมกัน ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ในด้านการเตรียมพร้อม ป้องกันภัย ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ในด้านการเตรียมพร้อม ป้องกันภัย

5 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

6

7 เรดาร์ตรวจฝน เรดาร์ตรวจฝน

8 ประโยชน์จากเครือข่าย

9 ภาพเรดาร์ ดาวเทียม ??? ไม่มีรายงาน จากเครือข่าย

10 x x มีรายงานจาก เครือข่าย ภาพเรดาร์ ดาวเทียม x

11 การตรวจสอบ เปรียบเทียบสภาพ ปรากฏการณ์จากคำ พยากรณ์ กับ สภาพความ เป็นจริง ( ground truth ) ในพื้นที่ เปรียบเทียบสภาพ ปรากฏการณ์จากคำ พยากรณ์ กับ สภาพความ เป็นจริง ( ground truth ) ในพื้นที่ ตรวจสอบกับ สถิติภูมิอากาศ ( หากจำเป็น ) ตรวจสอบกับ สถิติภูมิอากาศ ( หากจำเป็น ) ( ในรอบปีที่แล้ว, ค่าปกติ, ค่า extreme )

12 GROUND TRUTH อุตุนิยมวิทยา ฝน / ฝนทิ้งช่วง ฝน / ฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิ อุณหภูมิ ลมกระโชก / พายุ ลมกระโชก / พายุ ทัศนวิสัย ทัศนวิสัย แผ่นดินไหว แผ่นดินไหว ลักษณะเชิงกายภาพ น้ำท่วม / น้ำท่วมขัง น้ำท่วม / น้ำท่วมขัง น้ำไหลบ่า / น้ำหลาก น้ำไหลบ่า / น้ำหลาก ระดับน้ำ / น้ำล้นตลิ่ง ระดับน้ำ / น้ำล้นตลิ่ง สภาพความชื้นของดิน / สิ่งปกคลุม สภาพความชื้นของดิน / สิ่งปกคลุม ดินถล่ม / โคลนถล่ม / ดินพังทลาย ดินถล่ม / โคลนถล่ม / ดินพังทลาย การระบาดของโรคติดต่อ การระบาดของโรคติดต่อ

13 ข้อมูลการรายงาน วิธี ตรวจสอ บ ฝน มากกว่า หรือ น้อยกว่า วันที่ผ่าน มา สายตา อุณหภูมิ ร้อนกว่า หรือ เย็นกว่า วันที่ผ่าน มา ความรู้สึก ลม สงบ / ใบไม้ไหว / ฝุ่นคลุ้ง / กระโชก สังเกต ทัศนวิสัย ระยะทาง ( กม. ) ไกลที่สุด ที่มอง วัตถุได้ชัดเจน สายตา แผ่นดินไหว การสั่นสะเทือนของวัตถุ / ความ เสียหาย สังเกต น้ำท่วม ความสูงของน้ำ / พื้นที่ สายตา น้ำไหลบ่า พื้นที่ / ความเสียหาย สายตา น้ำล้นตลิ่ง ความสูงของน้ำ / พื้นที่ / ความ เสียหาย สายตา ความชุ่มชื้น ของดิน ดินชุ่มน้ำ / หญ้าเฉา / ดินแตกระแหง สายตา ดิน / โคลน ถล่ม พื้นที่ / ความเสียหาย สายตา โรคระบาด สายตา

14 การขยายความ วิเคราะห์สถิติภูมิอากาศ ( หาก จำเป็น เพื่อดูแนวโน้ม ) วิเคราะห์สถิติภูมิอากาศ ( หาก จำเป็น เพื่อดูแนวโน้ม ) ( ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน, Probability ) ประเมินสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ ให้คำแนะนำ (advisory ) ให้คำแนะนำ (advisory ) ออกคำเตือน (warning) ออกคำเตือน (warning)

15 การสื่อความหมาย ในกรณีฉุกเฉิน

16 สถานีอุตุนิยมวิทยา คำพยากรณ์ เรดาร์ / ดาวเทียม Digital maps NWP ภูมิอากาศ GROUND TRUTH ต่อยอดคำพยากรณ์ จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น อปพร. โรงเรียน กรม อุตุนิยม วิทยา การต่อยอดคำพยากรณ์อากาศ ในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น 2548

17 พัฒนาองค์ความรู้การเตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ

18

19

20

21

22

23 Soil: erosion and conservation Everywhere in the world where people change a natural ecosystem into agriculture, the land degrades. The visible part is erosion, when soil particles leave the land, transported by gravity, water or wind. Some erosion is natural but present rates are more than worrying. Fortunately there are many ways to reduce erosion. Everywhere in the world where people change a natural ecosystem into agriculture, the land degrades. The visible part is erosion, when soil particles leave the land, transported by gravity, water or wind. Some erosion is natural but present rates are more than worrying. Fortunately there are many ways to reduce erosion.

24 สถานีอุตุนิยมวิทยา คำพยากรณ์ ดาวเทียม Digital maps NWP ภูมิอากาศ GROUND TRUTH ต่อยอดคำพยากรณ์ จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น อปพร. โรงเรียน กรม อุตุนิยม วิทยา การต่อยอดคำพยากรณ์อากาศ และ เตือนภัย ในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น 2549

25 สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น อปพร. โรงเรียน เครือข่ายแห่ง การเรียนรู้ เตรียมพร้อม ป้องกันภัย องค์ ความรู้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัย / การศึกษา เครือข่ายเตรียมพร้อมป้องกันภัย ในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น องค์ ความรู้ 2550-1 องค์ ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

26 KEY SUCCESS FACTORS สถานีก้าวนำ สถานีก้าวนำ เครือข่ายเติบโต เข้มแข็ง เครือข่ายเติบโต เข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนมีส่วนร่วม วิชาการหนุน เนื่อง วิชาการหนุน เนื่อง องค์ความรู้งอก งาม องค์ความรู้งอก งาม

27


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อม ป้องกันภัย ธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google