งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ

2 ปัญหา ชุมชนและกิจกรรมในท้องถิ่น เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสภาพอากาศ / ภัยธรรมชาติ

3 วัตถุประสงค์ ต่อยอดคำพยากรณ์อากาศ และ การเตือนภัยธรรมชาติสำหรับพื้นที่ ( จังหวัด อำเภอ ตำบล ) สร้างเครือข่ายเพื่อการ เรียนรู้ / แลกเปลี่ยนข้อมูลระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้ การเตรียมพร้อมป้องกันภัย

4 ประโยชน์จากผลสำเร็จ เสริมสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งในด้านการเตรียมพร้อมป้องกันภัย

5 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

6

7 เรดาร์ตรวจฝน

8 ประโยชน์จากเครือข่าย

9 ไม่มีรายงานจากเครือข่าย
ภาพเรดาร์ ดาวเทียม ? ? ?

10 มีรายงานจากเครือข่าย
ภาพเรดาร์ ดาวเทียม x x x

11 การตรวจสอบ เปรียบเทียบสภาพปรากฏการณ์จากคำพยากรณ์ กับ สภาพความเป็นจริง ( ground truth ) ในพื้นที่ ตรวจสอบกับ สถิติภูมิอากาศ ( หากจำเป็น ) ( ในรอบปีที่แล้ว , ค่าปกติ , ค่า extreme )

12 เน้นความสอดคล้องตามฤดูกาล
GROUND TRUTH อุตุนิยมวิทยา ฝน / ฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิ ลมกระโชก / พายุ ทัศนวิสัย แผ่นดินไหว ลักษณะเชิงกายภาพ น้ำท่วม / น้ำท่วมขัง น้ำไหลบ่า / น้ำหลาก ระดับน้ำ / น้ำล้นตลิ่ง สภาพความชื้นของดิน / สิ่งปกคลุม ดินถล่ม / โคลนถล่ม / ดินพังทลาย การระบาดของโรคติดต่อ เน้นความสอดคล้องตามฤดูกาล

13 ข้อมูล การรายงาน วิธีตรวจสอบ ฝน มากกว่า หรือ น้อยกว่า วันที่ผ่านมา
สายตา อุณหภูมิ ร้อนกว่า หรือ เย็นกว่า วันที่ผ่านมา ความรู้สึก ลม สงบ/ใบไม้ไหว/ฝุ่นคลุ้ง/กระโชก สังเกต ทัศนวิสัย ระยะทาง ( กม. )ไกลที่สุด ที่มองวัตถุได้ชัดเจน แผ่นดินไหว การสั่นสะเทือนของวัตถุ/ความเสียหาย น้ำท่วม ความสูงของน้ำ/พื้นที่ น้ำไหลบ่า พื้นที่/ความเสียหาย น้ำล้นตลิ่ง ความสูงของน้ำ/พื้นที่/ความเสียหาย ความชุ่มชื้นของดิน ดินชุ่มน้ำ/หญ้าเฉา/ดินแตกระแหง ดิน/โคลนถล่ม โรคระบาด

14 การขยายความ วิเคราะห์สถิติภูมิอากาศ ( หากจำเป็น เพื่อดูแนวโน้ม )
( ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบน , Probability ) ประเมินสถานการณ์ ให้คำแนะนำ (advisory ) ออกคำเตือน (warning)

15 การสื่อความหมาย ในกรณีฉุกเฉิน
LIAISON officer

16 การต่อยอดคำพยากรณ์อากาศ ในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น
จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น อปพร. โรงเรียน ภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา กรม อุตุนิยม วิทยา เรดาร์/ดาวเทียม GROUND TRUTH คำพยากรณ์ ต่อยอดคำพยากรณ์ Digital maps NWP 2548

17 การเตรียมพร้อมป้องกัน
พัฒนาองค์ความรู้ การเตรียมพร้อมป้องกัน ภัยธรรมชาติ

18

19

20

21

22

23 Soil: erosion and conservation
Everywhere in the world where people change a natural ecosystem into agriculture, the land degrades. The visible part is erosion, when soil particles leave the land, transported by gravity, water or wind. Some erosion is natural but present rates are more than worrying. Fortunately there are many ways to reduce erosion. 

24 การต่อยอดคำพยากรณ์อากาศและเตือนภัย ในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น
จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น อปพร. โรงเรียน ภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยา กรม อุตุนิยม วิทยา ดาวเทียม GROUND TRUTH คำพยากรณ์ ต่อยอดคำพยากรณ์ Digital maps NWP 2549

25 เครือข่ายเตรียมพร้อมป้องกันภัย
ในระดับภูมิภาค และ ท้องถิ่น เครือข่ายแห่ง การเรียนรู้ เตรียมพร้อม ป้องกันภัย จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น อปพร. โรงเรียน สถานีอุตุนิยมวิทยา องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้ สถาบันวิจัย/การศึกษา องค์ความรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2550-1 ภูมิปัญญาชาวบ้าน

26 KEY SUCCESS FACTORS สถานีก้าวนำ เครือข่ายเติบโตเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วม วิชาการหนุนเนื่อง องค์ความรู้งอกงาม

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนเข้มแข็ง ด้านการ เตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google