งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2. นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3. นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4. นาย นพเก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2. นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3. นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4. นาย นพเก้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2. นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3. นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4. นาย นพเก้า ศรีนวลขาว เลขที่ 33 5. นางสาว สิริยากร ไชยสมภาร เลขที่ 34

2 หน่วยรับข้อมูลเข้า อุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ แป้นพิมพ์ และ เมาส์ อุปกรณ์รับเข้ามีหลายประเภท 1. อุปกรณ์รับเข้าแบบกด เช่น แป้นพิมพ์ 2. อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ตำแหน่ง เช่น เมาส์ 3. อุปกรณ์รับเข้าแบบปากกา เช่น ปากกาแสง 4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส 5. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ เช่น กล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล 6. อุปกรณ์รับเข้าแบบจำเสียง

3 หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU ) หน่วยประมวลผลกลางหรือไมโครโพรเซสเซอร์ของ ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานหรือ ประมวลผล ตามชุดคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ และมีหน้าที่ นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปล ความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโคร โพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง หน่วยประมวลผลกลาง มีส่วนประกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. หน่วยควบคุม ( Arithmetic and logic unit ) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่าน ข้อมูลระหว่างหน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไกการ ทำงานทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมร สัญญาณนาฬิกาเป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน 2. หน่วยคำนวณ ( Control Unit ) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง มาประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ เช่น การบวก การ ลบ การเปรียบเทียบและการสลับตัวเลข เป็นต้น การคำนวณ ทำได้เร็วตามจังหวะการควบคุมของหน่วยควบคุม

4 หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้ โดยตรงหน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและ ชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผลเมื่อปิด เครื่อง คอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไป ด้วย 1. หน่วยความจำจำที่ลบเลือนได้ (volatile mrmory) คือหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไฟฟ้าดับคือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ กับวงจร หน่วยความจำ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายหมด 2. หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memort) คือหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลได้ โดย ไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร

5 หน่วยความจำ รอง ใช้เป็นหน่วยเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มาก ขึ้นทำงานติดต่อกับหน่วยความจำหลักส่วน หน่วยความจำรองมีความจุมากและราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลช้ากว่าความจำหลักคือ ทำงานเศษหนึ่งส่วนพันวินาที หน่วยความจำ รองที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ 1 ซีดีรอม 2 แผ่นบันทึก 3 ฮาร์ดดิสก์ 4 ดีวีดี 5 หน่วยความจำแบบแฟลช

6 หน่วยส่งออก หน้าที่ของหน่วยส่งออก หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือ สารสนเทศที่ได้จาการประมวลผลผลในรูปที่ มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ ที่นิยมทั่วไป คือ จอภาพ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมากมา - จอภาพ - เครื่องพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2. นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3. นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4. นาย นพเก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google