งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2. นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3. นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4. นาย นพเก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2. นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3. นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4. นาย นพเก้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ นาย นพเก้า ศรีนวลขาว เลขที่ นางสาว สิริยากร ไชยสมภาร เลขที่ 34

2 หน่วยรับข้อมูลเข้า อุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ แป้นพิมพ์ และ เมาส์ อุปกรณ์รับเข้ามีหลายประเภท 1. อุปกรณ์รับเข้าแบบกด เช่น แป้นพิมพ์ 2. อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ตำแหน่ง เช่น เมาส์ 3. อุปกรณ์รับเข้าแบบปากกา เช่น ปากกาแสง 4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส 5. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ เช่น กล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล 6. อุปกรณ์รับเข้าแบบจำเสียง

3 หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU ) หน่วยประมวลผลกลางหรือไมโครโพรเซสเซอร์ของ ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานหรือ ประมวลผล ตามชุดคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ และมีหน้าที่ นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปล ความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโคร โพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง หน่วยประมวลผลกลาง มีส่วนประกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. หน่วยควบคุม ( Arithmetic and logic unit ) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่าน ข้อมูลระหว่างหน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไกการ ทำงานทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมร สัญญาณนาฬิกาเป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน 2. หน่วยคำนวณ ( Control Unit ) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง มาประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ เช่น การบวก การ ลบ การเปรียบเทียบและการสลับตัวเลข เป็นต้น การคำนวณ ทำได้เร็วตามจังหวะการควบคุมของหน่วยควบคุม

4 หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้ โดยตรงหน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและ ชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผลเมื่อปิด เครื่อง คอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไป ด้วย 1. หน่วยความจำจำที่ลบเลือนได้ (volatile mrmory) คือหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไฟฟ้าดับคือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ กับวงจร หน่วยความจำ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายหมด 2. หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memort) คือหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลได้ โดย ไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร

5 หน่วยความจำ รอง ใช้เป็นหน่วยเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มาก ขึ้นทำงานติดต่อกับหน่วยความจำหลักส่วน หน่วยความจำรองมีความจุมากและราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลช้ากว่าความจำหลักคือ ทำงานเศษหนึ่งส่วนพันวินาที หน่วยความจำ รองที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ 1 ซีดีรอม 2 แผ่นบันทึก 3 ฮาร์ดดิสก์ 4 ดีวีดี 5 หน่วยความจำแบบแฟลช

6 หน่วยส่งออก หน้าที่ของหน่วยส่งออก หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือ สารสนเทศที่ได้จาการประมวลผลผลในรูปที่ มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ ที่นิยมทั่วไป คือ จอภาพ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมากมา - จอภาพ - เครื่องพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2. นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3. นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4. นาย นพเก้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google