งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาว ลักษณ์โยธิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาว ลักษณ์โยธิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมประกอบการสอน รายวิชา ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง เซลล์และการแบ่งเซลล์
จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาว ลักษณ์โยธิน รหัสนิสิต สาขาการสอน วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน

2 เซลล์

3 โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์
Parts of cell.

4 Cell division Phases of mitosis Phases of meiosis

5 เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
เซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างทั้งหมด 3 ส่วน คือ นิวเคลียส, ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ และ ไซโทพลาสซึม เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลล์อยู่ 2 แบบ คือ Mitosis division กับ Meiosis division เซลล์ร่างกายจะมีการแบ่งเซลล์แบบไม โทซิส (Mitosis division) จากเซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์ ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ (2n) เซลล์สืบพันธุ์จะมีการแบ่งเซลล์แบบไม โอซิส (Meiosis division) จากเซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์ ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ (n)

6 จบแล้วจ้า....... ขอบคุณที่ตั้งใจ เรียนนะคะ
จบแล้วจ้า ขอบคุณที่ตั้งใจ เรียนนะคะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาว ลักษณ์โยธิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google