งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาวลักษณ์ โยธิน รหัสนิสิต 5314601281 สาขาการสอน วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาวลักษณ์ โยธิน รหัสนิสิต 5314601281 สาขาการสอน วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาวลักษณ์ โยธิน รหัสนิสิต 5314601281 สาขาการสอน วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน

2

3  Parts of cell. Parts of cell.

4  Phases of mitosisPhases of mitosis  Phases of meiosisPhases of meiosis

5  เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ สิ่งมีชีวิต  เซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างทั้งหมด 3 ส่วน คือ นิวเคลียส, ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ และ ไซโทพลาสซึม  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลล์ อยู่ 2 แบบ คือ Mitosis division กับ Meiosis division  เซลล์ร่างกายจะมีการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิส (Mitosis division) จาก เซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์ ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ (2n)  เซลล์สืบพันธุ์จะมีการแบ่งเซลล์แบบ ไมโอซิส (Meiosis division) จาก เซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์ ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ (n)

6 จบแล้วจ้า....... ขอบคุณที่ตั้งใจ เรียนนะคะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวปิยะธิดา เยาวลักษณ์ โยธิน รหัสนิสิต 5314601281 สาขาการสอน วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google