งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต. ค.52 – 31 ก. ค.57) อำเภอเป้าหมายผลงานอัตรา ( ร้อย ละ ) เมือง 29,050 21,34073.45 เขาย้อย 8,9556,72975.14 หนองหญ้า ปล้อง 3,2872,39872.95.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต. ค.52 – 31 ก. ค.57) อำเภอเป้าหมายผลงานอัตรา ( ร้อย ละ ) เมือง 29,050 21,34073.45 เขาย้อย 8,9556,72975.14 หนองหญ้า ปล้อง 3,2872,39872.95."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต. ค.52 – 31 ก. ค.57) อำเภอเป้าหมายผลงานอัตรา ( ร้อย ละ ) เมือง 29,050 21, เขาย้อย 8,9556, หนองหญ้า ปล้อง 3,2872, ชะอำ 16,907 11, ท่ายาง 20,849 15, บ้านลาด 12,600 8, บ้านแหลม 12,203 9, แก่งกระจาน 6,300 5, รวมทั้งจังหวัด 110,151 81,

2 ผลงานการบำบัดรักษา ทั้ง 3 ระบบ ของจังหวัดเพชรบุรี ( ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – สิงหาคม 2557)

3 ผลงานการบำบัดระบบสมัครใจ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 – สิหาคม 2557 ที่รุ่น / ค่ายสถานที่จำนวนผู้ผ่านการบำบัด 1 ศพสอ บ้านแหลมถ้ำแก้ว 86 2 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่น 1 เพชรโยธิน ฝากลูกไว้กับผู้ว่าราชการ รุ่น 1 ถ้ำแก้ว ศพสอ เมืองวัดชมพูพน 64 5 ศพสอ เขาย้อยค่าย 86 6 ศพสอ ชะอำเพชรโยธิน โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่น 2 เพชรโยธิน ศพสอ บ้านลาดวัดช่อม่วง 37 9 ฝากลูกไว้กับผู้ว่าราชการ รุ่น 2 ถ้ำแก้ว ศพสอ แก่งกระจานค่าย ฝากลูกไว้กับผู้ว่าราชการ รุ่น 3 ถ้ำแก้ว ศพสอ ท่ายางเพชรโยธิน 120 รวม 1251

4 จำนวนผู้ผ่านการบำบัด ในระบบสมัครใจที่ต้องติดตาม แยกรายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ( ข้อมูลจาก บสต 5 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 56 – สิงหาคม 57 )

5 สรุปผลการโอนเงินเบิกจ่ายค่าบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพ ติดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุม ตัวในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 ลำดับ ที่ สถานบริการจำนวนเงิน ( บาท ) 1 รพ. พระจอมเกล้า เพชรบุรี 96,000 2 รพ. ชะอำ 57,500 3 รพ. บ้านลาด 47,500 4 รพ. ท่ายาง 145,500 5 รพ. แก่งกระจาน 44,500 6 รพ. บ้านแหลม 42,500 7 รพ. เขาย้อย 169,500 8 รพ. หนองหญ้าปล้อง 18,000 รวม 621,000


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต. ค.52 – 31 ก. ค.57) อำเภอเป้าหมายผลงานอัตรา ( ร้อย ละ ) เมือง 29,050 21,34073.45 เขาย้อย 8,9556,72975.14 หนองหญ้า ปล้อง 3,2872,39872.95.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google