งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงจันทร์ (Moon). ดวงจันทร์เป็นบริวารดวงเดียวของโลก ชาว โรมันเรียกว่า Luna ส่วนชาวกรีกเรียกว่า Selene หรือ Artemis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงจันทร์ (Moon). ดวงจันทร์เป็นบริวารดวงเดียวของโลก ชาว โรมันเรียกว่า Luna ส่วนชาวกรีกเรียกว่า Selene หรือ Artemis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดวงจันทร์ (Moon)

2

3

4 ดวงจันทร์เป็นบริวารดวงเดียวของโลก ชาว โรมันเรียกว่า Luna ส่วนชาวกรีกเรียกว่า Selene หรือ Artemis

5 ดวงจันทร์เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ เป็นวัตถุที่สว่างมากที่สุดเป็น อันดับสองรองจากดวงอาทิตย์ นักดารา ศาสตร์เฝ้าสังเกตดวงจันทร์มาเป็นศตวรรษ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่สร้างขึ้นมา จนกระทั่ง มาถึงยุคอวกาศที่มนุษย์สามารถไปเดิน สำรวจบนดวงจันทร์ได้ ความรู้ที่ได้จากการ สำรวจดวงจันทร์ทำให้เข้าใจถึงขบวนการทาง ธรณีวิทยาและความซับซ้อนของโลก

6 ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา 27 วัน 7 ชั่วโมง 43 นาที มีระยะทางห่างจากโลก 384,403 กิโลเมตร ค่ามุมระหว่าง โลก ดวง จันทร์ และ ดวงอาทิตย์ จึงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ ปรากฏบนท้องฟ้าของดวงจันทร์ในแต่ละคืน

7 แรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ทำให้ เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่น่าสนใจมากมาย ที่ เห็นได้ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งคือ น้ำขึ้นน้ำลง (tide)

8 แรงดึงดูดที่ไม่ สมมาตรเป็นสาเหตุ ให้การหมุนของดวง จันทร์มีลักษณะเป็น synchronous จึง หันผิวด้านเดียวเข้า หาโลก

9 ดวงจันทร์เคยเชื่อกันว่าไม่มีบรรยากาศ แต่ จากหลักฐานการสำรวจในภายหลังแสดงให้ เห็นว่ามีน้ำแข็งอยู่ในส่วนลึกของหลุมอุกา บาตใกล้กับบริเวณขั้วใต้และบริเวณขั้วเหนือ

10 ดวงจันทร์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,476 กิโลเมตร ชั้นเปลือกของดวงจันทร์ มีความ หนาเฉลี่ยประมาณ 68 กิโลเมตร ในบาง บริเวณอาจไม่พบชั้นเปลือกเลย หรือในบาง บริเวณอาจมีชั้นเปลือกหนาถึง 107 กิโลเมตร ใต้ชั้นเปลือกเป็นส่วนของ mantle และ อาจ มีแกนกลาง (core) อยู่ด้วย ส่วนที่เป็น mantle จะหลอมเพียงบางส่วนเท่านั้น

11

12 พื้นผิวของดวงจันทร์ถูกชนด้วยอุกาบาตเป็น จำนวนมาก ทำให้หินที่เป็นเปลือกมีการผสม หลอมและตกจมลงสู่ภายในดวงจันทร์ อุบา บาตที่วิ่งชนดวงจันทร์ได้พาเอาหิน แปลกปลอมมากระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นผิว การชนของอุกาบาตยังทำให้หินที่อยู่ในระดับ ลึก โผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวและเศษหินเหล่านี้ กระจายไกลออกไปจากแหล่งกำเนิด

13 การชนของอุกาบาต

14

15 เปลือกที่บางและมีรอยแตกเป็นช่องทางให้ ลาวาที่อยู่ภายในดวงจันทร์แทรกตัวขึ้นมาบน พื้นผิว การที่ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศและน้ำ จึงไม่มีกระบวนการผุพังทางเคมีกับ ส่วนประกอบทั้งหลายที่อยู่บนพื้นผิว ดังนั้น หินซึ่งมีอายุกว่า 4 พันล้านปีจึงยังพบอยู่บน พื้นผิวของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ ทำให้เข้าใจถึงประวัติในช่วงแรกของระบบ สุริยะ ซึ่งไม่สามารถหาหลักฐานเหล่านี้ได้ จากบนพื้นโลก

16 ตัวอย่างหินและดินที่ถูกนำกลับมายังพื้นโลก มีน้ำหนักรวม 382 กิโลกรัม หินส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 4.6 ถึง 3 พันล้านปี ในขณะที่ ตัวอย่างหินที่เก็บได้จากพื้นโลก มีอายุไม่ เกิน 3 พันล้านปี ดังนั้นหินที่ได้จากดวง จันทร์จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญในการศึกษา การกำเนิดของระบบสุริยะ ซึ่งไม่สามารถหา หลักฐานได้จากหินที่มีอยู่บนพื้นโลก

17

18 ทฤษฏีต่างๆที่เชื่อเกี่ยวกับการกำเนิดของ โลก และ ดวงจันทร์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทางคือ 1. โลกและดวงจันทร์เกิดขึ้นในเวลา พร้อมกันจาก Solar Nebular 2. ดวงจันทร์แยกตัวออกจากโลก 3. ดวงจันทร์เกิดเป็นดวงดาวและถูกโลก ดึงดูดเข้ามาเป็นดาวบริวาร

19 บนดวงจันทร์ไม่พบสนามแม่เหล็ก แต่หิน บางส่วนที่อยู่บนผิวดินแสดงให้เห็นถึงอำนาจ แม่เหล็กคงค้างที่เป็นหลักฐานบ่งบอกว่า ใน อดีตดวงจันทร์ก็เคยมีสนามแม่เหล็ก


ดาวน์โหลด ppt ดวงจันทร์ (Moon). ดวงจันทร์เป็นบริวารดวงเดียวของโลก ชาว โรมันเรียกว่า Luna ส่วนชาวกรีกเรียกว่า Selene หรือ Artemis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google