งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการ วิเคราะห์ วรรณกรรม. การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจ ตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิด ประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดง ความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการ วิเคราะห์ วรรณกรรม. การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจ ตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิด ประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดง ความคิดเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการ วิเคราะห์ วรรณกรรม

2 การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจ ตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิด ประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดง ความคิดเห็น อภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อื่น ทราบ ด้วยว่าใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใคร บ้าง ผู้วิเคราะห์ มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่ อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้างและแต่ละด้าน สามารถนำไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไร บ้าง

3

4 โดย - นายศิรวัชร จรัสโชค เลขที่ ๒ - นายนพกร วงศ์หนองเตย เลขที่ ๓ - นายปิยวิช ตันบุรินทร์ทิพย์ เลขที่ ๗ - นายธฤต วิประกษิต เลขที่ ๑๓ - นายวริศ ศรีทรัพย์ เลขที่ ๓๑ - นายนพวงศ์ อานุภาพเสถียร เลขที่ ๓๗ - นายกันต์ชญานิน ตันปิชาติ เลขที่ ๓๘


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการ วิเคราะห์ วรรณกรรม. การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจ ตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิด ประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดง ความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google