งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรม การรายงาน สารสนเทศทางการพยาบาล วัชราภรณ์ สายทอง วันที่ 30 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรม การรายงาน สารสนเทศทางการพยาบาล วัชราภรณ์ สายทอง วันที่ 30 มกราคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรม การรายงาน สารสนเทศทางการพยาบาล วัชราภรณ์ สายทอง วันที่ 30 มกราคม 2558

2 โปรแกรม ลงทะเบียนออนไลน์ โปรแกรมเวรตรวจ การ ฐานข้อมูลบุคลากร

3 Google Chrome Firefox Internet explorer

4 web browser คืออะไร บราวเซอร์ คืออะไร ? “ บราวเซอร์ ” ย่อมาจาก “ เว็บบราวเซอร์ ” ซึ่งหมายถึง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ งานเฉพาะทาง = (Application) ใช้สำหรับสืบค้น (browse) และแสดงหน้า เว็บ (webpage) ต่างๆ ที่อยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ บนอินเทอร์เน็ต แสดงผลหน้าเว็บที่จัดทำออกมาในรูปแบบ ของมัลติมีเดีย ( ข้อความ ภาพ เสียง และ วิดีโอ ) ได้อย่างสมบูรณ์

5 โปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์ สมัครสมาชิก 1.Login 2.Google chrome 3.Intra 4. เว็บสรรพสิทธิ์  บริการ  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  สมัครสมาชิก (รออนุมัติ) 5

6 โปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์ การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม (ลงได้ เมื่ออนุมัติสิทธิ์แล้ว) google chrome >> Intra>> เว็บสรรพสิทธิ์  บริการ  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  Login(กรอก user password)  ลงทะเบียน  เลือกรายการประชุม  ลงทะเบียน 6

7

8

9

10

11 กรอกข้อมูล สมาชิก คลิก สมัคร สมาชิก

12 การลงทะเบียน ออนไลน์ 1 2

13 1 2

14 กรอกข้อมูล ลงทะเบียน

15 แก้ไข / ลบ คลิกที่นี่ เมื่อแก้ไขคลิก แก้ไข เพื่อ save

16

17

18

19 รอปรับปรุง

20 โปรแกรมเวรตรวจการ 1.google chrome 2.Intra 3. หน่วยงาน 4. กลุ่มการพยาบาล - บันทึกข้อมูล ( วอร์ดกรอกทุกวัน ) - ตัวชี้วัด ( วอร์ดกรอกทุกเดือน ) - ดูรายงาน (Sup บ่าย ดึก ) 20

21 โปรแกรมเวรตรวจการ 1. ส่วนที่หน่วยงานต้องกรอก เมนู ” บันทึกข้อมูล. ( วอร์ดกรอกทุกวัน ) ต้องกรอกรหัสวอร์ดก่อน  จนท. เจ็บป่วย  ผู้ป่วยรอรักษา ( กรอก HN ผู้ป่วย )  บุคลากร เพิ่มรูปได้  ตัวชี้วัด ( วอร์ดกรอกทุกเดือน )  ดูรายงาน (Sup บ่าย ดึก ) 21

22 โปรแกรมเวรตรวจการ 2. ส่วนเวรตรวจการบ่าย ดึก เมนู “ ดูรายงาน ” ต้องกรอก User Password ( ใช้ของเดิมก่อน ) 22

23

24

25 1 บันทึก ข้อมูล

26 บันทึก ข้อมูล

27

28

29

30

31 2 ดู รายงาน 1 2 3

32

33 ดูรายงาน

34

35

36 ตรึงแนว เลื่อนดูบรรทัดสุดท้าย ( รอรักษา เสียชีวิต จนท. ป่วย โรคติดต่อ ) ดูคร่าวๆ ทั้งหมด อาจพบข้อมูลที่ลงไม่ถูกต้อง ดูรายงาน

37 คลิก รูป > จะเปลี่ยนเป็น pdf ดูรายงาน

38 คลิกขวา >> คลิกพิมพ์ > ดูรายงาน

39 คลิก พิมพ์

40 สรุปรายงานแต่ละหอ ผู้ป่วย

41 สรุปยอดผู้ป่วยคร่าวๆ

42 ปัญหาจากโปรแกรมเวรตรวจการ 1.Sup บ่าย ดึก login ด้วยรหัสตนเอง แล้วก็ยัง เป็นชื่อคนอื่น (sup เช้าไม่ต้อง log in) >>> ให้ login ด้วยรหัส คนนั้นเลือก ให้ตรงวันที่ แล้ว คลิกยกเลิก 2. ชื่อเวรที่ปรึกษาไม่ตรง >>> โทรแจ้งพี่ กนกวรรณ ( แก้ไขเอกสารก่อน ) 3. วดป. ไม่ขี้น ในใบสรุปรายงาน >>> แก้ไข แล้ว 4.Sup โทรตามให้วอร์ดลงข้อมูล วอร์ดบอกลง แล้ว แต่ sup ไม่เห็น 5.Net ล่ม >>> ต้องเตรียมพร้อมการโทรถาม 6. รอปรับ  สรุปยอดเครื่องช่วยหายใจ แยกสามัญ  ข้อมูล เด็ก 1+ เด็ก 2 ยอด > 30, < 20 ให้สรุปตรง ข้อ  ตำแหน่ง หน่วยงาน ช่อง จนท. ป่วย ไม่ถูกต้อง 42

43 โปรแกรมระบบสารสนเทศบุคลากร ทางการพยาบาล (The nurse demographic information system : NDIS) ฐานข้อมูลบุคลากร 43 UCHA Excel

44

45

46

47

48 ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลตาม ยุทธศาสตร์บริการ ข้อมูลภาวะสุขภาพ ข้อมูลภาระงาน บริการ ข้อมูลคุณภาพการ พยาบาล

49

50

51

52

53

54


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรม การรายงาน สารสนเทศทางการพยาบาล วัชราภรณ์ สายทอง วันที่ 30 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google