งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฤดูกาลของจีน 冬季.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฤดูกาลของจีน 冬季."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฤดูกาลของจีน 冬季

2 เพื่อนเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆกันเถอะ
天气气候 เพื่อนเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆกันเถอะ

3 冬季 dong ji ฤดูหนาว

4 夏季 qiu ji ฤดูใบไม้ร่วง

5 夏季 xia ji  ฤดูร้อน

6 春 季 chun ji ฤดูใบ้ไม้ผลิ

7 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาล
雨 yu ฝน 冷 leng หนาว 雪 xue หิมะ 风 feng ลม 热 re ร้อน 云yun เมฆ 凉 liang เย็น 下雨 xia yu ฝนตก 干 gan แห้ง 大风 da feng ลมพายุ

8 เรียนรู้ประโยคง่ายๆกันเถอะ
我喜欢是夏季. ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วง 我最喜欢是春 季 ฉันชอบฤดูไม้ใบผลิมากที่สุด

9 มาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลของประเทศจีน
มาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลของประเทศจีน   ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิ10-22 องศาเซลเซียส  ฤดูร้อน  ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสและมากกว่า ฤดูใบไม้ร่วง  ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม อุณหภูมิ 10-22องศาเซลเซียส ฤดูหนาว  ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กลางมีนาคม อุณหภูมิ10 องศาเซลเซียสและต่ำกว่า

10 สภาพภูมิอากาศ   จีนมีลมฟ้าอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเขตลมมรสุม การที่จีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ทั้งทางเนื้อที่ และลักษณะภูมิประเทศทำให้จีนมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ภูมิอากาศบริเวณคาบสมุทรเลยโจว เกาะไหหนาน และมณฑลยูนนานนั้นจัดเป็นภูมิอากาศเขตร้อน มีอากาศร้อนและฝนตกตลอดปี จึงทำให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ มณฑลเฮลุงเจียงทางภาค

11 แนะนำการท่องเที่ยว ช่วงที่เหมาะจะเดินทางไปเยือนจีนคือ ฤดูใบไม้ผลิประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม   

12 จบการนำเสนอ

13 จัดทำโดย นางสาวพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญ
จัดทำโดย นางสาวพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญ


ดาวน์โหลด ppt ฤดูกาลของจีน 冬季.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google