งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฤดูกาลของจีน 冬季. 天气气候 เพื่อนเรามาเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับ ฤดูกาลต่างๆกันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฤดูกาลของจีน 冬季. 天气气候 เพื่อนเรามาเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับ ฤดูกาลต่างๆกันเถอะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฤดูกาลของจีน 冬季

2 天气气候 เพื่อนเรามาเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับ ฤดูกาลต่างๆกันเถอะ

3 冬季 dong ji ฤดูหนาว

4 夏季 qiu ji ฤดูใบไม้ร่วง

5 夏季 xia ji ฤดูร้อน

6 春 季 chun ji ฤดูใบ้ไม้ผลิ

7 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับฤดูกาล 雨 yu ฝน 冷 leng หนาว 雪 xue หิมะ风 feng ลม 热 re ร้อน云 yun เมฆ 凉 liang เย็น 下雨 xia yu ฝนตก 干 gan แห้ง 大风 da feng ลมพายุ 雨 yu ฝน 冷 leng หนาว 雪 xue หิมะ风 feng ลม 热 re ร้อน云 yun เมฆ 凉 liang เย็น 下雨 xia yu ฝนตก 干 gan แห้ง 大风 da feng ลมพายุ

8 เรียนรู้ประโยคง่ายๆกันเถอะ 我喜欢是夏季. ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วง 我最喜欢是春 季 ฉันชอบฤดูไม้ใบผลิมากที่สุด 我喜欢是夏季. ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วง 我最喜欢是春 季 ฉันชอบฤดูไม้ใบผลิมากที่สุด

9 มาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาล ของประเทศจีน ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิ 10-22 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน ประมาณเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสและมากกว่า ฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม อุณหภูมิ 10-22 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กลาง มีนาคม อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสและต่ำกว่า

10 สภาพ ภูมิอากาศ จีนมีลมฟ้าอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเขตลม มรสุม การที่จีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ทั้งทางเนื้อ ที่ และลักษณะภูมิประเทศทำให้จีนมี ภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ภูมิอากาศบริเวณคาบสมุทรเลยโจว เกาะไห หนาน และมณฑลยูนนานนั้นจัดเป็น ภูมิอากาศเขตร้อน มีอากาศร้อนและฝนตก ตลอดปี จึงทำให้พืชพรรณธัญญาหารอุดม สมบูรณ์ มณฑลเฮลุงเจียงทางภาค

11 แนะนำการท่องเที่ยว ช่วงที่เหมาะจะเดินทางไป เยือนจีนคือ ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม ช่วงที่เหมาะจะเดินทางไป เยือนจีนคือ ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม

12

13


ดาวน์โหลด ppt ฤดูกาลของจีน 冬季. 天气气候 เพื่อนเรามาเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับ ฤดูกาลต่างๆกันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google