งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ สิงคโปร จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร์ สิงโตวะนา เลขที่ 37 ชั้น ม.2/12 ร. ร. จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ สิงคโปร จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร์ สิงโตวะนา เลขที่ 37 ชั้น ม.2/12 ร. ร. จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ สิงคโปร จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร์ สิงโตวะนา เลขที่ 37 ชั้น ม.2/12 ร. ร. จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2 ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการ คือ สาธารณรัฐ สิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือลองจิจูด 103°51'20" ตะวันออก ( 1°17′N 103°51′E) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ คาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศ มาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตรา ของประเทศอินโดนีเซียนครรัฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละติจูดลองจิจูด 1°17′N 103°51′E คาบสมุทรมาเลย์รัฐยะโฮร์ประเทศ มาเลเซียเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย

3 สภาพสังคมและแนวโน้ม วัฒนธรรมโดยภาพรวม เชื้อชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวและคุณภาพ ชีวิตที่ดีสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนจาก หลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และลูกครึ่งระหว่างชาวเอเชียและชาว ยุโรปมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบและไม่มีปัญหา ขัดแย้งเรื่องชนชาติระหว่างกัน โดยที่ทุกเชื้อ ชาติยังดำรงไว้ซึ่งวิถีการดำเนินชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในสิงคโปร์ยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก ต่างชาติมากถึง 90,000 คน ที่เข้ามาอยู่อาศัย และทำงาน ซึ่งคนเหล่านี้ได้เข้ามาเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับ คนในประเทศ นับเป็นการเพิ่มสีสันให้กับชาว สิงคโปร์

4 ด้านความปลอดภัยในประเทศ สิงคโปร สิงคโปร์สงบสุขและมีเสถียรภาพรัฐบาล สิงคโปร์จะทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าสิงคโปร์ จะมีความปลอดภัย โดยการเพิ่มมาตรการรักษา ความปลอดภัยในสถานที่สำคัญๆ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมั่นใจว่าจะไม่มีความรุนแรงที่เกิดจาก ความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือศาสนาใน สิงคโปร์ และจะต่อต้านผู้ที่ใช้ความรุนแรงและ ผู้ก่อการร้ายให้ถึงที่สุด ตัวอย่างการปฏิบัติการที่ รวดเร็วและตรงเป้าหมายของกรมการป้องกัน ประเทศของสิงคโปร์ หรือ Singapore Internal Security Department ได้แก่ การจับกุม ผู้ก่อการร้าย 15 คน ในเดือนมกราคม 2002

5 ด้านการแต่งกาย ในประเทศสิงค โปร ส่วนใหญ่เป็นแบบชาวตะวันตกโดยทั่วไปมี บางส่วนที่ยังคงแต่งกายตามเชื้อชาติ การแต่ง กายสิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเขตร้อนที่ตั้งอยู่ ใกล้เส้นศูนย์สูตร อากาศจึงเป็นแบบร้อนชื้น ตลอดทั้งปี คุณสามารถเก็บเสื้อขนสัตว์ไว้ที่บ้าน เลยแล้วแพ็คเสื้อผ้าสีสันสดใสสำหรับหน้าร้อน ไปแทน เสื้อผ้าแบบสบายๆสามารถใส่ได้ทุกที่ ทุกโอกาส แต่บางสถานที่เช่น ร้านอาหารและ คลับอาจต้องแต่ตัวแบบเป็นทางการ ดังนั้นควร ตรวจสอบกับสถานที่หรืองานนั้นๆก่อน สถานศึกษาบางแห่งอาจมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ การแต่งกาย เช่น ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและ รองเท้าแตะในห้องบรรยาย นักเรียน ระดับประถม มัธยมและจูเนียร์คอลเลจจะสวม เครื่องแบบชุดนักเรียนสถานที่ในร่มส่วนใหญ่จะ ติดเครื่องปรับ อากาศเพื่อคลายความร้อน ดังนั้นหากต้องอยู่ ในที่แห่งนั้นนานๆอาจรู้สึกหนาว จึงควรเตรียม เสื้อไหมพรมอุ่นๆหรือแจ็กเกตไว้ด้วย

6 ด้านการสูบบุหรี่ในประเทศสิงค โปร สิงคโปร์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น รถ โดยสารสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ลิฟท์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารติด เครื่องปรับอากาศ ร้านเสริมสวย ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการ หากฝ่าฝืน จะโดนปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้มีการ อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานที่ติด เครื่องปรับอากาศบางแห่ง เช่น ผับ ดิสโกเธค คาราโอเกะ และสถานบันเทิงยามราตรี

7 ข้อควรรู้ด้านต่างๆ การให้ทิปไม่จำเป็นต้องให้ทิป เนื่องจาก โรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่จะรวมค่าบริการ 10% ไว้ในใบเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ทิป จึงไม่เป็นที่นิยมในสิงคโปร์และเป็นสิ่งต้องห้าม ในบริเวณสนามบิน

8 สภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศและพืช พรรณธรรมชาติแบบร้อนชื้น แต่ได้รับอิทธิพล จากลมทะเล จึงช่วยให้มีอากาศเย็น สบาย อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว จึง ไม่ต่างกันมากนัก สภาพอากาศของสิงคโปร์ เป็นแบบอบอุ่นและชื้นตลอดปี ความชื้นในช่วง กลางวันประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ และ 95 เปอร์เซ็นต์ในช่วงกลางคืน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 23-33 องศาเซลเซียส มีแดดตลอดปี และฝนตกเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะช่วง ปลายปี โดยเฉลี่ยแล้วในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม เป็นช่วงที่ร้อนน้อย ที่สุด เนื่องจากฝนตกชุก ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคมถึง กรกฎาคม เป็นช่วงที่ร้อน ที่สุด และเดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่แดดจ้า มากที่สุด

9 แผนที่ประเทศสิงคโปร

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ สิงคโปร จัดทำโดย ด. ญ. ปิยฉัตร์ สิงโตวะนา เลขที่ 37 ชั้น ม.2/12 ร. ร. จักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google