งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การตรวจสอบคุณภาพถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การตรวจสอบคุณภาพถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การตรวจสอบคุณภาพถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”

2 2. การทดสอบการดึง (Tensile Test)
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี (Radiographic Test) 2. การทดสอบการดึง (Tensile Test)

3 4. การทดสอบการแตก (Burst Test)
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 3. การตรวจสอบความดันไฮดรอลิคขยายตัว (Hydraulic Expansion Test) 4. การทดสอบการแตก (Burst Test)

4 2 6 4 1 8 9 3 5 7 การทำเครื่องหมายและฉลาก
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกใบของ LINH จะต้องมีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดอยู่ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน และเชื่อมติดอยู่กับถังในลักษณะถาวร โดยต้องมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.และตราสัญลักษณ์บริษัทผู้ผลิต รวมทั้ง อักษรระบุ รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ เครื่องหมายการค้า ชื่อโรงงาน ชั้นคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำ หมายเลขลำดับ (Serial Number) ความจุ ความดันไฮดรอลิกที่ใช้ทดสอบ วัน เดือน ปี ของการทดสอบ หมายเลขมาตรฐาน น้ำหนักถังเปล่า 2 6 4 1 8 9 3 5 7

5 มัลติวาล์ว ครองใจผู้บริโภคตลาดพรีเมี่ยม
ลักษณะถังที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ถัง มัลติวาล์ว ครองใจผู้บริโภคตลาดพรีเมี่ยม

6 ถัง SUPER SF-58 ใหม่ล่าสุดจาก
ลักษณะถังที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ถัง SUPER SF-58 ใหม่ล่าสุดจาก

7 ทำไมถัง LINH ถึงเป็นถังเกรด A
ถังพ่นด้วยสีน้ำทั่วไปในท้องตลาด ให้คุณภาพเนื้องานต่างกันชัดเจน ถัง LINH พ่นด้วยสีฝุ่นอย่างหนา ซึ่งมีความคงทนมากกว่าการพ่นด้วยสีน้ำ เหมือนถังทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไป จะเห็นความแตกต่างระหว่างคุณภาพของเนื้องานได้อย่างชัดเจน สีฝุ่นอย่างหนาของ LINH จะช่วยรักษาให้ผิวถังก๊าซของท่านคงทน และสวยงามยาวนาน

8 ถัง LINH แนวเชื่อมหนา และเชื่อมทะลุสมบูรณ์ (Complete Penetration)
ถังแนวเชื่อมบาง คุณภาพต่ำ

9 ถัง LINH แนวเชื่อมสมบูรณ์ทุกแนว ไม่เว้นแม้ขายึดถัง
ถัง งานแนวเชื่อมขา คุณภาพต่ำ

10 ถังไทยรายแรก มาตรฐานยุโรป ECE 67R01
บริษัท ชื่นศิริ จำกัด ถังไทยรายแรก มาตรฐานยุโรป ECE 67R01


ดาวน์โหลด ppt “การตรวจสอบคุณภาพถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google