งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การตรวจสอบคุณภาพถัง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับ เครื่องยนต์สันดาปภายใน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การตรวจสอบคุณภาพถัง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับ เครื่องยนต์สันดาปภายใน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การตรวจสอบคุณภาพถัง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับ เครื่องยนต์สันดาปภายใน ”

2 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 1. การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี (Radiographic Test) 2. การทดสอบการดึง (Tensile Test)

3 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 3. การตรวจสอบความดันไฮดรอลิคขยายตัว (Hydraulic Expansion Test) 4. การทดสอบการแตก (Burst Test)

4 การทำเครื่องหมายและฉลาก ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวทุกใบของ LINH จะต้องมีแผ่นป้ายแสดง รายละเอียดอยู่ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน และเชื่อมติดอยู่กับถังในลักษณะ ถาวร โดยต้องมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. และตราสัญลักษณ์ บริษัทผู้ผลิต รวมทั้ง อักษรระบุ รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องหมายการค้า 2. ชื่อโรงงาน 3. ชั้นคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทำ 4. หมายเลขลำดับ (Serial Number) 5. ความจุ 6. ความดันไฮดรอลิกที่ใช้ ทดสอบ 7. วัน เดือน ปี ของการทดสอบ 8. หมายเลขมาตรฐาน 9. น้ำหนักถังเปล่า 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 ลักษณะถังที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มัลติวาล์ว ครองใจผู้บริโภค ตลาดพรีเมี่ยม ถัง

6 ลักษณะถังที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ถัง SUPER SF-58 ใหม่ล่าสุดจาก

7 ทำไมถัง LINH ถึงเป็นถังเกรด A ถัง LINH พ่นด้วยสีฝุ่นอย่างหนา ซึ่งมีความคงทนมากกว่า การพ่นด้วยสีน้ำ เหมือนถังทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งเมื่อ ระยะเวลาผ่านไป จะเห็นความแตกต่างระหว่างคุณภาพ ของเนื้องานได้อย่างชัดเจน สีฝุ่นอย่างหนาของ LINH จะ ช่วยรักษาให้ผิวถังก๊าซของท่านคงทน และสวยงาม ยาวนาน ถังสีฝุ่น LINH ให้ผิวเรียบ เนียน ถังพ่นด้วยสีน้ำทั่วไปใน ท้องตลาด ให้คุณภาพเนื้องานต่างกัน ชัดเจน

8 ถัง LINH แนวเชื่อมหนา และเชื่อมทะลุ สมบูรณ์ (Complete Penetration) ถังแนวเชื่อมบาง คุณภาพต่ำ

9 ถัง LINH แนวเชื่อมสมบูรณ์ทุกแนว ไม่เว้น แม้ขายึดถัง ถัง งานแนวเชื่อมขา คุณภาพต่ำ

10 บริษัท ชื่นศิริ จำกัด ถังไทยรายแรก มาตรฐานยุโรป ECE 67R01


ดาวน์โหลด ppt “ การตรวจสอบคุณภาพถัง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับ เครื่องยนต์สันดาปภายใน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google