งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง
กรมทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 มีนาคม 2555

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น การคืนค้ำฯ ตามแนวทาง ฯ
การตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัย กับฐานข้อมูล สบร.

3 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก
ของเดือนมกราคม 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 94 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 902 โครงการ กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.บางหัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง * 2 สายแยก ทช.อท บ.สามหน่อ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 3 สายแยก ทช.สบ บ.สวนมะเดื่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทล บ.เขาดิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ทชจ.สระบุรี 5 สายแยก ทล บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 6 สายแยก ทล บ.โคนเหนือ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ทชจ. กำแพงเพชร หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

6 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ. กำแพงเพชร 8 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 9 สายแยก ทล บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม 10 สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ ทชจ.ศรีษะเกษ 11 สายแยก ทล บ.โนนภูทอง (ตอนที่ 1) อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 12 สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง อ.ปลาปาก จ.นครพนม สทช.ที่16

7 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ)
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 13 สายแยก ทล บ.ดอนแดง อ.นาหว้า จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 14 สายแยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 4) อ. แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 15 สายแยก ทล.7 - แยก ทล.3138 อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี สบร. 16 สายแยก ทล.41 - บ.โพธิ์สาลี อ.สวี จ.ชุมพร 17 สายแยก ทล บ.ระนาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สกท. 18 สายแยก ทล บ.นาฮี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

8 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.อ่างทอง สายแยก ทล บ.บางหัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

9 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทช.สบ.4005 - บ.สวนมะเดื่อ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 2 สายแยก ทช.สบ บ.สวนมะเดื่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

10 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.สระบุรี สายแยก ทล บ.เขาดิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

11 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.ร้อยเอ็ด สายแยก ทล บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

12 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.กำแพงเพชร สายแยก ทล บ.โคนเหนือ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

13 ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.กำแพงเพชร สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

14 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.นครสวรรค์ สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

15 ทชจ.นครปฐม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.นครปฐม สายแยก ทล บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

16 สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 15 สายแยก ทล บ.โนนภูทอง (ตอนที่ 1) อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย

17 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 16 สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

18 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ. นครพนม สายแยก ทล บ.ดอนแดง อ.นาหว้า จ.นครพนม

19 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล.7 - แยก ทล.3138 อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี

20 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล.41 – บ.โพธิ์สาลี อ.สวี จ.ชุมพร

21 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สกท. สายแยก ทล บ.ระนาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

22 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สกท. สายแยก ทล บ.นาฮี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

23 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 2 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 3 สายแยก ทล บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม 4 สายแยก ทล บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 5 สายแยก ทล บ.โนนสะแบง

24 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

25 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม ทชจ.นครสวรรค์ สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

26 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 2 สายแยก ทล บ.โพธิ์เอน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง * 3 สายแยก ทล บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 4 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด * 5 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทชจ.อุบลราชธานี * 6 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 7 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี

27 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 9 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 10 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง ทชจ.พิจิตร * 11 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์ * 12 สาย บ.วังทอง – บ.นา ทชจ.สุโขทัย * 13 สายแยก ทล บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 14 สายแยก ทล บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย

28 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี 18 สายแยก ทล บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม 19 สายแยก ทล บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร * 20 สายแยก ทล บ.บางคุระ อ.ปากพนัง ทชจ.นครศรีธรรมราช * 21 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา

29 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 22 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 23 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล ทชจ.นครศรีธรรมราช* 24 สาย บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 25 สายแยก ทล สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ 26 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 27 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่16 * 28 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 *

30 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล เลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สบร. * 30 สายแยก ทล บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 31 สายแยก ทล บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 32 สายแยก ทล บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 ** หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย * * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลอง ชลประทาน

31 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1 2 สายแยก ทล.9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ ทชจ.นนทบุรี 3 สายแยก ทล บ.หัวตะพาน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 4 สายแยก ทล บ.โค้งรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 5 สายแยก ทล บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ 6 สายแยก ทล บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี 7 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ

32 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 9 สาย บ.โพธิ์หอม - บ.ห้วยชุมแสง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ทชจ.สิงห์บุรี 10 สายแยก ทช.พบ บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 11 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 12 สายแยก ทล จิกยาว (ตอนที่ 2) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 13 สายแยก ทล บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า ทชจ.นครสวรรค์ 14 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว

33 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 16 สายแยก ทล บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 17 สาย บ.วังทอง - บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ทชจ.สุโขทัย 18 สายแยก ทล บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 19 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 20 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี 21 สายแยก ทล บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี

34 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก ทล บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 23 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 24 สายแยก ทล บ.ห้วยยาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 25 สาย บ.นาบอน - อ.คำม่วง อ.คำม่วง ทชจ.กาฬสินธุ์ 26 สายแยก ทล บ.โปร่งเชือก อ.สหัสขันธ์ 27 สายแยก ทล บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 28 สายแยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17

35 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ 30 สายแยก ทล บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. 31 สายแยก ทล บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 32 สายแยก ทล บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 33 สายแยก ทล บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 34 สายแยก ทล บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 35 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

36 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 36 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 37 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 38 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 39 สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

37 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น
สรุปการรายงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ ได้รับรายงานแล้ว จำนวน 902 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 729 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว จำนวน 61 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 84 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 89 โครงการ

38 แยกตามประเภทของผิวทาง
ชนิดของผิวทาง ทั้งหมด ปกติ เสียหาย เล็กน้อย มาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 92 (86%) 9 (8%) 6 (6%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 581 (80%) 71 (10%) 78 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 56 4 5 รวม 902 729 (81%) 84 (9%) 89

39 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ม. ค
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ม.ค. 55 กับ ก.พ. 55 มกราคม 55 เสียหายเล็กน้อย 86 โครงการ ( ) ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 34 โครงการ กุมภาพันธ์ 55 เสียหายเล็กน้อย 84 โครงการ ( ) ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 51 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ก.พ. 55 1 โครงการ เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 33 โครงการ

40 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ม. ค
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ม.ค. 55 กับ ก.พ. 55 มกราคม 55 เสียหายมาก 94 โครงการ ( ) ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 18 โครงการ กุมภาพันธ์ 55 เสียหายมาก 89 โครงการ ( ) ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 76 โครงการ เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 12 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ก.พ. 55 1 โครงการ

41 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ก.พ. 55
หมายเหตุ : เดือน พ.ย. 55 และเดือน ธ.ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

42 ทชจ.นนทบุรี ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) ความเสียหาย ฝาบ่อพัก คสล. ชำรุดเสียหาย สาเหตุ มีปริมาณการจราจรมาก การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

43 สทช.ที่ 12 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ ความเสียหาย คอสะพานถูกกัดเซาะ สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

44 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
ทชจ.หนองบัวลำภู สายแยก ทล บ.กุดธาตุ ความเสียหาย ผิวจราจรแตกร้าว เป็นหลุมบ่อ สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

45 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
ทชจ.อุดรธานี สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง ความเสียหาย ผิวจราจรเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

46 ทชจ.เชียงราย ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) ความเสียหาย ดินสไลด์ สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

47 การคืนค้ำประกัน ตามแนวทาง ฯ

48 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา
จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 ก.พ จำนวน 215 โครงการ สภาพปกติ โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว 61 โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม) 17 โครงการ (คืนค้ำประกันก่อนได้รับหนังสือเวียน) 28 โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน 142 โครงการ สภาพเสียหายเล็กน้อย โครงการ สภาพเสียหายมาก โครงการ

49 การตรวจสภาพถนนก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา
ตัวอย่างเอกสาร การตรวจสภาพถนนก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา

50 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา
ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.33 – บ.ใต้ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม กม

51 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา
ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.33 – บ.ใต้ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง กิโลเมตร จุดสิ้นสุดโครงการ กม ภาพระหว่าง การตรวจสภาพ

52 ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา
ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา จากซ้ายไปขวา คนที่ ตัวแทนผู้รับจ้าง คนที่ 2,3,5 ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน คนที่ 4, ตัวแทน สนง.ทชจ.ปจ. คนที่ 6, ตัวแทน บ. KEC จำกัด

53 “ปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดเสียหาย 2 ปี”
ข้อเสนอแนะจาก ผส.ทช.ที่ 4 แก้ไขข้อความในหนังสือแจ้งซ่อม ข้อความเดิม “ปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดเสียหาย 2 ปี” แก้ไขเป็น “ปัจจุบันใกล้ครบกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดเสียหาย 2 ปี”

54 การตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัย
กับฐานข้อมูล สบร.

55 สกท. แจ้ง สบร. ตรวจสอบความถูกต้อง วันที่ 8 ก.พ. 55
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. สกท. แจ้ง สบร. ตรวจสอบความถูกต้อง วันที่ 8 ก.พ. 55

56 สบร. ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้ง สกท. วันที่ 20 ก.พ. 55
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. สบร. ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้ง สกท. วันที่ 20 ก.พ. 55

57 จำนวนข้อมูลที่ตรวจสอบ 44 สายทาง ถูกต้อง 23 สายทาง ไม่ถูกต้อง 21 สายทาง
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. จำนวนข้อมูลที่ตรวจสอบ 44 สายทาง ถูกต้อง สายทาง ไม่ถูกต้อง สายทาง

58 สกท. แจ้ง หน่วยดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. สกท. แจ้ง หน่วยดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล

59 ผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. ผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง ซ่อมโดยไม่ใช้งบฟื้นฟู ฯ 11 สายทาง แก้ไขข้อมูลกับ สบร. แล้ว สายทาง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 สายทาง กับหน่วยดำเนินการ

60 รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง ซ่อมโดยไม่ใช้งบฟื้นฟู 11 สายทาง รหัสสายทาง ชื่อสายทาง หน่วยดำเนินการ สฎ.6019 บ.กะเปา – บ.ถ้ำผึ้ง สทช.ที่ 11 สฎ.2029 แยก ทล.41 – บ.ควนใหม่ ชพ.5046 แยก ทล.4012 – บ.แหลมทราย ทชจ.ชุมพร อท.4020 แยก ทล.3064 – บ.ไผ่ดำ ทชจ.อ่างทอง นฐ.4041 แยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) ทชจ.นครปฐม

61 รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง ซ่อมโดยไม่ใช้งบฟื้นฟู 11 สายทาง (ต่อ) รหัสสายทาง ชื่อสายทาง หน่วยดำเนินการ - บ.ปลายเส - แพรกกลาง ทชจ.นครศรีธรรมราช บ.นาบอน – บ.คลองกุย สฎ.4059 แยก ทล สามแยกปลัดทวี ทชจ.สุราษฎร์ธานี ชร.5050 บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง สทช.ที่ 17 แยก ทล.329 – บ.ท่าเรือ สบร. นว.4049 แยก ทล.3473 – บ.ปางงู

62 รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง แก้ไขข้อมูลกับ สบร. แล้ว 6 สายทาง รหัสสายทาง ชื่อสายทาง หน่วยดำเนินการ พจ.3048 บ.รายชะโด – บ.รังนก สทช.ที่ 8 พจ.5054 บ.เนินขวาง – บ.ไผ่ท่าโพ ทชจ.พิจิตร - คอกวัว – ท่าเรือรี ม.9 ทชจ.นครศรีธรรมราช สท.6058 บ.วังทอง – บ.นา ทชจ.สุโขทัย อท.4014 แยก ทล.6034 – บ.บางหัก ทชจ.อ่างทอง นธ.6038 บ.ตือปิงลูโต๊ะ – บ.ไอร์จาดา สทช.ที่ 12

63 รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง
การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูลสายทาง 21 สายทาง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยดำเนินการ 4 สายทาง รหัสสายทาง ชื่อสายทาง หน่วยดำเนินการ ชร.3051 แยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน สทช.ที่ 17 อท.4011 แยก ทล – บ.หนองจิก ทชจ.อ่างทอง อท.5023 แยก ทช.อท.4004 – บ.สามหน่อ นฐ.4041 แยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) ทชจ.นครปฐม

64 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google