งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รหัสวิชา 2201-2401

2 2 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 4 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผล (Processing Unit) 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) รหัสวิชา 2201-2401

3 3 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401

4 4 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input Devices) Keyboard Mouse Track Ball Scanner Digital Camera Pen Digitizer ฯลฯ คีย์บอร์ด เมาส์ แทร็กบอล สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล ดิจิไทเซอร์ เพ็น

5 5 พอร์ตคีย์บอร์ดใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 ขั้วต่อคีย์บอร์ดขนาดเล็กแบบ 6 Pin (PS/2) ขั้วต่อคีย์บอร์ดขนาดใหญ่แบบ 5 Pin ขั้วต่อคีย์บอร์ดแบบ USB 4 Pin

6 6 พอร์ตเมาส์ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 พอร์ตเมาส์แบบพีเอสทู พอร์ตเมาส์แบบอนุกรม พอร์ตเมาส์แบบยูเอสบี

7 7 พอร์ตสแกนเนอร์ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 พอร์ตสแกนเนอร์แบบขนาน หรือ เรียกว่า Parallel Port พอร์ตเมาส์แบบยูเอสบี (USB Port)

8 8  อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Devices) รหัสวิชา 2201-2401 จอภาพ เครื่องพิมพ์แบบด็อตแมทริกซ์ เครื่องพิมพ์แบบวาดภาพ จอภาพแบบพลาสมา เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก

9 9 3. การใช้งานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ Brightness ปรับความ สว่างของจอภาพ Contrast ปรับความ คมชัดของตัวอักษร สายต่อ เข้าคอมพิวเตอร์ สายเสียบ เพาเวอร์ สวิตช์เปิด-ปิด ด้านหน้าจอภาพด้านหลังจอภาพ

10 10 สายไฟต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ สายต่อเข้ากับปลั๊กไฟ สายไฟต่อเข้ากับซีพียู คือจอภาพใช้ไฟจากซีพียู สายไฟของจอภาพที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์

11 11 การใช้ซีพียูและส่วนประกอบต่าง ๆ รหัสวิชา 2201-2401 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ไดรว์ CD-ROM ปัจจุบันคือไดรว์ E: ไดรว์ A: ขนาด 3.5 นิ้ว สวิตช์เปิด/ปิด ไดรว์ C: คือไดรว์ฮาร์ดดิสก์ ด้านหน้าซีพียู ด้านหลังซีพียู ปลั๊กเพาเวอร์ ปลั๊กต่อเข้าจอ พัดลม พอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม การ์ดจอภาพ การ์ดแลน โมเด็ม การ์ดเสียง คีย์บอร์ด เมาส์ ยูเอสบี

12 12 4. ข้อระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2401 1. วิธีปิดเครื่องอย่างถูกวิธี ทุกครั้งที่จะปิดเครื่องให้ออกจากโปรแกรมที่ทำงานอยู่ ปิดเครื่องโดย คลิกที่ปุ่ม Start --> Turn Off Computer เสมอ อย่างปิดเครื่องโดยกดที่สวิตช์จอภาพและสวิตช์ซีพียู 2. วิธีแก้เครื่องแฮงก์บ่อย ๆ กดปุ่ม Ctrl + Alt +Del คลิกที่ปุ่ม End Task หรือถ้าใช้ไม่ได้ ต้องกดปุ่ม รีเซตเครื่องใหม่ 3. ห้องอย่าให้อากาศร้อนมากและชื้นมาก

13 13 จบบทที่ 2 บทที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รหัสวิชา 2201-2401


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google