งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
รหัสวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

2 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผล (Processing Unit) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หน่วยแสดงผล (Output Unit) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

3 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

4 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input Devices) เมาส์ คีย์บอร์ด สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล แทร็กบอล Keyboard Mouse Track Ball Scanner Digital Camera Pen Digitizer ฯลฯ เพ็น ดิจิไทเซอร์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

5 พอร์ตคีย์บอร์ดใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา พอร์ตคีย์บอร์ดใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ขั้วต่อคีย์บอร์ดขนาดใหญ่แบบ 5 Pin ขั้วต่อคีย์บอร์ดขนาดเล็กแบบ 6 Pin (PS/2) ขั้วต่อคีย์บอร์ดแบบ USB 4 Pin นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

6 พอร์ตเมาส์ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา พอร์ตเมาส์ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พอร์ตเมาส์แบบอนุกรม พอร์ตเมาส์แบบพีเอสทู พอร์ตเมาส์แบบยูเอสบี นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

7 พอร์ตสแกนเนอร์ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา พอร์ตสแกนเนอร์ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พอร์ตสแกนเนอร์แบบขนาน หรือ เรียกว่า Parallel Port พอร์ตเมาส์แบบยูเอสบี (USB Port) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

8 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Devices)
รหัสวิชา อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Devices) จอภาพ จอภาพแบบพลาสมา เครื่องพิมพ์แบบด็อตแมทริกซ์ เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบวาดภาพ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

9 3. การใช้งานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 3. การใช้งานคอมพิวเตอร์ สายต่อ สายเสียบ เพาเวอร์ เข้าคอมพิวเตอร์ สวิตช์เปิด-ปิด ด้านหน้าจอภาพ ด้านหลังจอภาพ Brightness ปรับความสว่างของจอภาพ Contrast ปรับความคมชัดของตัวอักษร 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

10 สายไฟต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา สายไฟต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ สายต่อเข้ากับปลั๊กไฟ สายไฟต่อเข้ากับซีพียู คือจอภาพใช้ไฟจากซีพียู สายไฟของจอภาพที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

11 การใช้ซีพียูและส่วนประกอบต่าง ๆ
รหัสวิชา การใช้ซีพียูและส่วนประกอบต่าง ๆ ปลั๊กเพาเวอร์ คีย์บอร์ด ปลั๊กต่อเข้าจอ ไดรว์ CD-ROM ปัจจุบันคือไดรว์ E: พัดลม เมาส์ ยูเอสบี ไดรว์ A: ขนาด 3.5 นิ้ว สวิตช์เปิด/ปิด พอร์ตขนาน ไดรว์ C: คือไดรว์ฮาร์ดดิสก์ พอร์ตอนุกรม การ์ดเสียง การ์ดจอภาพ ด้านหน้าซีพียู โมเด็ม การ์ดแลน ด้านหลังซีพียู 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

12 4. ข้อระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 4. ข้อระวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1. วิธีปิดเครื่องอย่างถูกวิธี ทุกครั้งที่จะปิดเครื่องให้ออกจากโปรแกรมที่ทำงานอยู่ ปิดเครื่องโดย คลิกที่ปุ่ม Start --> Turn Off Computer เสมอ อย่างปิดเครื่องโดยกดที่สวิตช์จอภาพและสวิตช์ซีพียู วิธีแก้เครื่องแฮงก์บ่อย ๆ กดปุ่ม Ctrl + Alt +Del คลิกที่ปุ่ม End Task หรือถ้าใช้ไม่ได้ ต้องกดปุ่ม รีเซตเครื่องใหม่ 3. ห้องอย่าให้อากาศร้อนมากและชื้นมาก นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

13 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา จบบทที่ 2 บทที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google