งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้อง 1-2 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประมาณ 38 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 3-4 ห้องเรียนพิเศษ พสวท. ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้อง 1-2 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประมาณ 38 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 3-4 ห้องเรียนพิเศษ พสวท. ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ห้อง 1-2 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประมาณ 38 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 3-4 ห้องเรียนพิเศษ พสวท. ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประมาณ 38 คาบ เรียน / สัปดาห์ ห้อง 5-9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประมาณ 36 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 10 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ประมาณ 35 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 11 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ประมาณ 35 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 12 ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ประมาณ 35 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 13 – 14 แผนการเรียนทั่วไป ประมาณ 34 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 1-2 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประมาณ 38 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 3-4 ห้องเรียนพิเศษ พสวท. ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประมาณ 38 คาบ เรียน / สัปดาห์ ห้อง 5-9 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประมาณ 36 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 10 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ประมาณ 35 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 11 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ประมาณ 35 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 12 ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ประมาณ 35 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 13 – 14 แผนการเรียนทั่วไป ประมาณ 34 คาบเรียน / สัปดาห์

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ห้อง 1-2 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประมาณ 38 คาบเรียน / สัปดาห์ ห้อง 3-4 ห้องเรียนพิเศษ พสวท. ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google