งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By: Mr. Piriyarath Khoonthanasorn ( Pete) THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION (TIFFA) วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการ ขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By: Mr. Piriyarath Khoonthanasorn ( Pete) THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION (TIFFA) วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการ ขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By: Mr. Piriyarath Khoonthanasorn ( Pete) THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION (TIFFA) วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการ ขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ (LOGISTICS SERVICE PROVIDER : LSPs)

2 CASE STUDIES / กรณีศึกษา 1. พนักงานจงใจฉ้อฉล ทำให้เกิดความ ผิดพลาดทางเอกสาร 2. การเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านพิธีการกรม ศุลกากร (CUSTOMS BROKER) ที่ไม่ เหมาะสม. 3. การคัดเลือกสายการเดินเรือที่ไม่เหมาะสม 4. การเลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่มี LIABILITY INSURANCE 5. การเลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือ

3 1. CHAIN OF INTERNATIONAL TRANSPORT 2. LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มี ประสิทธิภาพ จะช่วย SME ได้ อย่างไร ? 3. ความสูญเสียจากการเลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 4. วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี 5. จะทราบได้อย่างไรว่า LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ใด ที่ ได้รับการยอมรับ ? AGEN DA

4 1. CHAIN OF INTERNATIONAL TRANSPORT EXPORTERS TRANSPORTATION TRANSPORTATION TRANSPORTATION TRANSPORTATION WAREHOUSING & PACKING ICD OR PORT WAREHOUSING / PICK&PACK INVENTORY MANAGEMENT IMPORTERS SEA / AIR CUSTOMSFORMALITYCUSTOMSFORMALITY

5 2. LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มี ประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้อย่างไร ?

6 LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มี ประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้ อย่างไร ? 1. เพิ่มอำนาจการต่อรอง และอำนาจ ในการซื้อค่าระวาง / ค่าขนส่ง 2. ลดต้นทุนค่าขนส่ง โดย การให้บริการแบบ LCL การให้บริการแบบ LCL คัดเลือกการใช้สายเดินเรือ / สายการบินที่เหมาะสม คัดเลือกการใช้สายเดินเรือ / สายการบินที่เหมาะสม บริการครบวงจร บริการครบวงจร

7 3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อันเกิด จาก การประสานงานผิดพลาด การประสานงานผิดพลาด ความไม่ชำนาญงานของ บุคลากร ความไม่ชำนาญงานของ บุคลากร การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ หลายบริษัท การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ หลายบริษัท การใช้บริการจากผู้ให้บริการ หลายบริษัท การใช้บริการจากผู้ให้บริการ หลายบริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มี ประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้ อย่างไร ? ( ต่อ )

8 4. มีมูลค่าเพิ่ม (VALUE-ADDED SERVICES) ของการให้บริการ CREDIT TERMS / CREDIT LINES CREDIT TERMS / CREDIT LINES การให้คำปรึกษา แนะนำ การให้คำปรึกษา แนะนำ INTERNATIONAL NETWORKS INTERNATIONAL NETWORKS DOOR-TO-DOOR SERVICE DOOR-TO-DOOR SERVICE การติดตามข้อมูลของการขนส่ง (TRACK / TRACE) การติดตามข้อมูลของการขนส่ง (TRACK / TRACE) LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มี ประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้ อย่างไร ? ( ต่อ )

9 3. ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และ เป็นต้นทุนแอบแฝง จากการ เลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่มี ประสิทธิภาพ

10 3. ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเป็น ต้นทุนแอบแฝง 1. การหยุด PRODUCTION LINE 2. โอกาส ทางการขาย 3. ความสัมพันธ์กับ ลูกค้า 4. สินค้าเสียหาย สูญ หาย 5. COST OF INVENTORY

11 6. COST OF TRANSPORT 7. COST OF COMMUNICATION 8. ดอกเบี้ย 9. เวลา 10. ทรัพยากร บุคคล 3. ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเป็น ต้นทุนแอบแฝง

12 4. วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี ควร พิจารณาจากอะไร ?

13 วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี ควรพิจารณาจากบริษัทที่... 1. มีความมั่นคง และเปิดให้บริการแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท 2. ผู้บริหารของบริษัทควรเป็นผู้มี ประสบการณ์ในธุรกิจ INTERNATIONAL TRANSPORT ไม่ น้อยกว่า 3 ปี INTERNATIONAL TRANSPORT ไม่ น้อยกว่า 3 ปี 3. มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และ น่าเชื่อถือ

14 5. มีรายชื่อลูกค้าอ้างอิง 6. มีบริการที่ครบวงจร 7. มี LIABILITY INSURANCE 4. มีทรัพยากรที่สำคัญ เช่น บุคลากร, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ระบบ EDI, อุปกรณ์สำนักงาน ระบบ EDI, อุปกรณ์สำนักงาน วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี ควรพิจารณาจากบริษัทที่...

15 5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ ได้รับการยอมรับ ? (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ ได้รับการยอมรับ ?

16  เลือกติดต่อกับบริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่เป็นสมาชิกของ TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาคมที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ INTERNATIONAL TRANSPORT ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศให้การ ยอมรับ เช่น …… 5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ได้รับ การยอมรับ ? (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ได้รับ การยอมรับ ?

17 สำนักงานส่งเสริมพาณิชย์นาวี ( ส. พ. ว.), กระทรวงคมนาคม สำนักงานส่งเสริมพาณิชย์นาวี ( ส. พ. ว.), กระทรวงคมนาคม FIATA FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) (International Federation of Freight Forwarders Associations) AFFA (ASEAN Federation of Freight Forwarders Association) AFFA (ASEAN Federation of Freight Forwarders Association) UNITED NATION/ ESCAP UNITED NATION/ ESCAP

18 BOARD OF TRADE / กรมศุลกากร BOARD OF TRADE / กรมศุลกากร การท่าเรือ / การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือ / การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ EDI แห่งชาติ / บริษัท เทรดสยาม จำกัด คณะกรรมการ EDI แห่งชาติ / บริษัท เทรดสยาม จำกัด คณะกรรมการการพัฒนาขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ คณะกรรมการการพัฒนาขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MTO) แห่งชาติ (MTO) แห่งชาติ

19 สมาคม TIFFA มีขั้นตอนในการคัดเลือก สมาชิก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) อย่างรัดกุม และมี STANDARD TRADING CONDITIONS ( เงื่อนไข มาตรฐานทางการค้า ) เพื่อให้ผู้ประกอบการ นำเข้า และส่งออกมีความมั่นใจในการใช้ บริการของสมาชิกของสมาคม สมาคม TIFFA Tel. 02- 671-4664 www.tiffa.com 5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ได้รับ การยอมรับ ?( ต่อ ) (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ได้รับ การยอมรับ ?( ต่อ )

20 Thank you


ดาวน์โหลด ppt By: Mr. Piriyarath Khoonthanasorn ( Pete) THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION (TIFFA) วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการ ขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google