งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ
(LOGISTICS SERVICE PROVIDER : LSPs) By: Mr. Piriyarath Khoonthanasorn ( Pete) THAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION (TIFFA)

2 CASE STUDIES / กรณีศึกษา
1. พนักงานจงใจฉ้อฉล ทำให้เกิดความผิดพลาดทางเอกสาร 2. การเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร (CUSTOMS BROKER) ที่ไม่เหมาะสม. 3. การคัดเลือกสายการเดินเรือที่ไม่เหมาะสม 4. การเลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่มี LIABILITY INSURANCE 5. การเลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ

3 AGENDA 1. CHAIN OF INTERNATIONAL TRANSPORT
2. LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มี ประสิทธิภาพ จะช่วย SME ได้อย่างไร ? 3. ความสูญเสียจากการเลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 4. วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี 5. จะทราบได้อย่างไรว่า LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ใด ที่ได้รับการยอมรับ ?

4 WAREHOUSING / PICK&PACK
1. CHAIN OF INTERNATIONAL TRANSPORT EXPORTERS IMPORTERS TRANSPORTATION TRANSPORTATION WAREHOUSING / PICK&PACK INVENTORY MANAGEMENT WAREHOUSING & PACKING TRANSPORTATION TRANSPORTATION SEA / AIR ICD OR PORT ICD OR PORT CUSTOMS FORMALITY CUSTOMS FORMALITY

5 2. LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้อย่างไร ?

6 LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้อย่างไร ?
1. เพิ่มอำนาจการต่อรอง และอำนาจในการซื้อค่าระวาง / ค่าขนส่ง 2. ลดต้นทุนค่าขนส่ง โดย การให้บริการแบบ LCL คัดเลือกการใช้สายเดินเรือ / สายการบินที่เหมาะสม บริการครบวงจร

7 LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้อย่างไร ? (ต่อ)
3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อันเกิดจาก การประสานงานผิดพลาด ความไม่ชำนาญงานของบุคลากร การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการหลายบริษัท การใช้บริการจากผู้ให้บริการหลายบริษัท

8 LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย SMEs ได้อย่างไร ? (ต่อ)
4. มีมูลค่าเพิ่ม (VALUE-ADDED SERVICES) ของการให้บริการ CREDIT TERMS / CREDIT LINES การให้คำปรึกษา แนะนำ INTERNATIONAL NETWORKS DOOR-TO-DOOR SERVICE การติดตามข้อมูลของการขนส่ง (TRACK / TRACE)

9 3. ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเป็นต้นทุนแอบแฝง จากการเลือกใช้ LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

10 3. ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเป็นต้นทุนแอบแฝง
1. การหยุด PRODUCTION LINE 2. โอกาสทางการขาย 3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 4. สินค้าเสียหาย สูญหาย 5. COST OF INVENTORY

11 6. COST OF TRANSPORT 7. COST OF COMMUNICATION 8. ดอกเบี้ย 9. เวลา
3. ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเป็นต้นทุนแอบแฝง 6. COST OF TRANSPORT 7. COST OF COMMUNICATION 8. ดอกเบี้ย 9. เวลา 10. ทรัพยากรบุคคล

12 4. วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี ควรพิจารณาจากอะไร?

13 วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี ควรพิจารณาจากบริษัทที่...
1. มีความมั่นคง และเปิดให้บริการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท 2. ผู้บริหารของบริษัทควรเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ INTERNATIONAL TRANSPORT ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

14 วิธีการคัดเลือก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่ดี ควรพิจารณาจากบริษัทที่...
4. มีทรัพยากรที่สำคัญ เช่น บุคลากร, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ระบบ EDI, อุปกรณ์สำนักงาน 5. มีรายชื่อลูกค้าอ้างอิง 6. มีบริการที่ครบวงจร 7. มี LIABILITY INSURANCE

15 5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER
5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ ?

16 5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER
5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ ?  เลือกติดต่อกับบริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) ที่เป็นสมาชิกของ TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาคมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ INTERNATIONAL TRANSPORT ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศให้การยอมรับ เช่น……

17 สำนักงานส่งเสริมพาณิชย์นาวี (ส.พ.ว.), กระทรวงคมนาคม
สำนักงานส่งเสริมพาณิชย์นาวี (ส.พ.ว.), กระทรวงคมนาคม FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) AFFA (ASEAN Federation of Freight Forwarders Association) UNITED NATION/ ESCAP

18 BOARD OF TRADE / กรมศุลกากร
การท่าเรือ / การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ EDI แห่งชาติ / บริษัท เทรดสยาม จำกัด คณะกรรมการการพัฒนาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MTO) แห่งชาติ

19 สมาคม TIFFA Tel. 02- 671-4664 www.tiffa.com
5. จะทราบได้อย่างไรว่า บริษัท LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) รายใด เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ ?(ต่อ) สมาคม TIFFA มีขั้นตอนในการคัดเลือกสมาชิก LOGISTICS SERVICE PROVIDER (LSPs) อย่างรัดกุม และมี STANDARD TRADING CONDITIONS (เงื่อนไข มาตรฐานทางการค้า) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเข้า และส่งออกมีความมั่นใจในการใช้บริการของสมาชิกของสมาคม สมาคม TIFFA Tel

20 Thank you


ดาวน์โหลด ppt วิธีการคัดเลือกผู้รับจัดการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google