งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูพนิดา กำลา ผู้จัดทำ ด. ญจิรสุดา ปัก สำโรง ชั้นป.4 เลขที่ 16 ด. ญปริญญา ร่วมสุข ชั้นป. เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูพนิดา กำลา ผู้จัดทำ ด. ญจิรสุดา ปัก สำโรง ชั้นป.4 เลขที่ 16 ด. ญปริญญา ร่วมสุข ชั้นป. เลขที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูพนิดา กำลา ผู้จัดทำ ด. ญจิรสุดา ปัก สำโรง ชั้นป.4 เลขที่ 16 ด. ญปริญญา ร่วมสุข ชั้นป. เลขที่ 17

2 ทิวลิปสยาม หรือที่รู้จักกันในชื่อ " ดอก กระเจียว " ในภาษาไทย เป็นดอกไม้ตามฤดูกาลที่ จะบานเต็มที่ในช่วงต้นฤดูฝน ตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พื้นที่มากกว่า 1,000 เอเคอร์ของลานหินงาม ไปจนถึงจุดชมวิวสุด แผ่นดิน จะถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้สีชมพูอม ม่วงที่สวยงาม นอกจากหมู่มวลปุปผชาติที่บาน สะพรั่ง ในบริเวณเดียวกัน ผู้เยี่ยมชมยังจะได้เห็น หินก้อนน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกๆ มากมาย เรียง รายทั่วพื้นที่ของ " ลานหินงาม " หรือ " ป่าหินงาม " ที่มีอาณาบริเวณมากกว่า 10 ไร่ หินรูปร่างแปลก ตาเหล่านี้ เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหิน โดยแสงอาทิตย์ ลม และฝนเป็นเวลานานหลาย พันปี นอกจากนี้ที่นี่ยังมีหน้าผาที่มีความสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 846 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวมุม กว้างของหุบเขาและแม่น้ำหลายสายที่งดงาม

3 การเดินทาง : ใช้ทางหลวง หมายเลข 205 จากนครราชสีมา ขึ้น ไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอโนนไทย บ้านหนองบัวโคก บ้านคำปิง และ อำเภอเทพสถิต จนมาถึงสี่แยกและให้ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2354 และขับต่อไปอีกประมาณ 17 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย แล้วขับ ตามทางต่อไปอีก 13 กิโลเมตร ที่ทำ การของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจะ ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ

4 หินก้อนน้อยใหญ่รูปร่าง หน้าตาแปลกประหลาด เป็น ประติมากรรมที่เกิดจากการสรรค์สร้าง ของธรรมชาติ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บน พื้นที่กว่า 10 ไร่ ของอุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม สายฝนและสายลมที่ได้ทำ กัดเซาะเนื้อดินและหินอย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลานาน เป็นสาเหตุที่ทำ ให้เกิดการก่อรูปและเปลี่ยนรูปของ เหล่าหินที่มีความสวยงามแปลกตา เหล่านี้ " ลานหินงาม " ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกของอุทยานแห่งชาติและ สามารถเดินทางเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์

5 การเดินทาง : ใช้ทางหลวง หมายเลข 205 จากนครราชสีมาขึ้นไป ทางทิศเหนือ ขับตามถนนที่มุ่งไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศ ตะวันตกประมาณ 110 กิโลเมตร เลี้ยว ขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 2354 และ ขับต่อไปอีก 20 กิโลเมตร จากนั้นให้ เลี้ยวซ้ายแล้วขับตามถนนนี้ไปอีก 14 กิโลเมตร ไปจนถึงที่ทำการอุทยาน แห่งชาติป่าหินงาม จุดชมวิวหินช้างสี

6 จุดชมวิวหินช้างสี ตั้งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็น กลุ่มหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนสัน เขาป่าโสกนกแต้ เหนือที่ทำการ อุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็นจุดชม พระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงามตระการตา ที่จุดชมวิว แห่งนี้ มีลานหินขนาดใหญ่ที่มี ก้อนหินรูปคล้ายหัวกระโหลกตั้ง โดดเด่นอยู่บนจุดสูงสุด จากจุด ชมวิวนี้สามารถมองเห็น ทัศนียภาพได้โดยรอบ จะเห็นวิว มุมกว้างของผืนป่าใหญ่

7 โดยมีเทือกเขาภูเวียงและภู เก้าที่สูงสง่าเป็นฉากหลัง ยามเช้าใน ฤดูหนาวที่สายหมอกล่องลอยไล่เลี่ย พื้นน้ำ ดูคล้ายกับลูกคลื่นในท้องทะเล ส่งผลให้จุดชมวิวหินช้างสีมีเสน่ห์และ น่าหลงไหลสำหรับผู้ที่ได้พบเห็น บริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์ ค้างแรมของผู้ที่ชื่นชอบและต้องการ สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริเวณหินช้างสียังพบ ภาพเขียนเลขาคณิตอันเป็นร่องรอย ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีก ด้วย

8 ถ้ำพญานาคราช เป็นถ้ำที่มี ความสวยงามมากที่สุดของอุทยาน แห่งชาติภูผาม่าน ภายในถ้ำมืดสนิท แบ่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้อง ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่ส่อง ประกายแวววาวระยิบระยับอันงดงาม โดยเฉพาะห้องโถงใหญ่มีม่านหินย้อย ขนาดใหญ่ห้อยลงมาจากเพดานสูง แล้วแผ่กว้างออก รถยนต์สามารถ เข้าถึงเชิงเขาที่เป็นตัวถ้ำได้

9 การเดินทาง : ใช้ทางหลวง หมายเลข 201 แล้วเลี้ยวซ้ายที่หลัก กิโลเมตรที่ 112-113 และขับต่อไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

10 หาดทรายทองศรีโคตรบูร เป็น หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการ Unseen Thailand ที่นักท่องเที่ยวยุค ใหม่ไม่ควรพลาด ภาคอีสานเป็นภูมิภาค ที่รายล้อมไปด้วยผืนแผ่นดิน ไม่มี ทางออกสู่ทะเล แต่หนึ่งในความ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของที่นี่กลับเป็น หาดทรายอันงดงาม โดยหาดทรายทอง ศรีโคตรบูร เป็นหาดทรายน้ำจืดที่ สวยงามมากแห่งหนึ่ง โดยหาดทรายจะ ปรากฎให้เห็นในฤดูแล้งเท่านั้น ซึ่งตรง กับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน พฤษภาคม

11 ภูฝอยลม ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน น้อย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิด หนึ่ง คือ " ฝอยลม " ซึ่งส่วนใหญ่จะพบ ตามกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยลง เนื่องจากป่า ถูกบุกรุกทำลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ ธรรมชาติ และให้เป็นที่ทัศนศึกษา ของประชาชน ภายในภูฝอยลมมี " สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูพนิดา กำลา ผู้จัดทำ ด. ญจิรสุดา ปัก สำโรง ชั้นป.4 เลขที่ 16 ด. ญปริญญา ร่วมสุข ชั้นป. เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google