งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง วิธีดูแลตัวเองเพื่อการลดน้ำหนัก จัดทำโดย ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง วิธีดูแลตัวเองเพื่อการลดน้ำหนัก จัดทำโดย ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง วิธีดูแลตัวเองเพื่อการลดน้ำหนัก จัดทำโดย ด
เรื่อง วิธีดูแลตัวเองเพื่อการลดน้ำหนัก จัดทำโดย ด.ญ นัทชา วงศ์สาม เลขที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เสนอ ครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 การรับประทานอาหารที่ให้พลังงานต่ำ
การใช้ยาลดน้ำหนัก การควบคุมอาหาร การรับประทานอาหารที่ให้พลังงานต่ำ การออกกำลังกาย ส. ที่3 ส. ที่ 1 หลัก 5 ส. เพื่อการลดน้ำหนัก ส. ที่4 ส. ที่2 ส. ที่5

3 (ควรลดอาหารประเภทแป้ง)
การควบคุมอาหาร เป็นการควบคุมอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย (ควรลดอาหารประเภทแป้ง) Manu

4 รับประทานอาหารที่ให้พลังงานต่ำ เช่น ผัก และ ผลไม้ที่ไม่หวานจัด นมพร่องมันเนย ถั่วประเภทต่างๆ เป็นต้น
Manu

5 การใช้ยาลดน้ำหนัก หรือที่เรียกกันว่า ยาลดความอ้วน เพื่อการลดน้ำหนักนั้น พบว่ามีผลข้างเคียงและผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่าง แพทย์จึงไม่แนะนำให้ใช้ Manu

6 การออกกำลังกายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายได้ระบายพลังงานที่ได้รับจากอาหารออกจากร่างกาย ซึ่งเป็นการลดน้ำหนักที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ Manu

7 หลัก 5 ส. เพื่อการลดน้ำหนัก โดยหลักการที่ควรทราบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ใช้หลักการ 5ส. เพื่อการลดน้ำหนัก ดังนี้ 1.สัญญา 2.สะสาง 3.สุขนิสัย 4.สุขลักษณะ 5.สม่ำเสมอ Manu

8 ส. ที่1 สัญญา คือ การให้คำมั่นสัญญาโดยการตั้งเป้าหมาย มีจิตใจมั่นคง เชื่อมั่นในตนเองต่อการลดน้ำหนักว่าจะต้องทำให้ได้ Manu

9 ส. ที่2 สะสาง คือ การเก็บกวาดอาหารที่ทำให้เกิดความต้องการรับประทานหรืออาหารที่ชอบออกจากตู้กับข้าว ตู้เย็น โดยเลือกเอาไว้เหลือแต่อาหารที่ให้พลังงานต่ำ Manu

10 ส. ที่3 สุขนิสัย คือ การสร้างสุขนิสัยในด้านการบริโภคให้ถูกต้อง หมั่นชั่งน้ำนักเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง รวมถึงฝึกการคำนวณพลังงานจากอาหารในแต่ละวัน ตลอดจนดูแลสุขภาพการและสุขภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอ Manu

11 ส. ที่4 สุขลักษณะ คือ การสร้างและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อการลดน้ำหนักให้ถูกต้อง เช่น ไม่รับประทานอาหารในห้องนอน หรือขณะดูโทรทัศน์ เป็นต้น Manu

12 [ ส. ที่5 สม่ำเสมอ คือ การปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อการลดน้ำหนักเป็นประจำ โดยไม่ย่อท้อ หรือล้มเลิกความตั้งใจ (ซึ่งถ้าหากย่อท้อ หรือคิดที่จะล้มเลิกความตั้งใจเมื่อใดให้กลับไปดูข้อที่ ) 1 Manu


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง วิธีดูแลตัวเองเพื่อการลดน้ำหนัก จัดทำโดย ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google