งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของ ด้านทั้งสามของรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก a b c c 2 = a 2 + b 2 a 2 = c 2 - b 2 b 2 = c 2 - a 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของ ด้านทั้งสามของรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก a b c c 2 = a 2 + b 2 a 2 = c 2 - b 2 b 2 = c 2 - a 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของ ด้านทั้งสามของรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก a b c c 2 = a 2 + b 2 a 2 = c 2 - b 2 b 2 = c 2 - a 2

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 สำหรับรูป สามเหลี่ยมใด ๆ ถ้า กำลังสองของความ ยาวของด้าน ด้านหนึ่ง เท่ากับ ผลบวกของกำลัง สองของความยาว ของด้านอีกสอง ด้าน แล้วรูป สามเหลี่ยมนั้นเป็น รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก

5 ครูชนิดา ดวงแข 4

6 5 1) บันไดอันหนึ่งยาว 50 ฟุต พาดถึง หน้าต่างสูง 48 ฟุต ถ้ากลับบันไดไป พาดกับกำแพงอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรง ข้ามกับหน้าต่าง ปลายบันไดจะจรด กำแพงสูงจากพื้นดินได้เพียง 14 ฟุต อยากทราบว่าผนังตึกอยู่ห่างกำแพง กี่ฟุต

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 วิธีทำ ให้ AB เป็นความยาวของบันได AC เป็นระยะห่างพื้นดินถึงหน้าต่าง AD เป็นระยะปลายบันไดที่จรด กำแพงถึงพื้นดิน A B 48 C D 50 14 50 A

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 A B 48 C D 50 14 50 A จาก  ABC จะได้ BC 2 = AB 2 - AC 2 = 50 2 - 48 2 = 2500 - 2304 = 196 BC = 14 จาก  ABD จะได้ BD 2 = AB 2 - AD 2 = 50 2 - 14 2

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 A B 48 C D 50 14 50 A = 2,500 - 196 = 2,304 BD = 48 CD = CB + BD = 14 + 48 = 62 ดังนั้น ผนังตึกอยู่ห่างกำแพง 62 ฟุต

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 2) ชายคนหนึ่งออกเดินทางไปทาง ทิศใต้ได้ 27 ไมล์ ก็เลี้ยวไปทางทิศ ตะวันตกได้ 24 ไมล์ แล้วเลี้ยวไปทาง ทิศเหนืออีก 20 ไมล์ ชายคนนี้จะอยู่ ห่างจากที่เดิมกี่ไมล์

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 วิธีทำ ให้ชายคนนั้นเริ่มเดินทางจาก A ไปทางทิศใต้ถึง B เป็นระยะ 27 ไมล์ เลี้ยวไปทิศตะวันตก ถึง C 24 ไมล์ เลี้ยวไปทิศเหนือ ถึง D 20 ไมล์ A B 27 C D 24 20 ลาก DE ตั้งฉาก กับ AB ที่ E E

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 A B 27 C D 24 20 E จาก  ADE จะได้ AD 2 = AE 2 - DE 2 = (27 - 20) 2 + 24 2 = 7 2 + 24 2 = 49 + 576 = 625 AD = 25 ชายคนนี้อยู่ห่างจากที่เดิม 25 ไมล์

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 3) จากรูป ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มี AB = 16 ซม. BG = 21 ซม. และ FG = 12 จงหาความยาวของ AF AB G FE D C 21 16 12 H

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 AB G FE D C 21 16 12 H วิธีทำ  ABC เป็นรูป  มุมฉาก จะได้ AC 2 = AB 2 + BC 2 AC 2 = 16 2 + 12 2 AC 2 = 256 + 144 AC 2 = 400 AC 2 = 20 × 20 AC = 20 20

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 AB G FE D C 21 16 12 H  AHF เป็นรูป  มุมฉาก จะได้ AF 2 = AH 2 + HF 2 AF 2 = 21 2 + 20 2 AF 2 = 441 + 400 AF 2 = 841 AF 2 = 29 × 29 AF = 29 นั่นคือ AF ยาว 29 เซนติเมตร 20

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 4) จากรูปให้หาพื้นที่ส่วนแรเงา A B 9 C E D 84

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 A B 9 C E D 84 วิธีทำ  BAC เป็นรูป  มุมฉาก จะได้ BC 2 = AB 2 + AC 2 BC 2 = 9 2 + (4+8) 2 BC 2 = 81 + 144 = 225 = 15 × 15 BC = 15

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 A B 9 C E D 84 ดังนั้น ด้าน DC ยาว = 7.5  CDE เป็นรูป  มุมฉาก DE 2 = CE 2 - CD 2 = 8 2 - 7.5 2 = 64 - 56.25 = 7.75 DE = 2.78 7.5 2.78

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 A B 9 C E D 84 พื้นที่รูป  BAC 2 = ×× 1 129 = 54 ตารางหน่วย พื้นที่รูป  CDE 2 = ×× 1 2.78 7.5 = 10.425 7.5 2.78

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 A B 9 C E D 84 พื้นที่รูป AEDB ( ส่วนที่แรเงา ) = พท. รูป  BAC - พท. รูป  CDE = 54 - 10.425 = 43.575 พื้นที่ส่วนที่แรเงา 43.575 ตารางหน่วย ตอบ 43.575 ตารางหน่วย

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 5) จากรูปด้าน BC ยาวเป็นครึ่งหนึ่ง ของด้าน DC ให้ DE = 6 เซนติเมตร และ EC = 8 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ ส่วนที่แรเงา AB CD E 8 6

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 AB CD E 8 6 วิธีทำ  DEC เป็นรูป  มุมฉาก DC 2 = DE 2 + EC 2 DC 2 = 6 2 + 8 2 DC 2 = 36 + 64 = 100 = 10 × 10 DC = 10 10

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 AB CD E 8 6 ABCD เป็นรูป ผืนผ้า มีด้าน DC ยาว 10 ซม. BC ยาวเป็นครึ่งหนึ่ง DC ดังนั้น BC ยาว 5 ซม. พื้นที่ ผืนผ้า = กว้าง ×  ยาว = 5 ×  10 = 50 ตร. ซม. 10

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 AB CD E 8 6 พื้นที่รูป  DEC 2 = ×× 1 68 = 24 ตร. ซม. พื้นที่ส่วนที่แรเงา = พท. รูป ABCD - พท. รูป  DEC = 50 - 24 = 26 ตารางเซนติเมตร 10

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 6) จงแสดงว่าพื้นที่ของ จัตุรัสที่ สร้างขึ้นบนด้านทแยงมุมของจัตุรัส ที่กำหนดให้จะเท่ากับ 2 เท่าของพื้นที่ ของ จัตุรัสที่กำหนดให้นี้ A B C D E F

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 A B C D E F วิธีทำ ให้ ABCD เป็น จัตุรัส มี AC เป็นเส้นทแยงมุม และ ACEF เป็นจัตุรัสบนด้าน AC พื้นที่ จัตุรัส = ด้าน × ด้าน พื้นที่ของ ABCD = BC 2 พื้นที่ของ ACEF = AC 2

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 A B C D E F  ABC เป็นรูป  มุมฉาก จะได้ AC 2 = AB 2 + BC 2 เนื่องจาก AB = BC AC 2 = BC 2 + BC 2 AC 2 = 2BC 2 ดังนั้น พื้นที่ ACEF เป็น 2 เท่า ของพื้นที่ ABCD


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวของ ด้านทั้งสามของรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก a b c c 2 = a 2 + b 2 a 2 = c 2 - b 2 b 2 = c 2 - a 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google