งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสด็จดุจเดือนขจร แจ่มฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสด็จดุจเดือนขจร แจ่มฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสด็จดุจเดือนขจร แจ่มฟ้า
โวหารภาพพจน์ 1.อุปมา คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งมีคำว่า เฉก เช่น ดุจ ดัง ดั่ง ราว ราวกับ ปูน กล เล่ห์ ปาน ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง พ่าง เสมอ เหมือน เปรียบ ฯลฯ พระองค์โอภาสเพี้ยง ศศิธร เสด็จดุจเดือนขจร แจ่มฟ้า

2 2.อุปลักษณ์ การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง มีคำว่า เป็น คือ
การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง มีคำว่า เป็น คือ วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง ชีวิต ยามอยู่บ้านเรือนเมียสนิท เพื่อนร้อน ร่างกายสหายติด ตามทุกข์ ยากนา ธรรมหากเป็นมิตรข้อน เมื่อม้วยอาสัญ (โคลงโลกนิติ)

3 การสมมติสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีกิริยาเหมือนมนุษย์
3.บุคลาธิษฐาน,บุคคลวัต,บุคคลสมมุติ การสมมติสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีกิริยาเหมือนมนุษย์ บรรจถรณ์หมอนม่านมุ้ง เตียงสมร เตียงช่วยเตือนนุชนอน แท่นน้อง ฉุกโฉมแม่จักจร จากห้องไปฮา ม่านอย่าเบิกบังห้อง หับให้คอยหน (นิราศนรินทร์)

4 คือการกล่าวเกินจริง เช่น
4.อติพจน์,อธิพจน์ คือการกล่าวเกินจริง เช่น เรียมร่ำน้ำเนตรถ้วม ถึงพรหม พาหมู่สัตว์จ่อมจม ชีพม้วย พระสุเมรุเปื่อยเป็นตม ทบท่วม ลงนา หากอกนิษฐ์พรหมฉ้วย พี่ไว้จึงคง (ศรีปราชญ์)

5 การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
5.สัทพจน์ ต้อยตะริดติ๊ดตี๋เจ้าพี่เอ๋ย จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย (พระอภัยมณี)

6 การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง
6.สัญลักษณ์ การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้ มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได้ แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย ด้วยมิได้ดูหงอนแต่ก่อน

7 ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไป
แสงสว่าง เป็นสัญลักษณ์ของ ปัญญา ความมืด เป็นสัญลักษณ์ของ กิเลส แก้ว เป็นสัญลักษณ์ของ ความดีงาม เพชร เป็นสัญลักษณ์ของ ความเป็นเลิศหรือความแข็งแกร่ง กา เป็นสัญลักษณ์ของ คนชั้นต่ำ หงส์ เป็นสัญลักษณ์ของ คนชั้นสูง

8 7.ปฏิพากย์ - สิ่งหนุ่มในร่างแก่ควบม้าสีหมอกดำสนิท
การใช้คำตรงข้ามหรือขัดแย้งกัน เช่น - สิ่งหนุ่มในร่างแก่ควบม้าสีหมอกดำสนิท


ดาวน์โหลด ppt เสด็จดุจเดือนขจร แจ่มฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google