งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายชนัตชัย ศรีสมาน รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายชนัตชัย ศรีสมาน รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายชนัตชัย ศรีสมาน รหัส 4802063
1. นายชนัตชัย ศรีสมาน รหัส 2. นางสาวพัชรา สายแปง รหัส 3. นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ รหัส 4. นางสาววิจิตตรี ภักดี รหัส 5. นางสาวสนธยา พฤกษ์ทยานนท์ รหัส

3 จำแนกตามความแตกต่างด้านพฤกษศาสตร์ (Botanical classification)
ผัก ( Vegetable ) จำแนกตามความแตกต่างด้านพฤกษศาสตร์ (Botanical classification)  จำแนกตามสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต ( Classification based on hardiness) พืชที่สามารถทนต่ออากาศหนาวเย็น (hardly vegetable) พืชที่ทนต่ออากาศต่ออากาศหนาวเย็นได้บ้าง (semi-hardly vegetable) พืชผักที่ไม่ทนต่อความหนาวเย็น (tender vergetable)

4 ผัก (ต่อ) จำแนกตามส่วนต่างๆของลำดับที่นำมาใช้เป็นอาหาร (Classification based on parts used) ส่วนที่อยู่ใต้ดิน ส่วนของลำต้นและใบ ส่วนของดอกไม้และช่อดอก ส่วนของผล ส่วนของเมล็ด เห็ดต่างๆ

5

6 จิงจ้อดอกขาว   จิงจ้อดอกแดง   เจตมูลเพลิงแดง ชา   ชำมะเรียง ต้างหลวง   งิ้ว ต๋าว ถั่วมะแฮะ   ถั่วลันเตา   เถากระทุ้งลาย   ทองหลางใบมน นางแย้มป่า   กระทือป่า

7

8

9

10 อันตรายจากพืชผัก พิษภัยในอาหาร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. จากพิษของเชื้อจุลินทรีย์ เกิดจากเชื้อบักเตรี ที่เข้าไปปนเปื้อนในอาหาร มีการเจริญเติบโตในอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสม มีการสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายขึ้นมา โรคที่เกิดจากสารพิษของบักเตรีที่สำคัญ ได้แก่ * พิษจากเชื้อสแตฟฟีโลคอคคัส * พิษจากเชื้อคลอสติเดียม โบทูลินั่ม 2. จากสารพิษในอาหารตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติแล้ว พืชบางชนิดจะมีพิษอยู่ในตัวของมันเอง หรือมีพิษจากการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 3. จากสารพิษที่พืชสร้างขึ้น

11 การเก็บผัก เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 0-1 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งใส่ถุงที่สะอาด เก็บไว้นอกตู้เย็นในภาชนะที่โปร่งสะอาด สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น มีสิ่งปกปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และสัตว์นำโรค

12 การลดพิษจากผัก อย่าเลือกซื้อผักที่มีใบสวยงาม ควรเลือกซื้อผักที่มีรูพรุน ควรล้างผักให้สะอาดโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำอุ่น 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้นาน 15 นาที ลดพิษได้ถึง 90-95% แช่ผักในน้ำผสมน้ำส้มสายชู โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำส้ม 0.5% คือ น้ำส้ม 1 ขวด ต่อน้ำ 4 ลิตร แช่ผักที่เด็ดแล้วประมาณ 15 นาที ลดพิษได้ % แช่ในน้ำยาล้างผัก ความเข้มข้นประมาณ 0.3% ในน้ำ 4 ลิตร นาน 15 นาที ลดพิษได้ 54-84%

13 การลดพิษจากผัก (ต่อ) เปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน นำผักใส่ตระแกรงแล้วเปิดน้ำผ่านแรงๆ นาน 2 นาที ลดสารพิษได้ 54-63% แช่ผักในน้ำสะอาด 15 นาที ลดปริมาณสารได้ 7-33% ลวกผักด้วยน้ำร้อน ลดสารพิษได้ 50% การปอกเปลือก หรือการลอกชั้นนอกสุดของผักออก ใช้ผงปูนคลอรีนแช่ผัก เพื่อฆ่าเชื้อโรคและไข่พยาธิ โดยใช้ปูนคลอรีนครึ่งช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร แช่นาน นาที จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมาก

14 อ้างอิง พิษจากพืช สัตว์ และจุลชีพ รวบรวมจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง " พิษจากพืช สัตว์ และจุลชีพ" มีนาคม 2531 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ อาหารและมะเร็ง, รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ และ อาจารย์ศิริวรรณ สุทธจิตต์, โรงพิมพ์พระสิงห์การพิมพ์; เชียงใหม่ หลักการผลิตผัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ ฐิตะวสันต์, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร์

15


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายชนัตชัย ศรีสมาน รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google