งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ
มีสาระสำคัญดังนี้ จัดทำโดย นาย เจนณรงค์ ศิริมนูญ 006 นาย วิศรุต หยาตา 020

2 สาระสำคัญ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพมีหลายแบบ ที่สามารถสร้างอำนวยความสะดวกให้กับองค์กร เช่น การจัดการฐานข้อมูล เพื่อมีความระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งาน การเก็บข้อมูลโดยการบีบอัดไฟล์ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการทำงาน การแปลงไฟล์เอกสารเป็น pdf และใส่รหัสเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูล การใช้โปรแกรมสะแกนไวรัส เพื่อไม่ให้ไวรัสทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำคัญ เป็นต้น

3 โปรแกรมฐานข้อมุล Microsoft Access 2010
1คลิกปุ่ม start 2 เลือก All program 3 เลือกไฟล์ Microsoft office 4 เลือกโปรแกรม Microsoft Access 2010

4 โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF adobe acrobat Acrobat เป็นโปรแกรมมาจาก adobe ให้ผู้อ่านเอกสารและอยู่ในรูปแบบดั่งเดิมของการมองเห็น Acrobat เป็นความคิดสำหรับอกสารและบัวโชว์ และออกแบบสำหรับสิ่งพิมพ์ดูใด้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ร่วมกับอินเตอร์เน็ตใด้ การดูเอกสาร Acrobat ชื่อเรียกว่าไฟล์ portable document format (pdf) ผุ้อ่านต้องใช้ acrobat reader โดย reader

5 ส่วนประกอบของโปรแกรม acrobat reader

6 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ winran เป็นโปรแกรมมีหน้าที่บีบย่อ ไฟล์
เช่นเดียวกับโปรแกรม winzip แต่ที่พิเศษคือ โปรแกรม winran สามารถบีบข้อมูลนามสกุล ใด้ อีกทั่งยังคลายไฟล์นามสกุล uue ฯลฯ ใด้อีก บางครั่งไปดาวโหลด บางเว็บไซต์แล้วบีบอัดแบบ rar ควรต้องมีใว้ประจำตัวเครื่อง อีกทั่งยังมี theme pack ที่สวยงาม

7 โปรแกรมสแกนไวรัส มีตัวอย่างดังนี้
1 pc tools antivirus โปรแกรมนี้จะช่วยป้องกันคอมพิวเอร์ไม่ให้ติดไวรัสใด้ง่ายๆ ชึ่งเหมือนกับดปรแกนมสแกนไวรัสตัวอื่น ๆ 2 antivirus avast สามารถป้องกันไวรัส ที่แฝงตัวมากับเว็บไชต์ ไม่ให้เข้ามาทำร้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ใด้

8 สรุปการเรียนรู้ โปรแกรมสำเร็จรุปเพื่องานอาชีพ 1โปรแกรมสแกนไวรัส 2โปรแกรมบีบอัดไฟล์winran 3โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 4โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF adobe acrobat


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google