งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ มีสาระสำคัญดังนี้จัดทำโดย นาย เจนณรงค์ ศิริมนูญ 006 นาย วิศรุต หยาตา 020.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ มีสาระสำคัญดังนี้จัดทำโดย นาย เจนณรงค์ ศิริมนูญ 006 นาย วิศรุต หยาตา 020."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ มีสาระสำคัญดังนี้จัดทำโดย นาย เจนณรงค์ ศิริมนูญ 006 นาย วิศรุต หยาตา 020

2   สาระสำคัญ  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพมีหลาย แบบ ที่สามารถสร้างอำนวยความสะดวก ให้กับองค์กร เช่น การจัดการฐานข้อมูล เพื่อมีความระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการ ใช้งาน การเก็บข้อมูลโดยการบีบอัดไฟล์ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการทำงาน การแปลง ไฟล์เอกสารเป็น pdf  และใส่รหัสเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูล การใช้โปรแกรมสะแกนไวรัส  เพื่อไม่ให้ไวรัสทำลายระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์และข้อมูลสำคัญ เป็นต้น

3   โปรแกรมฐานข้อมุล Microsoft Access 2010  การเปิดใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 มีขั้นตอนดังนี้  1 คลิกปุ่ม start  2 เลือก All program  3 เลือกไฟล์ Microsoft office  4 เลือกโปรแกรม Microsoft Access 2010

4  โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF adobe acrobat Acrobat เป็นโปรแกรมมาจาก adobe ให้ผู้อ่านเอกสารและอยู่ใน รูปแบบดั่งเดิมของการมองเห็น Acrobat เป็นความคิดสำหรับอก สารและบัวโชว์ และออกแบบสำหรับสิ่งพิมพ์ดูใด้ ทาง อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ร่วมกับอินเตอร์เน็ตใด้ การดูเอกสาร Acrobat ชื่อเรียกว่าไฟล์ portable document format (pdf) ผุ้ อ่านต้องใช้ acrobat reader โดย reader

5   ส่วนประกอบของโปรแกรม acrobat reader

6   โปรแกรมบีบอัดไฟล์ winran เป็นโปรแกรมมีหน้าที่บีบย่อ ไฟล์  เช่นเดียวกับโปรแกรม winzip แต่ที่พิเศษคือ โปรแกรม winran  สามารถบีบข้อมูลนามสกุล ใด้ อีกทั่งยังคลายไฟล์นามสกุล uue ฯลฯ  ใด้อีก บางครั่งไปดาวโหลด บางเว็บไซต์แล้วบีบอัดแบบ rar ควรต้องมีใว้ประจำตัวเครื่อง อีกทั่งยังมี theme pack ที่ สวยงาม

7   โปรแกรมสแกนไวรัส มีตัวอย่างดังนี้  1 pc tools antivirus โปรแกรมนี้จะช่วยป้องกันคอมพิวเอร์ ไม่ให้ติดไวรัสใด้ง่ายๆ ชึ่งเหมือนกับดปรแกนมสแกนไวรัสตัวอื่น ๆ  2 antivirus avast สามารถป้องกันไวรัส ที่แฝงตัวมากับเว็บ ไชต์  ไม่ให้เข้ามาทำร้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ใด้

8   สรุปการเรียนรู้  โปรแกรมสำเร็จรุปเพื่องานอาชีพ  1 โปรแกรมสแกนไวรัส  2 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ winran 3 โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 4 โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF adobe acrobat


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ มีสาระสำคัญดังนี้จัดทำโดย นาย เจนณรงค์ ศิริมนูญ 006 นาย วิศรุต หยาตา 020.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google