งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is the Wisdom ?. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is the Wisdom ?. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is the Wisdom ?

2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom) ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom)

3 ความหมายภูมิ ปัญญา ภูมิ ปัญญา พื้น แผ่นดิน ความรู้ รอบรู้ ความรอบรู้ของคนใน แผ่นดิน

4

5 ความหมายของภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะ ของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีการ สั่งสมขึ้นมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การเลือกสรร การปรุงแต่ง และถ่ายทอด สืบต่อกันมา เป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และ พัฒนาวิถีชีวิตผสมผสานให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย

6

7 สาขาเกษตรกรรม

8 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

9 สาขาการแพทย์แผนไทย

10 สาขาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

11 สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน

12 สาขาสวัสดิการ

13 สาขาศิลปกรรม

14 สาขาการจัดการองค์กร

15 สาขาภาษาและวรรณกรรม

16 สาขาศาสนาและประเพณี

17 ภูมิปัญญา : จาก นามธรรมสู่รูปธรรม

18

19 วิธี แก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิด จับต้องไม่ได้ เครื่องมือ เป็นสิ่งประดิษฐ์ จับต้องได้ ปัญหา อากาศ ร้อน ฝนตก มาก ปัญหา อากาศ ร้อน ฝนตก มาก วิธีแก้ หลังคาบ้าน ลาดเอียง วัสดุมุง หลังคาไม่เก็บ ความร้อน มุงให้ไม่ ซ้อนทับกัน สนิทแน่น วิธีแก้ หลังคาบ้าน ลาดเอียง วัสดุมุง หลังคาไม่เก็บ ความร้อน มุงให้ไม่ ซ้อนทับกัน สนิทแน่น ภูมิปัญญา : จาก นามธรรมสู่รูปธรรม

20 ครกตำข้าว ตำข้าวเปลือกให้เป็น ข้าวกล้อง

21 เครื่องสีข้าว ขัดข้าวเปลือกให้ เป็นข้าวกล้องและ ข้าวขาว

22 ประเภทของภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

23 เครื่องมือ เครื่องใช้

24 แห่นาง แมว ทำขวัญแม่ โพสพ ประเพณี พิธีกรรม

25 แพทย์แผนไทย

26 ผู้ใหญ่ทัศน์ กระยอม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ถวัลย์ ดัชนี เฉลิมชัย โฆสิษ พิพัฒน์ เอื้อ สุนทรา ภรณ์ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

27 ชุมชนเกาะ เกร็ด พนัสนิคม สันกำแพง ผ้าแพรวา กาฬสินธุ์ ไชยา ด่านเกวียน

28 ศาลปู่ตา

29 วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ในภาค ต่างๆของไทย

30 อู้คำเมือง รุ่งเรืองพุทธศาสนา ประเพณีงามตา คือ คุณค่าของภาคเหนือ

31 ส ตัวอย่างวัฒนธรรม ภาคเหนือ

32 ความสมบูรณ์แห่งท้องถิ่นภาค กลาง ดุจเทพสรรค์สร้างเส้นทาง แห่งวัฒนธรรม

33 ตัวอย่างวัฒนธรรมของภาค กลาง

34 ภาคอีสาน สู่ความชื่นบานแห่งดวงใจ เรียบง่ายน่ารักใสใส เอกลักษณ์แห่ง ถิ่นไทยลือไกลสู่สากล

35 ตัวอย่างวัฒนธรรมภาค อีสาน

36 ท้องทะเลใส หาดทรายสวย รังสรรค์ คุณค่า งาม ตระการตาเมืองใต้

37

38 ตัวอย่างวัฒนธรรมภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt What is the Wisdom ?. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google