งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is the Wisdom ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is the Wisdom ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is the Wisdom ?

2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom)

3 ความรอบรู้ของคนในแผ่นดิน
ความหมายภูมิปัญญา พื้น แผ่นดิน ภูมิ ความรู้ รอบรู้ ปัญญา ความรอบรู้ของคนในแผ่นดิน

4

5 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีการสั่งสมขึ้นมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การเลือกสรร การปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตผสมผสานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย

6

7 สาขาเกษตรกรรม

8 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

9 สาขาการแพทย์แผนไทย

10 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11 สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน

12 สาขาสวัสดิการ

13 สาขาศิลปกรรม

14 สาขาการจัดการองค์กร

15 สาขาภาษาและวรรณกรรม

16 สาขาศาสนาและประเพณี

17 ภูมิปัญญา : จากนามธรรมสู่รูปธรรม

18 ภูมิปัญญา : จากนามธรรมสู่รูปธรรม

19 ภูมิปัญญา : จากนามธรรมสู่รูปธรรม
วิธีแก้ปัญหา เครื่องมือ เป็นสิ่งประดิษฐ์ จับต้องได้ เป็นกระบวนการคิด จับต้องไม่ได้ วิธีแก้ หลังคาบ้านลาดเอียง วัสดุมุงหลังคาไม่เก็บความร้อน มุงให้ไม่ซ้อนทับกันสนิทแน่น ปัญหา อากาศร้อน ฝนตกมาก

20 ตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้อง
ครกตำข้าว ตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้อง

21 ขัดข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้องและข้าวขาว
เครื่องสีข้าว ขัดข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้องและข้าวขาว

22 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

23 เครื่องมือเครื่องใช้

24 ประเพณี พิธีกรรม แห่นางแมว ทำขวัญแม่โพสพ

25 แพทย์แผนไทย

26 เฉลิมชัย โฆสิษพิพัฒน์
ผู้ใหญ่ทัศน์ กระยอม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เฉลิมชัย โฆสิษพิพัฒน์ ถวัลย์ ดัชนี เอื้อ สุนทราภรณ์

27 ผ้าแพรวา กาฬสินธุ์ พนัสนิคม ชุมชนเกาะเกร็ด สันกำแพง ไชยา ด่านเกวียน

28 ศาลปู่ตา

29 วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ในภาคต่างๆของไทย

30 อู้คำเมือง รุ่งเรืองพุทธศาสนา ประเพณีงามตา คือคุณค่าของภาคเหนือ
อู้คำเมือง รุ่งเรืองพุทธศาสนา ประเพณีงามตา คือคุณค่าของภาคเหนือ

31 ตัวอย่างวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตัวอย่างวัฒนธรรมภาคเหนือ

32 ความสมบูรณ์แห่งท้องถิ่นภาคกลาง ดุจเทพสรรค์สร้างเส้นทางแห่งวัฒนธรรม

33 ตัวอย่างวัฒนธรรมของภาคกลาง

34 ภาคอีสาน สู่ความชื่นบานแห่งดวงใจ เรียบง่ายน่ารักใสใส เอกลักษณ์แห่งถิ่นไทยลือไกลสู่สากล

35 ตัวอย่างวัฒนธรรมภาคอีสาน

36 ท้องทะเลใส หาดทรายสวย รังสรรค์คุณค่า งามตระการตาเมืองใต้
ท้องทะเลใส หาดทรายสวย รังสรรค์คุณค่า งามตระการตาเมืองใต้

37

38 ตัวอย่างวัฒนธรรมภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt What is the Wisdom ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google