งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เลนส์นูน เป็นเลนส์ที่ผิวโค้งตรง กลางหนากว่าบริเวณขอบ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เลนส์นูน เป็นเลนส์ที่ผิวโค้งตรง กลางหนากว่าบริเวณขอบ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหักเหของแสงที่ผิวของเลนส์ เลนส์เป็นวัตถุโปร่งใสที่มีความหนาของผิวไม่เท่ากัน มี 2 แบบ

2 1. เลนส์นูน เป็นเลนส์ที่ผิวโค้งตรง กลางหนากว่าบริเวณขอบ 2
1. เลนส์นูน เป็นเลนส์ที่ผิวโค้งตรง กลางหนากว่าบริเวณขอบ 2. เลนส์เว้า เป็นเลนส์ที่มีผิวโค้งตรง บางกว้างกว่าบริเวณขอบ

3 รูปแบบของเลนส์ เลนส์นูน (Convex lens ) เลนส์เว้า (Concave lens )

4 ชนิดเลนส์นูนแบบต่าง ๆ
- เลนส์นูนสองด้าน ( Double Convex Lens) ดังรูปa                                    - เลนส์นูนแกมราบ ( Plano Convex Lens) ดังรูป b  - เลนส์นูนแกมเว้า ( Concavo Convex Lens) ดังรูป c

5 ชนิดเลนส์เว้าแบบต่าง ๆ
  - เลนส์เว้า 2 ด้าน ( Double Concave Lens ) ดังรูป a   - เลนส์เว้าแกมราบ ( Plano Concave Lens) ดังรูป b   - เลนส์เว้าแกมนูน ( Convexo Concave Lens ) ดังรูป c

6 เมื่อไม่มีเลนส์

7 ลักษณะส่วนประกอบที่สำคัญของเลนส์
จุดโฟกัส เส้นแกนมุขสำคัญ O OF คือความยาวโฟกัส

8 เลนส์เว้า เส้นแกนมุขสำคัญ F O F

9 การคำนวณปริมาณต่างๆ ของเลนส์ ให้ f = ความยาวโฟกัสของเลนส์
การคำนวณปริมาณต่างๆ ของเลนส์ ให้ f = ความยาวโฟกัสของเลนส์ ในกรณีที่เป็นเลนส์นูน ค่า f เป็นบวก ถ้าเป็นเลนส์เว้า f เป็นลบ

10 S (U) = ระยะวัตถุ S (V )= ระยะภาพเป็น + กรณีภาพจริง

11 สูตรกำลังขยายของเลนส์

12 ให้ m = กำลังขยายถ้าภาพจริงกำลัง. ขยายเป็นบวก แต่ถ้าภาพเสมือน
ให้ m = กำลังขยายถ้าภาพจริงกำลัง ขยายเป็นบวก แต่ถ้าภาพเสมือน กำลังขยายเป็นลบ I = ขนาดของภาพ O = ขนาดของวัตถุ

13 S = ระยะภาพเป็น + ในกรณีภาพจริง
S = ระยะภาพเป็น + ในกรณีภาพจริง เป็น - ในกรณีภาพเสมือน S = ระยะวัตถุเป็น + เสมอ f = ความยาวโฟกัสเป็น + ในกรณี เลนส์นูน เป็น - ในกรณีเลนส์เว้า


ดาวน์โหลด ppt 1. เลนส์นูน เป็นเลนส์ที่ผิวโค้งตรง กลางหนากว่าบริเวณขอบ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google