งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหักเหของแสงที่ ผิวของเลนส์ เลนส์เป็นวัตถุโปร่งใส ที่มีความหนาของผิว ไม่เท่ากัน มี 2 แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหักเหของแสงที่ ผิวของเลนส์ เลนส์เป็นวัตถุโปร่งใส ที่มีความหนาของผิว ไม่เท่ากัน มี 2 แบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหักเหของแสงที่ ผิวของเลนส์ เลนส์เป็นวัตถุโปร่งใส ที่มีความหนาของผิว ไม่เท่ากัน มี 2 แบบ

2 1. เลนส์นูน เป็นเลนส์ ที่ผิวโค้งตรง กลางหนากว่า บริเวณขอบ 2. เลนส์เว้า เป็นเลนส์ ที่มีผิวโค้งตรง บางกว้างกว่าบริเวณ ขอบ

3 รูปแบบของ เลนส์ เลนส์นูน (Convex lens ) เลนส์เว้า (Concave lens )

4 ชนิดเลนส์นูน แบบต่าง ๆ - เลนส์นูนสองด้าน ( Double Convex Lens) ดังรูป a - เลนส์นูนแกมราบ ( Plano Convex Lens) ดังรูป b - เลนส์นูนแกมเว้า ( Concavo Convex Lens) ดังรูป c

5 ชนิดเลนส์เว้าแบบ ต่าง ๆ - เลนส์เว้า 2 ด้าน ( Double Concave Lens ) ดังรูป a - เลนส์เว้าแกมราบ ( Plano Concave Lens) ดังรูป b - เลนส์เว้าแกมนูน ( Convexo Concave Lens ) ดังรูป c

6 เมื่อไม่มีเลนส์

7 ลักษณะส่วนประกอบที่ สำคัญของเลนส์ O เส้นแกนมุข สำคัญ จุด โฟกั ส OF คือความ ยาวโฟกัส

8 เลนส์เว้า OFF เส้นแกน มุขสำคัญ

9 การคำนวณปริมาณต่างๆ ของเลนส์ ให้ f = ความยาวโฟกัส ของเลนส์ ในกรณีที่เป็น เลนส์นูน ค่า f เป็นบวก ถ้าเป็น เลนส์เว้า f เป็นลบ

10 S (U) = ระยะวัตถุ S (V )= ระยะภาพเป็น + กรณีภาพจริง เป็น - กรณีภาพเสมือน จะได้

11 สูตรกำลังขยายของ เลนส์

12 ให้ m = กำลังขยาย ถ้าภาพจริงกำลัง ขยายเป็นบวก แต่ ถ้าภาพเสมือน กำลังขยายเป็นลบ I = ขนาดของ ภาพ O = ขนาดของ วัตถุ

13 S = ระยะภาพเป็น + ในกรณีภาพจริง เป็น - ในกรณี ภาพเสมือน S = ระยะวัตถุเป็น + เสมอ f = ความยาวโฟกัส เป็น + ในกรณี เลนส์นูน เป็น - ในกรณีเลนส์เว้า


ดาวน์โหลด ppt การหักเหของแสงที่ ผิวของเลนส์ เลนส์เป็นวัตถุโปร่งใส ที่มีความหนาของผิว ไม่เท่ากัน มี 2 แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google