งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 พืช

2 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 2 05/04/2007 ฉันให้อากาศ ดูดก๊าซพิษดี ให้ร่มเย็นมี ฝนตกดีมีน้ำ 11 พืช / ต้นไม้ เฉลย

3 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 3 05/04/2007 ตัวฉันมีข้อปล้อง มีตาจ้องจะแพร่พันธุ์ ฉันเป็นส่วนใดกัน คิดได้บอกออกมาที 12 ลำต้น เฉลย

4 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 4 05/04/2007 ตัวฉันมีเนื้อหนา คนชอบมากัดกินเล่น มาจากรังไข่เป็น ที่ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ 13 ผล เฉลย

5 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 5 05/04/2007 ตัวฉันมีสีสวย มีส่วนช่วยผสมพันธุ์ ล่อพวกแมลงนั้น มาดูดเอาน้ำหวานไป 14 ดอก เฉลย

6 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 6 05/04/2007 ตัวฉันอยู่ในรัง น้ำหวานขังอยู่บนหน้า ละอองเกสรมา ช่วยฉันพลันเป็นเมล็ด 15 ไข่ อ่อน เฉลย

7 จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 7 05/04/2007 ทายถูกกี่ข้อ ครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย..... ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร. ร. ราชประชานุเคราะห์ 15 สพท. ชร.3 1 05/04/2007 ปริศนาคำทายวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google