งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิด ของพระเยซูเจเราเฉลิม ฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับ ศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิด ของพระเยซูเจเราเฉลิม ฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับ ศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิด ของพระเยซูเจเราเฉลิม ฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับ ศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมา จากภาษาอังกฤษโบ ราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสต เจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็น ประเพณีสำคัญที่สุด ที่ชาวคริสต์ถือ ปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้ง แรกในเอกสาร โบราณ เป็น ภาษาอังกฤษ ในปี ค. ศ. 1038 และคำนี้ ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas คำทักทายที่เราได้ฟังบ่อย ๆ ในเทศกาล นี้คือ Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุข และความสงบทางใจ เพราะฉะนั้น คำนี้ จึงเป็นคำที่ใช้อวยพร คนอื่น ขอให้เขา ได้รับสันติสุข และความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาล คริสต์มาส

14 ในสมัยโบราณ " ต้นคริสต์มาส " หมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่ง อาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มา กิน และทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ( ปฐก.3:1-6) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ชาวคริสต์แสดงละครที่หน้า วัด ถึงความหมายของคริสต์มาส และเอาต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ตรงกลาง เพื่อประดับฉาก แสดงถึงบาป กำเนิดของอาดัมและเอวา ต้นไม้ ที่ใช้เป็นต้นสน เนื่องจากเป็น ต้นไม้ ที่หาง่ายที่สุด ในประเทศ เหล่านั้น การแสดงละคร คริสต์มาสแบบนี้ มีมาเป็นเวลาช้า นานหลายร้อยปี จนถึงศตวรรษที่ 15 พระสังฆราชหลายแห่งได้ ห้ามแสดง เนื่องจากการ แสดงนั้น กลายเป็นการเล่น เหมือนลิเก ล้อชาวบ้าน ผู้ปกครองบ้านเมือง และ ศาสนา ซึ่งไม่ตรงกับ บรรยากาศของการฉลอง ชาวบ้านรู้สึกเสียดาย ที่ไม่มี โอกาส ดูละครสนุกๆ แบบนั้น อีก จึงไปสนุกกันที่บ้านของ ตน โดยเอาต้นไม้มาไว้ที่บ้าน หลังจากนั้น ก็เริ่มมีการแขวน ลูกแอปเปิ้ล ขนมและ ของขวัญอย่างที่เห็นอยู่ ทุก วันนี้

15 .......... ซานตาคลอส เป็นจุดเด่น หรือสัญลักษณ์ ที่เด็กและผู้คน นิยมมากที่สุด ในเทศกาล คริสต์มาส แต่แท้ที่จริงแล้ว ซานตาคลอส แทบจะไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้เลย ชื่อ ซานตาคลอส มาจากชื่อนักบุญ นิโคลาส ซึ่งเป็นนักบุญที่ชาว ฮอลแลนด์นับถือ เป็นนักบุญ องค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ นักบุญ องค์นี้ เป็นสังฆราชของไมรา ( อยู่ในประเทศตุรกี ปัจจุบัน ) มี ชีวิตอยู่ราวศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่ง อพยพไปอยู่ในสหรัฐ ก็ยัง รักษาประเพณีนี้ไว้ คือ ฉลอง นักบุญ นิโคลาส ในวันที่ 6 ธันวาคม ซึ่งหมายถึงนักบุญนี้จะมา เยี่ยมเด็กๆ และเอาของขวัญ มาให้ เด็กอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ลูกหลานของชาวฮอลแลนด์ ที่ อพยพมา ก็รู้สึกอยากมีส่วน ร่วมในประเพณีแบบนี้บ้าง เพื่อ รับของขวัญ ประเพณีนี้ จึงเริ่ม เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายไปใน อเมริกา

16

17 สำหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง วันคริสต์มาสนั้น ทางประเทศ ตะวันตกเริ่มฉลองการประสูติ ของพระเยซู ในวันที่ 25 ธันวาคมมาตั้งแต่ ค. ศ.354 เป็นอย่างช้า เหตุที่เลือกวันนี้ เพราะตรงกับงานฉลองเทพ และฤดูกาลในสมัยนั้น เช่น วันเหมายัน ซึ่งดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในจุดใต้สุดในฤดู หนาว

18 กำเนิดของนางฟ้าบนยอด ต้นคริสต์มาสมาจากตุ๊กตา ตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นตัวแทน ของพระเยซู ปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 17 ตุ๊กตา นี้ก็กลายเป็นเทวดา เปล่งแสงระยิบระยับใน เยอรมัน

19 เซอร์เฮนรี โคล นักธุรกิจ สิ่งพิมพ์ชาวอังกฤษ ส่งบัตรอวย พรคริสต์มาสแผ่นแรกใน ค. ศ. 1843 แต่ยังไม่ได้รับความนิยม จนกระทั่งช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษ บัตรในระยะแรก ทำด้วยมือและราคาแพงมาก

20 มี 3 สีด้วยกัน คือ เขียว, แดง, และทอง ด้วย ความเชื่อว่า “ สีเขียว หมายถึง ชึวิต ”, “ สีแดง หมายถึง โลหิต ” และ “ สีทอง หมายถึง ชีวิตอัน เป็นนิรันดร์ ” ดังนั้นการตกแต่งต้นคริสต์มาสจึง นิยมประดับประดาด้วยสีสันดังกล่าว

21

22 1. รูปใดคือซาน ตาครอส ? 20

23 2. วันคริสต์มาสตรง กับวันใด ? 25 Dec24 Dec 20 23 Dec22 Dec

24 20 3. ให้นักเรียนวาดรูป ตุ๊กตาหิมะ ?

25 30 4. คำว่า " คริสต์มาส " ถูก พบว่ามีการกล่าวถึงเป็น ครั้งแรกเมื่อ ค. ศ. ใด ?

26 20 5. จงนำรูปมาต่อให้ สมบูรณ์ ?

27

28


ดาวน์โหลด ppt คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิด ของพระเยซูเจเราเฉลิม ฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับ ศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google