งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Floppy Disk by : น. ส. พัชรินทร์ อุดมชัยเดช 07500629.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Floppy Disk by : น. ส. พัชรินทร์ อุดมชัยเดช 07500629."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Floppy Disk by : น. ส. พัชรินทร์ อุดมชัยเดช 07500629

2 floppy disk แผ่นดิสก์แบบอ่อน หรือที่นิยมเรียกว่า diskette เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล ที่อาศัยหลักการ เหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปมีลักษณะบาง กลมและบรรจุอยู่ในแผ่นพลาสติกสี่เหลี่ยม คอมพิวเตอร์ สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนฟลอปปีดิสก์ ผ่าน ทาง floppy disk drive floppy disk drive

3 Floppy Disk

4 Top shell Magnetic Disk Write protect tap Woven liner Shutter

5 ประวั ติ  ยุคแรก มีขนาด 8 นิ้ว สร้างขึ้นในปี ค. ศ. 1971 เพื่อใช้กับเครื่อง System/370 ของบริษัท ไอบีเอ็ม (IBM)  ต่อมาขนาด 5¼ นิ้ว ซึ่งได้รับความนิยม แผ่นมีความจุ 110 KB  พัฒนาให้ความจุสูงขึ้น โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลสองหน้า (double density) ทำให้สามารถเก็บได้ 360 KB  พัฒนาขนาดเป็น 3½ นิ้ว เริ่มแรกขนาด 360 KB สำหรับหน้าเดียวและ 720 KB สำหรับสอง หน้า  เพิ่มความจุเป็น 1.44 MB โดยการเพิ่มความจุต่อหน้า  ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็พบวิธีทำให้มีความจุเป็น 2.88 MB แต่โดยการเปลี่ยนวิธีการเคลือบ แผ่น  วิธีสุดท้ายไม่เป็นที่นิยมเพราะเทคโนโลยีต้องการความจุที่สูงกว่านี้ จึงถูกแทนที่ด้วยซีดีรอม และ ดีวีดีรอม

6 องค์ประกอบของแผ่น Floppy Disc  ระบบย่อยๆ ของ floppy disk มีลักษณะเป็นมอดูลเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของ เครื่องแทร็ก ระบบย่อยๆ นี้ได้แก่ ไดรฟ์ บอร์ดควบคุม การเชื่อมโยงเคเบิลจาก ไดรฟ์ไปยังคอนโทรลเลอร์ และตัวแผ่น floppy disk เอง  ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์มีส่วนประกอบคล้ายกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงรวมกับเครื่อง เล่นเทปคาสเซตต์ แผ่นฟลอปปีดิสก์จึงเปรียบเสมือนเป็นตลับคาสเซตต์ ต่างกัน ตรงที่ไม่ได้บันทึกเสียงมาด้วยเท่านั้น

7  ก่อนหน้านี้จานบันทึกอ่อนได้รับความนิยมมากเพราะ พกพา สะดวก น้ำหนักเบา ใช้ย้ายหรือคัดลอกข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ หรือเพื่อสำรองข้อมูล เเต่ปัจจุบันมีการใช้งาน น้อยลง เนื่องจากมีความจุน้อย  notebook ในปัจจุบันไม่นิยมติดตั้ง floppy disc drive เนื่องจากจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นและในปัจจุบันได้มี handy drive ซึ่งมีความจุมากกว่า floppy disc มากมายหลายเท่าจึงทำ ให้คนไม่นิยมใช้งาน

8 Credit www.wikipedia.com www.google.com


ดาวน์โหลด ppt Floppy Disk by : น. ส. พัชรินทร์ อุดมชัยเดช 07500629.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google