งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี ความหมายของฉาก ฉาก (setting) คือ สถานที่ เวลา และบรรยากาศในเรื่องที่ผู้แต่งสร้างขึ้นเพื่อ บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี ความหมายของฉาก ฉาก (setting) คือ สถานที่ เวลา และบรรยากาศในเรื่องที่ผู้แต่งสร้างขึ้นเพื่อ บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี

3 ความหมายของฉาก ฉาก (setting) คือ สถานที่ เวลา และบรรยากาศในเรื่องที่ผู้แต่งสร้างขึ้นเพื่อ บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ฉากยังเป็นส่วนที่ทำ ให้ผู้อ่านทราบถึงบรรยากาศในท้องเรื่อง อีกด้วย

4 ความสำคัญของฉากและ บรรยากาศ ฉากและบรรยากาศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี ความสำคัญกับวรรณกรรมอย่างมาก เนื่องจาก เป้าหมายของการอ่านวรรณกรรมนั้น คือ การทำ ให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อเรื่องด้วย ประหนึ่งผู้อ่านได้สัมผัสกับสถานการณ์ หรือ บรรยากาศนั้นจริงๆ การอ่านวรรณกรรมส่วนใหญ่มักจะเน้นการ อ่านเพื่อ เอารส มากกว่า เอาเรื่อง ดังนั้นจึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แต่งต้องถ่ายทอดสิ่งที่ อยู่ในจินตนาการของตนออกมาให้ผู้อ่านได้เกิด มโนภาพอย่างชัดเจนและสมบูรณ์

5 ลักษณะการบรรยายฉากและ บรรยากาศ การบรรยายฉาก นอกจากจะบรรยายโดยตรง แล้วยังสามารถบรรยายทางอ้อมได้โดย ผ่าน ทางบทสนทนาของตัวละคร ผ่านวัฒนธรรมการ แต่งกาย เป็นต้น ข้อควรคำนึงของการบรรยายฉากคือ ผู้เขียน จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทางภูมิศาสตร์ หากผิดเพี้ยนจะทำให้ความ ต้องการเสริมบรรยากาศในเรื่อง อาจถูกทำลาย โดยไม่รู้ตัว

6 ประเภทของฉากและบรรยากาศ ฉากและบรรยาศในวรรณคดีแบ่ง ออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ได้แก่ ๑. ฉากที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่ง เอง ๒. ฉากที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้แต่ง

7 คลองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และความเจริญเติบโต ของกรุงธนบุรี ถึงแขวงนนท์ชลมารคตลาดขวัญมีพ่วงแพ แพรพรรณเขาค้าขาย ทั้งของสวนล้วนแต่เรือเรียงรายพวกหญิง ชายชุมกันทุกวันคืน นิราศภูเขาทอง ๑. ฉากที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเอง

8 พระสุริยงลงลับพยับฝน ดูมัวมนมืดมิดทุก ทิศา ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา ทั้งแฝกคาแขมกก ขึ้นรกเรี้ยว เป็นเงาง้ำน้ำเจิ่งดูเวิ้งว้าง ทั้งกว้างขวางขวัญ หายไม่วายเหลียว เห็นดุ่มดุ่มหนุ่มสาวเสียงกราวเกรียว ล้วนเรือเพรียวพร้อม หน้าพวกปลาเลย นิราศภูเขาทอง ๑. ฉากที่เขียนขึ้นจาก จินตนาการของผู้แต่งเอง

9 ศรีสุวรรณเข้าเมือง รมจักร

10 สำเภาน้อยลอยลำครรไลล่องขึ้นฟูฟ่องละลอก กระฉอกฉาน พระชมหมู่มัจฉากุมภาพาลขึ้นผุดพล่าน ตามหลังมาพรั่งพรู ฉนากฉลามตามคลื่นอยู่คลาคล่ำ ทั้งช้างน้ำโลมา แลราหู มังกรเกี่ยวเลี้ยวล่องท้องสินธู เป็นคู่คู่เคียงมาในวารี คิดคะนึงถึงองค์พระเชษฐาถ้าแม้นมาด้วย น้องเป็นสองศรี จะชวนชมฝูงสัตว์ในนัทที โอ้ยามนี้น้องมาดูแต่ผู้ เดียว จะเหลียวซ้ายแลขวาก็ว้าเหว่ ท้องทะเลลึกล้ำ ล้วนน้ำเขียว คลื่นระลอกกลอกกลิ้งเป็นเกลียวเกลียว ทางก็เปลี่ยวใจก็ เปล่าเศร้าฤทัย ๒. ฉากที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้แต่ง


ดาวน์โหลด ppt ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี ความหมายของฉาก ฉาก (setting) คือ สถานที่ เวลา และบรรยากาศในเรื่องที่ผู้แต่งสร้างขึ้นเพื่อ บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google