งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน

2 เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบปฏิบัติงาน การแต่งเครื่องแบบ ข้าราชการ

3 เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือนบุรุษ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประดับจัตุรถาภรณ์มงกุฎ ไทยร่วมกับเบญจมาภรณ์ ช้างเผือก เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ กรม ติดคอเสื้อ

4 เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือนบุรุษ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประดับทวีติยาภรณ์ ช้างเผือกร่วมกับ ทวีติยาภรณ์มงกุฎ ไทย

5 ประดับจัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทยร่วมกับ เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือนสตรี ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6 ประดับทวีติยาภรณ์ ช้างเผือกร่วมกับ ทวีติยาภรณ์มงกุฎ ไทย

7 เครื่องแบบ ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบ ปกติขาว แพร แถบย่อ

8 เครื่องแต่งกายชุดสีกากี ข้าราชการพลเรือน สามัญ และลูกจ้างประจำ

9 ชายหญิง - เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี - กางเกงขายาวสีกากี - เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทำ ด้วยโลหะสีทอง มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู - รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุ เทียม หนังสีดำ หรือสีน้ำตาล - เครื่องหมายสังกัด ใช้เครื่องหมายสังกัดติด ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง - อกเสื้อด้านขวาติดป้ายชื่อ สกุล และ ตำแหน่ง - ไหล่ประดับอินทนูสีเดียวกับเสื้อ - ประดับแพรแถบย่อของ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องซ้ายเหนือ กระเป๋า - กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี - เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทำ ด้วยโลหะสีทอง มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลาง หัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู - รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุ เทียม หนังสีดำ หรือสีน้ำตาลแบบปิด ปลายเท้า ไม่มีลวดลายสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร - เครื่องหมายสังกัด ใช้เครื่องหมายสังกัดติด ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง - อกเสื้อด้านขวาติดป้ายชื่อ สกุล และ ตำแหน่ง - ไหล่ประดับอินทนูสีเดียวกับเสื้อ - ประดับแพรแถบย่อของ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องซ้าย เหนือกระเป๋า

10 ประเภทตำแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบน อินทรธนู ทั่วไปวิชาการอำนวยการบริหาร เครื่องแบบปฏิบัติ ราชการ เครื่องแบบพิธีการ ระดับทักษะ พิเศษ ระดับ ทรงคุณวุฒิ ระดับสูง ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบ เล็กขมวด เพิ่มครุฑ พ่าห์ ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้น ฐาน ระดับ เชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับอาวุโส ระดับ ชำนาญการ พิเศษ ระดับต้น ๑ แถบใหญ่ ๑ แถบ เล็กขมวด ช่อชัยพฤกษ์ ระดับ ชำนาญการ ระดับ ชำนาญงาน ระดับ ปฏิบัติการ ๓ แถบเล็ก แถบบน ขมวด ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก ระดับ ปฏิบัติงาน ๒ แถบเล็ก แถบบน ขมวด ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก

11 แพรแถบย่อของ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

12 อินทนูตำแหน่งเงินเดือน หมวดกึ่งฝีมือเงินเดือนต่ำกว่า 8,340 บาท หมวดอื่นๆ นอกจากหมวด กึ่งฝีมือและ หมวดแรงงาน เงินเดือนต่ำกว่า 8,340 บาท ชุด ปฏิบัติงาน อินทนูและเครื่องหมายของ ลูกจ้างประจำ

13 อินทนูตำแหน่งเงินเดือน หมวดฝีมือ หรือหมวด อื่นๆ * ยกเว้น หมวดกึ่ง ฝีมือและหมวด แรงงาน ระดับ 3 = 8,340 บาท ( เทียบเคียง ระดับ 3 = ระดับปฏิบัติการ = 8,340 บาท ) * แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของ ระดับ 6 = 15,050 บาท ( ระดับ 6 เทียบเคียงกับ ระดับชำนาญการ = 15,050 บาท ) อินทนูและเครื่องหมายของ ลูกจ้างประจำ ชุด ปฏิบัติงาน

14 อินทนูตำแหน่งเงินเดือน ทุกหมวด * ยกเว้น หมวดกึ่ง ฝีมือ ตั้งแต่ ขั้นต่ำ ของ ระดับ ชำนาญการขึ้น ไป = 15,050 บาท ขึ้นไป ชุด ปฏิบัติงาน อินทนูและเครื่องหมายของ ลูกจ้างประจำ

15 อินทนูตำแหน่งเงินเดือน หมวดกึ่งฝีมือเงินเดือนต่ำกว่า ระดับปฏิบัติการ = 8,340 บาท หมวดอื่นๆ นอกจากหมวด กึ่งฝีมือและ หมวดแรงงาน เงินเดือนต่ำกว่า ระดับปฏิบัติการ = 8,340 บาท ชุดพิธีการ อินทนูและเครื่องหมายของ ลูกจ้างประจำ

16 อินทนูตำแหน่งเงินเดือน หมวดฝีมือ หรือ หมวดอื่นๆ * ยกเว้น หมวด กึ่งฝีมือและ หมวดแรงงาน ระดับ ปฏิบัติการ = 8,340 บาท * แต่ไม่ถึงขั้นต่ำ ของ ระดับ ชำนาญการ = 1,5050 บาท อินทนูและเครื่องหมายของ ลูกจ้างประจำ ชุดพิธีการ

17 อินทนูตำแหน่งเงินเดือน ทุกหมวด * ยกเว้น หมวดกึ่ง ฝีมือ ตั้งแต่ ขั้นต่ำ ของ ระดับ ชำนาญการขึ้น ไป = 15,050 บาท ขึ้นไป อินทนูและเครื่องหมายของ ลูกจ้างประจำ ชุดพิธีการ

18 อินทนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทนู เครื่องแบบพิธีการ ประเภทตำแหน่ง ประเภททั่วไป 1.1 กลุ่มงานบริการ 1.2 กลุ่มงานเทคนิค 1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญ เฉพาะ ประเภทพิเศษ 2.1 กลุ่มงานเชี่ยวชาญ พิเศษ


ดาวน์โหลด ppt กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google