งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิปัญญา ทางภาษา ของท้องถิ่น. ภูมิปัญญาทาง ภาษาของคนไทย เกิดจาก ประสบการณ์ และสะท้อนวิถีชีวิต ของกลุ่มชน ใช้ภาษาไพเราะ น่าจดจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิปัญญา ทางภาษา ของท้องถิ่น. ภูมิปัญญาทาง ภาษาของคนไทย เกิดจาก ประสบการณ์ และสะท้อนวิถีชีวิต ของกลุ่มชน ใช้ภาษาไพเราะ น่าจดจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิปัญญา ทางภาษา ของท้องถิ่น

2 ภูมิปัญญาทาง ภาษาของคนไทย เกิดจาก ประสบการณ์ และสะท้อนวิถีชีวิต ของกลุ่มชน ใช้ภาษาไพเราะ น่าจดจำ

3 การใช้ ถ้อยคำ

4 การใช้ถ้อยคำ มี ความหมาย 2 อย่าง ความหมายโดยตรง เช่น เสือ หมายถึงสัตว์สี่ เท้า คล้ายแมว ความหมายโดยนัย เช่น มือชั้นเสือ เสือผู้หญิง เสือ เป็น ความหมายโดยนัย

5 สำนวนและ ภาษิต

6 สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่มี ความหมายไม่ตรงตาม ตัวอักษร เช่น คว่ำบาตร ปิด ทองหลังพระ เอามือซุกหีบ ยื่น หมูยื่นแมว

7 ภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่ กล่าวในเชิงสั่งสอน เช่น คบคนให้ดูหน้า ซื้อ ผ้าให้ดูเนื้อ เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้อง หลิ่วตาตาม

8 ที่มา ของสำนวน ภาษิต

9 1. มาจากสภาพ เกษตรกรรม ขิงก็ราข่าก็แรง กว่าถั่วจะสุกงาก็ ไหม้ ถึงพริกถึงขิง ขมิ้นกับปูน

10 2. มาจากความคิดเชิง พุทธศาสนา ปิดทองหลัง พระ คว่ำบาตร ขนทรายเข้า วัด มือถือสากปาก ถือศีล

11 3. มาจากจารีต ประเพณี ฝังรกฝังราก สู้จนเย็บตา ก้นหม้อไม่ทัน ดำ ไกลปืนเที่ยง

12 4. มาจากสิ่งของ เครื่องใช้ ขวาน -- หน้าสิ่วหน้า ขวาน เจอไม้งามเมื่อ ยามขวานบิ่น ตอ -- น้ำลดตอผุด หัว หลักหัวตอ จุดไต้ตำตอ เรือ -- ชักใบให้เรือเสีย หีบ -- เอามือซุกหีบ ปิดหีบไม่ลง

13 5. มาจากชีวิตสัตว์ ไก่ - ไก่แก่แม่ ปลาช่อน หมา - หมาจนตรอก แมว - แมวมา หลังคาเปิง ปลา - รู้งูๆปลาๆ

14 คำให้พร หมายถึงข้อความที่กล่าวแสดงความ ปรารถนาดี เพื่อให้ได้รับในสิ่งที่พึง ประสงค์ คำให้พร เป็นวรรณกรรม มุขปาฐะ ได้แก่ คำให้พรปีใหม่ คำ ให้พรเด็ก คำให้พร คู่บ่าวสาว

15 คำให้พรเด็ก ให้มีปัญญาเหมือนพระมโหสถ ให้มีน้ำอดเหมือนพระเตมีย์ ให้มั่งมี เหมือนพระเจ้ากรุงสญชัย ให้เย็นเหมือนลูกฟัก ให้หนัก เหมือนลูกแตง ให้มีเรี่ยวแรงเหมือน หนุมาน ให้อยู่เย็นเป็นสุข อยู่กับพ่อแม่จน แก่เฒ่า ให้มีความสุขสวัสดี แดดอย่ารู้ไหม้ ไข้อย่ารู้มี

16 คำให้พรบ่าวสาว เจ้าทั้งสองจงฟังคำจำไว้ สมบัติ ของเจ้าอย่าให้ขาดสายให้ไหลมาเท มาเหมือนน้ำคงคา บ่อทรายอย่ารู้ สิ้นรู้สุด ถึงจะมีบุตรกับวิสุทธิ์สืบสาย จะมีลูกหญิงก็เลี้ยงง่าย........... เด ชาพระพรให้ได้กับเจ้าทั้งสอง

17 คำสู่ขวัญ หมายถึง ข้อความที่กล่าวแสดง การอัญเชิญให้ขวัญกลับมาอยู่ ประจำกาย เช่น คำสู่ขวัญนาค คำ สู่ขวัญข้าว ขวัญเป็นสิ่งที่ อยู่ประจำกายมนุษย์ สัตว์ใหญ่ ต้นไม้ เมื่อขวัญออกจากกายจะเกิด โรคภัยไข้เจ็บ ต้องเรียกขวัญให้ กลับคืนมา เรียกว่า “ การสู่ขวัญ ”

18 คำสู่ขวัญนาค ขออัญเชิญขวัญเจ้านาคหนึ่งเชื้อ อริยวงศ์ แต่ก่อนขวัญเจ้าเคยลุ่มหลง ด้วยโลกีย์กำหนัด ย่อมอาลัยใน สมบัติทุกสิ่งสรรพอันอุดม................... ขวัญเจ้าเอยอย่าหลงเล่น ในแนวหนองคลองละหาน จะได้เป็น แก่นสารก็หามิได้ เชิญขวัญพ่อมาสู่ พุทธศาสนาอันบริสุทธิ์ เป็น โยคาพจรกุลบุตรบวชแล้วย่อมยินดี


ดาวน์โหลด ppt ภูมิปัญญา ทางภาษา ของท้องถิ่น. ภูมิปัญญาทาง ภาษาของคนไทย เกิดจาก ประสบการณ์ และสะท้อนวิถีชีวิต ของกลุ่มชน ใช้ภาษาไพเราะ น่าจดจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google