งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว
แสงและการเกิดภาพ โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2 แสงและการเกิดภาพ วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น

3 แสง (Lights) เป็นพลังงานรูปหนึ่ง
แสงที่มองเห็น ( ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ) แสงที่ไม่สามารถมองเห็น ( รังสี UV ,IR ,คลื่นวิทยุ ฯลฯ)

4 แหล่งกำนิดแสง คือ วัตถุที่สามารถผลิตแสง เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หลอดไฟ หิ่งห้อย เป็นต้น

5 คุณสมบัติคลื่นแสง 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด
1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน

6 สัญลักษณ์ของลำแสง รังสีขนาน รังสีลู่เข้า รังสีลู่ออก

7 การสะท้อนของแสง

8 การสะท้อนของแสง การสะท้อนของแสงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การสะท้อนปกติ
การสะท้อนของแสงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การสะท้อนปกติ การสะท้อนกระจาย

9 การสะท้อนแสงปกติ

10 การสะท้อนแสงแบบกระจาย

11 การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการสะท้อน
มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

12 การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด
การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจากกระจก กระจกนูน กระจกเว้า กระจกเงาระนาบ

13 การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบบานเดียว ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน

14 การเกิดภาพในกระจกเงาระนาบบานเดียว
ตา 2. ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 1. ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 3. ภาพกลับช้าย ขวา

15 ภาพจริง 1. เกิดจากแสงตัดกันจริง
1. เกิดจากแสงตัดกันจริง 2. มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำฉากมาวางกั้น แล้วมองที่ฉาก 3. ภาพที่มองเห็น จะหัวกลับ เทียบกับวัตถุ

16 ภาพเสมือน 1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป
1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำฉากมาวางกั้น 3 ภาพที่มองเห็น หัวตั้งเหมือนวัตถุ

17 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน กระจกเงาบานที่ 2 วัตถุ ภาพที่ 3 กระจกเงาบานที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 1

18 จำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบวางทำมุมกัน
สูตรในการคำนวณ n = เมื่อ n คือ จำนวนภาพที่เกิดขึ้น คือ มุมที่กระจกเงาระนาบทำมุมต่อกัน

19 ตัวอย่างการคำนวณ จงคำนวณหาจำนวนภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบสองบานวางทำมุมต่อกัน 55 ๐ วิธีคำนวณ จากสูตร n = แทนค่า n = 55 = = = ภาพ

20 การเกิดภาพบนกระจกโค้ง
ชนิดของกระจกโค้ง กระจกนูน กระจายแสง กระจกเว้า รวมแสง

21 การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง
เมื่อวางวัตถุที่ระยะไกลกว่าจุดโฟกัส กระจกเว้า วัตถุ แกนมุขสำคัญ F C เกิดภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ

22 การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง
เมื่อวางวัตถุที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส กระจกเว้า วัตถุ เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ แกนมุขสำคัญ F C ภาพ ระยะภาพ ระยะวัตถุ

23 การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง
กระจกนูน วัตถุ ภาพ เมื่อวางวัตถุที่ระยะไกลกว่าจุดโฟกัส แกนมุขสำคัญ F C ระยะวัตถุ ระยะภาพ ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ

24 การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง
กระจกนูน วัตถุ เมื่อวางวัตถุที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส ภาพ แกนมุขสำคัญ F C ระยะวัตถุ ระยะภาพ ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ

25 การหาตำแหน่งและลักษณะภาพของกระจกโค้ง
สูตร = f S S m = S = I S O

26 ประโยชน์ของกระจกโค้ง
กระจกนูน นำมาใช้โดยติดรถยนต์ รถจักยานยนต์ กระจกเว้า นำมาใช้ประกอบกับกล้องจุลทรรศน์


ดาวน์โหลด ppt โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google