งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดั บที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสายทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 1 ขยายถนนทางหลวง ชนบทในซอยวัดลาดปลา ดุกจาก 2 เลนเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดั บที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสายทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 1 ขยายถนนทางหลวง ชนบทในซอยวัดลาดปลา ดุกจาก 2 เลนเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดั บที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสายทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 1 ขยายถนนทางหลวง ชนบทในซอยวัดลาดปลา ดุกจาก 2 เลนเป็น 4 เลน คค 0720/ ศปร./708 มี. ค. 255418 มี. ค. 2554 อยู่ระหว่างรอ ผลดำเนินการ กุมภาพัน ธ์

2 ลำดับ ที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสาย ทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 3 ถนนสายตราด – คลอง ใหญ่ ไม่มีเกาะกลาง ถนน คค 0720/ ศปร./8814 มี. ค. 255423 มี. ค. 2554 อยู่ระหว่างรอ ผลดำเนินการ 2. สทช. ที่ 5 ถนนโนนน้อย ต. เบิด อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ คค 0720/ ศปร./8011 มี. ค. 255421 มี. ค. 2554 ประสานทาง โทรศัพท์แล้ว อยู่ระหว่างรอ ผลการ ดำเนินการ 3. สทช. ที่ 5 ถนนลาดยางพัง บ้าน โค้งกระจาย ต. จันอัด อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา คค 0720/ ศปร./8111 มี. ค. 255421 มี. ค. 2554 4. สทช. ที่ 6 ถนนสาย ต. หนองคู อ. นาดูน จ. มหาสารคาม ถนนเป็นลูกรัง คค 0720/ ศปร./8914 มี. ค. 255423 มี. ค. 2554 อยู่ระหว่างรอ ผลดำเนินการ 5. สทช. ที่ 11 ถนนในหมู่บ้าน 12 ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐ นิคม จ. สุราษฎร์ธานี เป็นหลุมเป็นบ่อ คค 0720/ ศปร./9224 มี. ค. 25544 เม. ย. 2554 มีนาคม

3 ลำดั บที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสาย ทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 15 ถนนเชื่อม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี – อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู คค 0720/ ศปร./6025 ก. พ. 25544 มี. ค. 2554 ทวงครั้งที่ 1 คค 0720/ ศปร /73 ลว. 9 มี. ค. 2554 อยู่ ระหว่างรอผล กุมภาพัน ธ์ ลำดับ ที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสาย ทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 14 ถนนสายวัดมะเกลือ – ห้วยพูล ต. คลองโยน จ. นครปฐม คค 0720/ ศปร./7810 มี. ค. 255418 มี. ค. 2554 อยู่ระหว่างรอ ผลการ ดำเนินการ มีนาคม

4 ลำดับ ที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสาย ทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 5 สร.4031 แยก ทล.2076 – บ. บุอาไร คค 0720/ ศปร./7910 มี. ค. 255418 มี. ค. 2554 ประสานทาง โทรศัพท์แล้ว อยู่ระหว่างรอ ผลการ ดำเนินการ 2. สทช. ที่ 6 ถนนเส้นหลัง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คค 0720/ ศปร./678 มี. ค. 255418 มี. ค. 2554 3. สทช. ที่ 16 ถนนเส้นบ้านบอน – บ้าน นาเพียง, บ้านศรีโคมคำ คค 0720/ ศปร./9014 มี. ค. 255423 มี. ค. 2554 มีนาคม


ดาวน์โหลด ppt ลำดั บที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบสายทาง เนื้อเรื่องเลขที่หนังสือวันที่ส่งแจ้งตอบกลับหมายเหตุ 1. สทช. ที่ 1 ขยายถนนทางหลวง ชนบทในซอยวัดลาดปลา ดุกจาก 2 เลนเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google